perjantai 8. syyskuuta 2023

08.09.2023 SOITTO KELASTA

 Soitto Kelasta. Koski toimeentulotuen 20 % :n leikkausta. 

Tästä annetaan lähempänä leikkausta ensin tiedote ja sitten milloin alkaa. 

Eli Kela ottanut takaisin Petteri Orvon hallituksessa leikkauksia vähempituloisille, ja tämä leikkaus

toimeentulotuesta tulee käyttöön uudelleen.


Yritin selvittää, että minulla toistaiseksi voimassa oleva sairaslomapaperi, ei kuulemma päde heillä

 edelleenkään. Vaikka MPY:N lääkäri sen minulle kirjoittanut. 


Sanoin, että tullut uusia sairauksia ja vaivoja, silloin minulla voisi olla oikeus sairaspäivärahaan tai

 määräaikaiseen kuntoutustukeen. 

Seuraavan kerran kun lääkäriin eli tässä kuussa, osaan antaa palautteen Kelasta ja miten me jatkossa

 toimitaan. Ja ovatko uudet sairauteni riittäviä, ehkä juurikin sairaslomalle tai määräaikaiseen

 kuntoutustukeen Kelan lääkärille. Taas pieni stressin paikka.


Sylettää ihan riivatusti tuo, että en saanut harkinnanvaraista silmälaseihin. 

Mutta, menen loppu kuussa , kun rahat loppu sossunluukulle, pyytämään avustusta. 

Itku ja hammasten kiristys. 

keskiviikko 6. syyskuuta 2023

06.09.2023 PERUSTOIMEENTULOTUKI LASKELMA LOKAKUU

Perustoimeentulotuki Laskelma

Laskelma ajalle 1.10.2023 - 31.10.2023

Tulot                         Ilmoitettu                                                         Huomioitu

Peltola Susanna

Yleinen asumistuki     357,60 e                                                         357,60 e

Tulot yhteensä                                                                                                     357,60 e

Menot                     Eräpäivä                        Ilmoitettu                          Huomioitu

Peltola   Susanna

Perusosa: Yksin asuva 555,11 e

Asunnonvuokra          1.10.2023                     511,12 e                         511,12 e

Menot yhteensä                                                                                     1 066,23 e
Maksettava perustoimeentulotuki

1 066,23 e - 357,60 e 708,63 e

tiistai 5. syyskuuta 2023

05.09.2023 HARKINNANVARAISEN HAKEMUS SU JA PÄÄTÖS MA

 HARKINNANVARAISEN HAKEMUS SUNNUNTAINA JA PÄÄTÖS JO MAANANTAINATein harkinnanvaraisen hakemuksen sunnuntai iltana hyvinvointialueellemme .

Soittivat  jo maanantaina minulle ja selvittivät, että silmälasien lisälinssit eivät ole harkinnanvaraisessa, 

vaan normi perustoimeentulotuessa. 

Eli taas tuli niin huijattu olotila, että voihan kökkö. 

Miinusta tässä kuussa siis 150 € !

Kiitos ! 

Tiukka loppu kuukausi ! 

maanantai 28. elokuuta 2023

28.08.2023 TULEVAISUUDEN VARALTA

TULEVAISUUDEN VARALTA  EDUNVALVONTAVALTUUTUS SEKÄ PUOLESTA-ASIOINTI 

Edunvalvontavaltuutus eli tuen tarpeen ennakointi

Miksi tekisin edunvalvontavaltuutuksen?

Voit ennakoida tuen tarpeen ja tehdä edunvalvontavaltuutuksen siltä varalta, että et itse pysty myöhemmin hoitamaan asioitasi. 

Valtuutus kirjataan valtakirjaan, johon voit nimetä etukäteen, kuka saa hoitaa asioitasi ja miten niitä saa hoitaa. Voit myös määritellä siinä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Se on siis edunvalvojan määräämistä joustavampi ja kevyempi tapa järjestää omien asioiden hoitaminen tulevaisuutta varten.


Puolesta-asiointi

Puolesta-asiointi on toimintaa, jossa henkilö hoitaa asioita toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Henkilön puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa perustuu huoltajuuteen, tiedonsaantioikeuteen, valtakirjaan tai edunvalvontaan.

Toisen henkilön puolesta voivat asioida esimerkiksi: 

-alaikäisen huoltajat, jotka hoitavat asioita lapsen puolesta

-täysi-ikäiset lapset tai muut lähiomaiset, jotka ovat valtuutettuja asioimaan valtakirjalla esimerkiksi ikääntyneen vanhemman puolesta

-edunvalvojat

Sosiaali- ja terveydenhuollossa puolesta-asiointia kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Digi- ja väestötietoviraston (DVV) sekä Kelan kanssa.


Sähköinen puolesta-asiointi

Sähköinen puolesta-asiointi edellyttää, että palvelussa voidaan varmistaa henkilön oikeus asioida toisen puolesta. 

Huollettavan puolesta asioinnissa varmistetaan huoltajuussuhde huoltajan ja huollettavan välillä. Huoltajuussuhteet ja oikeus puolesta-asiointiin tarkistetaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuuksista.

Huollonjakosopimukseen tai -päätökseen merkitty tiedonsaantioikeus voi mahdollistaa lapsen tietojen katselun myös muille kuin huoltajille.

Valtakirja-asioinnissa valtuuttaja antaa toiselle henkilölle valtakirjalla oikeuden toimia hänen puolestaan valitussa asiassa sekä nimeää valtuutuksen keston. Sähköinen valtakirja tallennetaan Suomi.fi-valtuuksiin, jossa varmistetaan henkilön oikeus puolesta-asiointiin.Valtuuden voi antaa omatoimisesti Suomi.fi-valtuuspalvelussa tai asioida Digi -ja väestötietoviraston toimipisteessä hyödyntämällä Suomi.fi-virkailijavaltuuttamispalvelua. 

Edunvalvoja ei voi tällä hetkellä asioida edunvalvottavansa puolesta Suomi.fi-valtuuksien avulla.

Toisen henkilön puolesta asiointi (Suomi.fi)


Puolesta-asiointi terveydenhuollossa ja apteekeissa

Toisen puolesta on mahdollista asioida sähköisesti eri tavoin terveydenhuollossa, apteekeissa ja OmaKanta-palvelussa, mikäli oikeus puolesta-asiointiin voidaan varmistaa.

OmaKanta-palvelussa puolesta-asiointi on mahdollista toisen aikuisen puolesta. Asiointioikeus on täysi-ikäisellä ja täysivaltaisella henkilöllä, jos hänellä on siihen sähköinen valtuutus Suomi.fi-valtuuksissa. Puolesta asioiva voi esimerkiksi katsella Kanta-palveluun tallennettuja terveystietoja ja reseptejä sekä pyytää reseptin uusimista. Lisäksi hän voi antaa Kanta-palveluja koskevan luovutusluvan.

Huoltajat voivat asioida alaikäisen huolettavansa puolesta OmaKannassa. Aiemmin huoltajien on ollut mahdollista nähdä vain alle 10-vuotiaan lapsen terveystietoja. Jatkossa huoltajat ja muut puolesta asioivat voivat nähdä tietoja OmaKannassa ilman ikärajaa, jos tietojen näyttämiseen ei liity viivästyksiä tai luovutuskieltoja huoltajille. Tietojen näkyminen OmaKannassa kaikenikäisten lasten huoltajille on mahdollista sitten, kun terveydenhuollon organisaatiossa on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään ja lapsen tiedot kirjataan uudella kirjaamismallilla.

Huoltajat voivat antaa OmaKannassa alaikäisen puolesta terveystietojen Kanta-luovutusluvan. Luovutuskieltojen asettaminen tai purkaminen edellyttää aina huoltajan käyntiä terveydenhuollon palvelunantajalla.

Terveydenhuollon organisaatiot voivat hyödyntää Kanta-luovutuskieltolomaketta 31.12.2023 saakka. 

Reseptikeskuksen tietoihin alaikäisen huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei ole oikeutta tehdä eikä perua luovutuskieltoa. 

Lisätietoja voi kysyä myös terveydenhuollosta ja apteekeista sekä lukea OmaKannan verkkosivuilta.


Puolesta-asiointi sosiaalihuollossa

Lähivuosina asiakkaat pääsevät omiin sosiaalihuollon asiakastietoihin kattavasti OmaKanta-palvelussa, koska palvelunantajille tulee velvollisuus tallentaa kaikki asiakastiedot Kanta-palveluun. Edellytyksenä on, että sosiaalihuollon palvelunjärjestäjä on tallentanut asiakastiedot Kanta-palvelun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Sosiaalihuollon asiakkaille avautuu vuodesta 2023 alkaen mahdollisuus asioida OmaKanta-palvelussa. Palvelussa hän voi katsella omien asiakastietojensa lisäksi sellaisen henkilön tietoja, joiden laillinen edustaja hän on.

OmaKannassa henkilö voi myös vastaanottaa tiedon omista oikeuksistaan ja tietojensa käytöstä Kanta-palvelussa. Hän voi antaa luovutusluvan tietojen luovuttamiseen sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä. OmaKannassa hän voi myös rajata tietojen luovuttamista tallentamalla luovutuskieltoja. Luovutusluvan tai kiellon voi tallentaa omasta puolestaan tai laillisena edustajana toisen henkilön puolesta.

Joissakin tapauksissa alaikäisen puolesta asiointi edellyttää kuitenkin aina käyntiä sosiaalihuollon palvelunantajan luona.

Puolesta-asiointi ei koske edunvalvojia, koska Suomi.fi-valtuus ei mahdollista tarvittavia edunvalvontatietoja. 

keskiviikko 16. elokuuta 2023

16.08.2023 SILMÄLASIT

 Sain Kelalta maksusitoumuksen näön tarkastukseen. Meni lasit uusiksi.

Heikentynyt kahdessa ja puolessa vuodessa. 

Jos haluat paremmat ja kestävämmät linssit maksat lisää, jos halut toisenlaiset kehykset maksat lisää.

Nämä eivät kuulu maksusitoumuksen piiriin, vaan ne omasta pussista. 

Muutenkin tosi kädestä suusta mennään, niin vielä nämä lisäksi, niin tämän kuukauden budjetointi ei

 pitänyt. 

Yritän kyllä hakea kunnan puolelta harkinnanvaraista näiden linssien 150 € ylimääräiseen menoerään. 


Kävin vihdoin ja viimein uudella työntekijällä MPY:ssä. On antanut uusia asioita mietittäviksi. 

Ja lääkäriin uusi aika, uusien sairauksien tultua, ja niiden painoarvon mittaus eläkkeeseen, vaikuttaako

 mitenkään. 

Näiden asioiden tiimoilla mennään syksy. 

Ja kuunnellaan ja tuumaillaan hallituksen supistuksia meidän heikompien talouksiin. 


Yhtään en arvostele ja moiti meitä, mutta tasa-arvoisuutta, meitä kaikkia kohtaan olit sitten mummeli 

 tai nuori tai keski-ikäinen, jokainen meistä yhtä lailla kärsii vähistä rahoistaan. 

Eurojen kiristystä aina ennen ns tilipäivää.