perjantai 22. maaliskuuta 2019

22.03.2019 ESITÄYTETTY VEROILMOITUS 2018

Esitäytetty veroilmoitus 2018

Verovelvollinen:   Susanna Peltola, henkilötunnus 2810 xx-xxxx

Kotikunta:  (31.12.2017)

Pankkitili, jolle Verohallinto maksaa mahdollisen veronpalautuksen:  ULOSOTTOON 
(LISÄSIN ITSE)
Verotuksesi lopputulos, jos tiedot eivät muutu

Saat veronpalautusta 34,42 euroa.

Verohallinto maksaa veronpalautuksen 06.08.2019.

Jos korjaat tietoja, korjausten on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 07.05.2019

Jos muutat veroilmoituksen tietoja, saat lokakuun loppuun mennessä uuden verotuspäätöksen. Saat uuden
verotuspäätöksen myös silloin, jos Verohallinto saa muita verotukseesi vaikuttavia tietoja ennen verotuksen
päättymistä. Uudessa verotuspäätöksessä on uudet veronpalautuksen tai jäännösveron määrät sekä
maksupäivät.
Korjattujen tietojen täytyy olla Verohallinnossa viimeistään 07.05.2019 riippumatta siitä, onko tiedot annettu
OmaVerossa vai paperilomakkeella. Myöhässä annetuista tiedoista voidaan määrätä myöhästymismaksu.
Tarkista verotuksen perusteena olevat tiedot
• Jos tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
• Tee mahdolliset korjaukset OmaVerossa (vero.fi/omavero).
• Voit tehdä korjaukset tarvittaessa erillisillä lomakkeilla. Oikea lomake on merkitty kunkin tiedon
kohdalle. Lomakkeita saat osoitteesta vero.fi/lomakkeet, verotoimistosta tai palvelunumerosta 029 497
030 (Lomaketilaukset, puhelun hinta pvm./mpm.).
• Ohjeet veroilmoituksen täydentämiseen ovat osoitteessa vero.fi/veroilmoitus.
Alkuvuonna mahdollisesti antamasi tiedot näkyvät tässä veroilmoituksessa. Antamiasi tietoja on kuitenkin
saatettu korjata automaattisesti (esim. laskuvirheen vuoksi). Verohallinto ei ole vielä tarkemmin käsitellyt
näitä tietoja, joten verotus voi niiden osalta muuttua.