Tekstit

22.02.2024 MENNÄÄN NÄIN, JOS OLOTILA PARANEE VOIDAAN MIETTIÄ JOTAIN MUUTA

 Suunnitelma Suunnitelman tarkoituksena on auttaa ja tukea sinua työnhaussa sekä työllistymistä edistävissä palveluissa. Suorita suunnitelmassa sovitut tehtävät ja ilmoita niiden toteutumisesta viimeistään määräpäivänä. Huomaa, että eri tehtävillä saattaa olla eri määräpäivät. Työllistymissuunnitelma Ajalle 19.2.2024 - 18.5.2024 Käsittelytunnus: UTB7528C039D2231029 Työllistymistä edistävät tavoitteet Asiakkaalla on merkonomin koulutus. Asiakas on työskennellyt osastoapulaisena ja kassamyyjänä. Viimeisin työsuhde on päättynyt 05/16. Tämän jälkeen ollut pitkään kuntouttavassa työtoiminnassa. Asiakkaalla on sekä fyysisiä että psykkisiä sairauksia, jotka vaikuttavat hänen työkykyynsä. Sairauslomaa on kirjoitettu toistaiseksi eikä lääkäri ole kirjoittanut uutta sairauslomatodistusta vaikka asiakas on sitä pyytänyt. Uusina haastein ovat suolisto-ongelmat ja kuulon alenema. Asiakkaalla on aktiivinen asiakkuus terveydenhuollossa sekä somaattisella puollea että MPY:llä. Asiakas käy MPY:llä kerr

20.02.2024 PERUSTOIMEENTULOTUKI MAALISKUU

 PERUSTOIMEENTULOTUKI MAALISKUU  Perustoimeentulotuki on myönnetty      Maksut Maksupäivä                Määrä                                                   Ajalta 1.3.2024                          769,36 e                                         1.3.2024 - 31.3.2024 Tulot Ilmoitettu           Huomioitu Peltola  Susanna   Yleinen asumistuki 357,60 e           357,60 e Tulot yhteensä                      357,60 e Menot Eräpäivä Ilmoitettu                Huomioitu Peltola   Susanna   Perusosa: Yksin asuva                     587,71 e Asunnonvuokra  526,45 e                     526,45 e Terveydenhoitomenot   12,80 e          12,80 e Menot yhteensä               1 126,96 e Maksettava perustoimeentulotuki 1 126,96 e - 357,60 e 769,36 e

05.01.2024 Useiden Kelan etuuksien määrä jäädytetään vuoden 2023 tasoon lähivuosiksi

 Useiden Kelan etuuksien määrä jäädytetään vuoden 2023 tasoon lähivuosiksi Julkaistu 18.12.2023 Työttömyystukiin, lastenhoidon tukiin ja opintorahaan ei tehdä indeksikorotuksia vuosina 2024–2027. Korotuksia ei tehdä myöskään sairausvakuutuksen päivärahojen vähimmäismääriin, eli tukien määrät pysyvät samoina kuin vuonna 2023. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämän lain, jonka mukaan useiden etuuksien määrä jäädytetään vuoden 2023 tasoon vuosiksi 2024–2027. Näiden vuosien aikana indeksikorotuksia tehdään vain osaan Kelan maksamista etuuksista. Eduskunnan hyväksymällä indeksijäädytyksellä on kuitenkin yläraja. Jos indeksijäädytys seuraavina vuosina vähentää etuuksien reaalista tas oa yli 10,2 %, etuuksien määriin tehdään taas normaalit indeksitarkistukset. Lain mukaan indeksitarkistusta ei tehdä vuosina 2024–2027 seuraaviin Kelan etuuksiin: työmarkkinatuki ja peruspäiväraha, lastenhoidon tuet, opintoraha sekä kuntoutusrahan ja sairausvakuutuksen päivärahan vähimmäismäärät (sairau

05.01.2024 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2024

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2024 Julkaistu 20.12.2023 Vuonna 2024 Kelan etuuksien määriin ja ehtoihin tulee tavallista enemmän muutoksia. Osa muutoksista tulee voimaan vuoden alussa ja osa myöhemmin vuoden 2024 aikana. Kelan maksamiin eläkkeisiin, vammaistukiin, toimeentulotukeen ja sotilasavustukseen tulee vuoden alussa 5,9 %:n indeksikorotus. Myös elatustukea korotetaan. Muihin etuuksiin ei tehdä indeksikorotusta. Työttömyysturvaa leikataan. Alaikäisen lapsen huoltajille on maksettu työttömyysturvan lapsikorotusta, ja se pienenee vuoden alussa, kun vuonna 2023 maksettu väliaikainen korotus päättyy. Lapsikorotus poistuu kokonaan 1.4.2024. Lisäksi työttömyysturvan 300 euron suojaosa poistuu 1.4.2024, minkä jälkeen kaikki työttömyysaikana ansaitut tulot pienentävät tukea. Yleisen asumistuen määrää leikataan. Muutos vaikuttaa asumistuen tarkistuksiin ja uusiin asumistukipäätöksiin, jotka Kela tekee 1.4.2024 alkaen. Yleisen asumistuen maksaminen omistusasuntoihin päättyy 31.12.2024.

05.01.2024 PERUSTOIMEENTULOTUKI LASKELMA: TAMMIKUU 1.1.2024 - 31.1.2024 TARKISTUS JA HELMIKUU 1.2.2024 - 29.2.2024

PERUSTOIMEENTULOTUKI LASKELMA: TAMMIKUU  1.1.2024 - 31.1.2024   TARKISTUS JA HELMIKUU  1.2.2024 - 29.2.2024  Laskelma   Laskelma ajalle 1.1.2024 - 31.1.2024 Tulot                            Ilmoitettu              Huomioitu Peltola   Susanna   Yleinen asumistuki                357,60 e      357,60 e Perustoimeentulotuki      776,06 e      776,06 e Tulot yhteensä                                    1 133,66 e Menot Eräpäivä                                                                          Ilmoitettu Huomioitu Peltola   Susanna   Perusosa: Yksin asuva 587,71 e Asunnonvuokra ,Vuokraan sisältyy vesi   1.1.2024                          526,45 e 526,45 e Kotivakuutusmaksu,   Laskun numero 2000328828 12.1.2024 7,90 e 7,90 e Terveyskeskusmaksu,   Laskun numero 7000128001 17.1.2024 11,60 e 11,60 e Hammashoitomaksu,    Laskun numero 3000121532 28.1.2024 43,60 e 43,60 e Menot yhteensä                       

17.12.2023 Ulosoton suojaosuuteen ja velkajärjestelyssä huomioon otettaviin välttämättömiin elinkustannuksiin korotus vuoden alussa

Kuva
 Ulosoton suojaosuuteen ja velkajärjestelyssä huomioon otettaviin välttämättömiin elinkustannuksiin korotus vuoden alussa Julkaisuajankohta14.12.2023 11.02 UUTINEN Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden tasokorotuksen voimassaoloa jatketaan toistaiseksi ja suojaosuuden määrään tehdään indeksitarkistus ensi vuoden alusta alkaen. Velkajärjestelyssä velallisen maksuvaraa laskettaessa huomioon otettaviin välttämättömiin elinkustannuksiin tehdään myös indeksitarkistus. Tasavallan presidentti on 8.12.2023 vahvistanut suojaosuuden tasokorotuksen voimassaolon jatkamista koskevan lain. Lainmuutoksella toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa ja huolehditaan siitä, että velallisten käyttöön jää riittävästi tuloja.  Vuonna 2024 ulosotossa olevalle velalliselle jätettävä suojaosuus on 32,56 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 9,52 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta. Velallisen, jolla ei ole

14.12.2023 Toimeentulotuen perusosan määrää korotetaan indeksillä vuoden alussa – lasten perusosien määrä kuitenkin laskee

 Toimeentulotuen perusosan määrää korotetaan indeksillä vuoden alussa – lasten perusosien määrä kuitenkin laskee Julkaistu 30.11.2023 Toimeentulotuen perusosia korotetaan vuoden alussa kansaneläkeindeksin mukaisesti 5,9 %:lla.  Lasten perusosiin vuoden 2023 ajaksi tehty määräaikainen 10 %:n korotus päättyy kuitenkin 31.12.2023. Toimeentulotuen perusosan määrää korotetaan 1.1.2024 kansaneläkeindeksin mukaisesti 5,9 %:lla. Tämä tarkoittaa, että yksinasuvan perusosa nousee 32,60 eurolla 587,71 euroon kuukaudessa . Yksinhuoltaja n perusosa nousee 37,16 eurolla 669,99 euroon kuukaudessa. Perusosa on kiinteä summa niistä menoista, jotka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin ( esim. ruoka ja vaatteet ). Jokaiselle perheenjäsenelle huomioidaan toimeentulotuen laskelmassa menoeränä oma perusosansa. Katso esimerkki laskelmasta. Lasten perusosien määräaikainen korotus päättyy  Alle 18-vuotiaiden perusosaa korotettiin 10 %:lla vuoden 2023 ajaksi. Tämä määräaikainen korotus