keskiviikko 15. kesäkuuta 2022

15.06.2022 OMA TILANNE

 Oma tilanteeni on ollut todella huono koko kevään.

Liika stressaaminen, sydän oireita, syömisen kanssa myös erittäin vaikea tilanne.

Lääkehoidot eivät tehoa, ja niistä ei ole apua. 

Lääkäri kirjoitti B-lausunnon toistaiseksi voimassa olevaksi.

Rahat stressaavat, olen unohtanut maksuja lähettää Kelaan. Ja perimiskulujen kanssa kun maksaa, niin huomattavasti suurempi summa. 

Juhannukseksi joudun turvautumaan seurakunnan ruokajakeluun. Mitä sieltä voin sitten saada, siitä ei tietoa.

Mitään retkiä ei tänä vuonna voi suunnitella, koska taloudellinen tilanne huonompi. 

Pojanpojan kanssa retket suuntautuvat mökille, onni on sukulaisen mökki. 

Häpeän ja nöyryytys tilanteesta on todella suuri. 

Varmasti jollain toisella voi olla vieläkin vaikeampi tilanne, yhtään sitä väheksymättä, meillä kaikilla on tilanteemme ja niistä selviäminen on meidän jokaiselle omanlainen retki.

Toivon meille kaikille kuitenkin, aurinkoista kesää, ja otetaan päivä kerrallaan, pienistäkin ilon hetkistä kaikki irti. 

Huominen voi olla parempi. 

Toivoa meillä kaikilla on. 

Olemme kaikki tärkeitä. 


15.06.2022 Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan elokuussa 3,5 %

 Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan elokuussa 3,5 %

Eduskunta on hyväksynyt kansaneläkeindeksin ylimääräisen korotuksen 1.8.2022 alkaen. 3,5 %:n korotus koskee mm. kansaneläkettä, vammaisetuuksia, työmarkkinatukea ja toimeentulotukea.


Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella.


Normaalisti kansaneläkeindeksi tarkistetaan kerran vuodessa tammikuusta alkaen, mutta nyt siihen tehdään ylimääräinen korotus 1.8.-31.12.2022. Näin halutaan turvata etuuksien saajien ostovoima inflaation kiihtyessä.


Tällä hetkellä voimassa oleva kansaneläkeindeksin pisteluku (1674) on laskettu vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen mukaan. Ylimääräisessä korotuksessa pisteluku lasketaan vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen elinkustannusindeksin mukaan, jolloin kansaneläkeindeksin pisteluku kasvaa 3,5 %. Näin kansaneläkeindeksin pisteluvuksi ajalle 1.8.–31.12.2022 tulee 1733.


Ylimääräinen indeksitarkistus lisää Kelan etuusmenoja arviolta 90 miljoonalla eurolla vuonna 2022 ja 10 miljoonalla vuonna 2023.


Takuueläkkeeseen 30 euron korotus

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat mm. kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa.


Elokuusta alkaen yksinasuvan täysi kansaneläke suurenee 679,50 eurosta 703,45 euroon ja takuueläke 855,48 eurosta 885,63 euroon kuukaudessa.


Myös vammaisetuuksia korotetaan elokuun alussa. Esimerkiksi eläkettä saavan hoitotuen perusmäärä suurenee 73,00 eurosta 75,58 euroon kuukaudessa.


Työttömälle työnhakijalle maksettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on elokuusta alkaen 35,72 e/pv (nyt 34,50 e/pv).


Toimeentulotuen perusosa yksinasuvalle suurenee 18,15 e/kk ja yksinhuoltajalle 20,70 e/kk.


Lasten kotihoidon tuen hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta suurenee 350,27  eurosta 362,61 euroon kuukaudessa.


Sairauspäivärahan vähimmäismäärä suurenee noin eurolla 29,67 eurosta 30,71 euroon päivässä.


Opintorahaan suurempi korotus kerralla

Opintorahaa tarkistetaan kansaneläkeindeksillä vuosittain uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa.  Tänä vuonna opintorahaa korotetaan 1.8. alkaen 5,7 %, koska korotuksessa on mukana sekä normaali että ylimääräinen indeksitarkistus.


Itsenäisesti asuvan ja 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintoraha on nyt 253,69 e/kk.  Elokuusta alkaen se on 268,23 e/kk.


Lääkekustannusten vuosiomavastuu ei nouse

Ylimääräinen indeksitarkistus ei poikkeuksellisesti koske lääkekustannusten vuosiomavastuuta (ns. lääkekatto), joka on edelleen 592,16 euroa kalenterivuodessa. Ylimääräinen indeksitarkistus ei koske myöskään yleistä asumistukea ja eläkkeensaajan asumistukea.  


Seuraava tarkistus 1.1.2023

Kansaneläkeindeksin ylimääräinen tarkistus ei vaikuta ensi vuoden alussa tehtävään indeksitarkistukseen. Kela vahvistaa vuoden 2023 kansaneläkeindeksin normaalisti lokakuussa.


Etuuksiin liittyviä euromääriä ja tulorajoja 1.8.2022 alkaen

Kansaneläkeindeksin pisteluku: 1733

                                                                                    muutos

                                                                   €/kk          €/kk              saa täyden määrän        ei saa lainkaan

Eläkevähenteinen kansaneläke, täysi määrä Y 703,45 23,95                             59,45         1 452,05

Eläkevähenteinen kansaneläke, täysi määrä P 628,03 21,38                              59,45         1 301,13

Takuueläkkeen täysi määrä 885,63    30,15                                                             0,00          878,48

Eläketuki                         885,63     30,15

Ylimääräisen rintamalisän täysi määrä Y 272,93    9,29

Ylimääräisen rintamalisän täysi määrä P 239,00     8,14

Rintamalisä                                            132,65      4,52

Kansaneläkkeen lapsikorotus                 23,51        0,80

Lesken alkueläke                                    347,60     11,84

Lesken jatkoeläkkeen perusmäärä         108,88     3,71

Lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärä (alle 18-v. lapsi) Y 565,09 19,24              59,45            1 189,63

Lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärä (alle 18-v. lapsi) P 488,93 16,65                59,45          1 037,30

Lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärä (ei alle 18-v. lasta) Y 565,09 19,24             59,45          1 175,30            

Lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärä (ei alle 18-v. lasta) P 488,93 16,65             59,45         1 022,96

Lapseneläkkeen perusmäärä                                          63,96     2,18

Lapseneläkkeen täydennysmäärä    96,74        3,29                                                59,45               252,88                                                  

Sotilasavustus, perusavustuksen täysi määrä 703,45 23,95

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

perustuki                             98,75     3,36

korotettu tuki                   230,43      7,85

ylin tuki                              446,81     15,21

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

perustuki                      98,75     3,36

korotettu tuki                       230,43     7,85

ylin tuki                             446,81     15,21

suojattu lk                            1 234,69     7,99

suojattu lk                                2 322,73     10,98

suojattu lk                               3 463,86      15,79

Eläkettä saavan hoitotuki

perustuki                                             75,58         2,58

korotettu tuki                                     164,65         5,61

ylin tuki                                             348,16      11,86

suojattu apulisä                                  96,59         3,29

suojattu hoitolisä                                 142,27         4,84

veteraanilisä                                         114,07         3,88

Lapsilisä

ensimmäisestä lapsesta                             94,88         0,00

toisesta lapsesta                                     104,84         0,00

kolmannesta lapsesta                              133,79      0,00

neljännestä lapsesta                                     163,24        0,00

viidennestä lapsesta alkaen                           182,69       0,00

yksinhuoltajakorotus                                 63,30       0,00

Toimeentulotuen perusosa yksinasuvalle                532,97   18,15

Toimeentulotuen perusosa yksinhuoltajalle               607,59    20,70

P=avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

Etuuksiin liittyviä euromääriä ja tulorajoja 1.8.2022 alkaen


                                                                          €/kk €/kk             saa täyden määrän         ei saa lainkaan

Kotihoidon tuen hoitoraha

yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta                    362,61      12,34

muista alle 3-vuotiaista lapsista                     108,56             3,70

muista vähintään 3-vuotiaista lapsista                    69,76     2,38

Kotihoidon tuen hoitolisän täysi määrä

2-henkinen perhe 194,06         6,61                                                             1 160,04             2 847,44

3-henkinen perhe 194,06     6,61                                                                  1 430,05         3 494,42

vähintään 4-henkinen perhe 194,06      6,61                                                 1 700,06             4 156,40

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha

suurempi määrä 184,61 6,29

pienempi määrä 67,92 2,31

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täysi määrä

2-henkinen perhe 155,24    5,28                                                                     1 160,04             2 509,87

3-henkinen perhe 155,24     5,28                                                                  1 430,05         3 081,44

vähintään 4-henkinen perhe 155,24       5,28                                                 1 700,06     3 665,00

Osittainen hoitoraha 103,84         3,54

Joustava hoitoraha

työaika enintään 22,5 h/viikko 258,50       8,80

työaika yli 22,5 h/viikko, mutta enintään 30 h/vko 172,33       5,87

muutos

€/päivä €/päivä

Peruspäiväraha      35,72              1,22

Työmarkkinatuki          35,72               1,22

Korotusosa                    5,08            0,17

Lapsikorotus

yhdestä lapsesta                5,61        0,20

kahdesta lapsesta yhteensä             8,23       0,28

vähintään kolmesta lapsesta yhteensä      10,61       0,36

Vähimmäismääräinen sairauspäiväraha       30,71       1,04

Vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha     30,71    1,04

Vähimmäismääräinen kuntoutuspäiväraha       30,71       1,04

Nuoren kuntoutusraha                  35,43  1,20

muutos

€/vuosi €/vuosi

Lääkkeiden vuosiomavastuu            592,16  0,00

muutos

Opintorahat €/kk €/kk

Vanhempien luona asuvat

Alle 20-vuotiaat              41,43       2,24

Täysi vähävaraiskorotus            63,24   3,43

20 vuotta täyttäneet              87,23             4,73

Täysi vähävaraiskorotus              109,04            5,92

Oppimateriaalilisä                50,16           2,72

Itsenäisesti asuvat

Alle 18-vuotiaat                     109,04            5,92

Täysi vähävaraiskorotus                109,04    5,92

kuukausitulo, jolla


9.6.2022

18 vuotta täyttäneet tai avioliitossa oleva     268,23          14,54

Huoltajakorotus                             107,17        5,81

sunnuntai 22. toukokuuta 2022

22.05.2022 PERUSTOIMEENTULOTUKI 01.06. - 30.06.2022

 Miksi lähetämme tämän päätöksen

Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle 1.6.2022 - 30.6.2022.

Perustoimeentulotuki on ratkaistu ajalta 1.6.2022 - 30.6.2022.

Miten asia on ratkaistu

Perustoimeentulotuki on myönnetty

1.6.2022 - 30.6.2022 796,58 e

Perustoimeentulotuki on myönnetty odotettavissa olevaa tuloa vastaan.

Perustoimeentulotuen määrään sisältyvät sekä hakijalle maksettava että mahdollisille laskuttajille ja vuokranantajalle

maksettavat osuudet. Tarkemmat tiedot maksun jakautumisesta on kohdassa Maksut.

Maksut

Maksupäivä Määrä Ajalta

1.6.2022 705,94 e 1.6.2022 - 30.6.2022

 

Laskuttajalle maksetaan:

Maksupäivä Määrä Laskun numero Laskuttaja

1.6.2022 69,74 e 11012992508 FORTUM ASIAKASPALVELU OY

17.6.2022 20,90 e 6422010980  TERVEYSKESKUKSEN  

Miten toimit jatkossa

Toimita seuraavan hakemuksen liitteenä

● tiliote jokaisen toimeentulotukiperheeseen kuuluvan henkilön kaikista kotimaisista ja ulkomaisista tileistä

1.5.2022 alkaen siihen asti, johon se on mahdollista saada jatkohakemuksen jättämiseen mennessä.

Tiliotteesta pitää näkyä tilin omistaja, tilinumero sekä alku- ja loppusaldo.

Maksusitoumukset

Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen voimassaoloajan loppuun asti. Lisätietoa on

liitteessä.

Päätös koskee seuraavia henkilöitä

Peltola  Susanna

Millä perusteilla asia on ratkaistu

Perustoimeentulotuen määrä saadaan, kun käytettävissä olevista toimeentulotukilaissa määritellyistä tuloista ja varoista

vähennetään toimeentulotukilaissa määritellyt menot. Lisätietoja on kohdassa Laskelma.

Sinun pitää ilmoittautua TE-palveluihin kokoaikatyötä hakevaksi työmarkkinoiden käytettävissä olevaksi työttömäksi

työnhakijaksi, pitää työnhaku voimassa keskeytyksettä ja osallistua TE-palvelujen tarjoamiin julkisiin työvoimapalveluihin,

jos perusteltua syytä niistä kieltäytymiseen ei ole. Näiden asioiden laiminlyönti tai niistä kieltäytyminen voi johtaa

toimeentulotuen perusosan alentamiseen.

Tulot

Tulona otetaan huomioon yleensä kaikki hakijan ja toimeentulotukiperheen tulot. Tulot huomioidaan nettona eli verojen

jälkeen sen kuukauden tulona, jona niiden voidaan katsoa olevan käytettävissä.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus. Sinun pitää selvittää oikeus työttömyysetuuteen.

Menot

Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravinto-, vaate- ja vähäiset terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta ja

kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja

harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Näistä menoista ei tarvitse esittää kuitteja tai laskuja.

Olet hakenut perustoimeentulotukea sähkölaskun lisäpalveluille (Vaihtotakuu). Sitä ei voida hyväksyä menoksi, koska se

ei ole perustoimeentulotuessa huomioon otettava meno. Voit hakea menoon täydentävää toimeentulotukea kotikuntasi

sosiaalitoimesta.

Olet hakenut toimeentulotukea passikuvaan. Menoa ei voida hyväksyä ilman kyseistä kuittia. Olet toimittanut

kuvakaappauksen verkkopankista. Sinun tulee toimittaa tositteesta maksukuitti. Käsittelemme asian uudelleen, kun

toimitat kuitin Kelaan.

Asuminen

Asumismenot otetaan huomioon tarpeellisen suuruisena.

Ensisijaisen etuuden kuittaus Kelalle

Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle 1.6.2022 - 30.6.2022 ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan. Kela

käyttää samalle ajalle mahdollisesti myönnettävän etuuden perustoimeentulotuen kuittaukseen.

Etuus, josta kuitataan: Työttömyysturva


Laskelma

Laskelma ajalle 1.6.2022 - 30.6.2022

Tulot Ilmoitettu Huomioitu

Peltola  Susanna

Yleinen asumistuki 320,00 e 320,00 e

Tulot yhteensä                     320,00 e

Menot Eräpäivä Ilmoitettu  Huomioitu

Peltola  Susanna

Perusosa: Yksin asuva         514,82 e

Asunnonvuokra,  

Vuokraan sisältyy vesi.

1.6.2022 511,12 e                 511,12 e

Taloussähkömaksu, FORTUM ASIAKASPALVELU OY, Laskun

numero 11012992508

1.6.2022 77,54 e                      69,74 e

Terveydenhoitomenot, Käyntipäivä 17.5.,  TERVEYSKESKUKSEN  , Laskun numero 6422010980

17.6.2022 20,90 e                     20,90 e

Menot yhteensä 1 116,58 e

Maksettava perustoimeentulotuki

1 116,58 e - 320,00 e             796,58 e


TILILLE : 1.6.2022        705,94 e      1.6.2022 - 30.6.2022

Muutoksista on ilmoitettava

Jos tulosi, menosi tai olosuhteesi (esimerkiksi perhe- tai asuinolosuhteet) muuttuvat, ilmoita niistä Kelaan. Ilmoita

muutokset heti, jotta tuki maksetaan oikeansuuruisena. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty perustoimeentulotuki 

lauantai 23. huhtikuuta 2022

23.04.2022 PERUSTOIMEENTULOTUKI TOUKOKUU 2022

 Laskelma

Laskelma ajalle 1.5.2022 - 31.5.2022

Tulot                                         Ilmoitettu                             Huomioitu

Peltola  Susanna

Yleinen asumistuki                     320,00 e                                     320,00 e

Tulot yhteensä                                                                             320,00 e

Menot Eräpäivä Ilmoitettu Huomioitu

Peltola    Susanna

Perusosa: Yksin asuva                                                                 514,82 e

Asunnonvuokra, 

Vuokraan sisältyy vesi.

1.5.2022                                         511,12 e                                 511,12 e

Menot yhteensä                                                                         1 025,94 e

Maksettava perustoimeentulotuki

1 025,94 e - 320,00 e 705,94 e


TERVEYSKESKUSLASKU 20,90 €  LISÄKSI .

 

torstai 14. huhtikuuta 2022

14.04.2022 HINNAN NOUSU

 Hinnan nousu, meni niin tunteisiin, ettei meinannut itku loppua.

Laitoin soittopyyntöä, miten saataisiin minun puhelinlasku pienemmäksi.

Kuitukaapelin hinta oli pompannut 9.90 € hinnasta 20,00 €.

Minä olen niin hehkuttanut, kuinka puhelinlasku ollut 78,59 € ja nyt tuli uusin, niin hinta oli 97,97 €.

Saatiin pudotettu laskun hintaa, mutta tulee näkymään vasta 1 kuukauden viiveellä, kun tuli joku

 ylimääräinen laskun vaihdon kustannus.

Nyt olen miettinyt, jos lopettaisin tuon kuitukaapelin, ja jakaisin nettiä puhelimesta. Silläkin saisi hintaa

 pienemäksi. Kuulemma, näin ymmärsin, ettei kovin paljon haittaa liittymän käyttöä. 

Jos pelaisin jotain peliä, silloin hidastelisi. Mutta, tuollaisia paheita ei ole onneksi. 

Iloinen asia on, että kun valittaa esim. siitä ylläpitokorvauksesta, joka tulee lapsenlapsen vierailuista.

Oli katkolla viime vuoden lopusta. Nyt kumminkin maksetaan, kun kysyin uudelleen syytä. 

Vedoten perustoimeentulotukkeen joka tulonani. Hyväksyttiin. 


Eli summataan aina jotain hyvää ja jotakin huonoa. 

Hyvää Pääsiäistä ! 

perjantai 8. huhtikuuta 2022

08.04.2022 MILTÄ TUNTUU, KUN EI TUNNU MILTÄÄN

 MILTÄ TUNTUU, KUN EI TUNNU MILTÄÄN.

Jo pidemmän aikaa mennyt näin, ihanaa valoa ja iloa antaa pojanpoikani. 

Sille antaisin vaikka kuun taivaalta. 

Ja yleensä kun on luonani 4 viikon välein, elämäni on ihanaa. 

Aika kuluu, kuin siivillä.

Raha-asioiden kanssa joudun taistelemaan.

Kunta josta pojanpoikani käy luonani, lopetti ylläpitokorvaukset eli noin 30 € viikonlopusta.

Olen yrittänyt selvittää, onko minulla muuta kautta mahdollista saada korvausta, kun kuitenkin menee 

ruokaan rahaa tuolloinkin ja muuhunkin mitä haluaisin hänellä antaa. 

Vaatteita olen hakenut kirpputoreilta ja vaatekierrätyksestä. Samoilla menee omatkin vaatteet. 

Kengät olen ostanut, koska jalan kasvu niin nopeaa, ja niiden käytettyjen kenkien kunnot tosi huonoja

 tuon ikäiselle pojalla. 


Sairaslomalla olen kesäkuun loppuun, eli olen ollut jo kohta 4 vuotta. 

Pää ei kestä kaikkea tässä elämässä ja kyllä tässä iässä jo kroppakin laittaa vastaan. 08.04.2022 Maksuhäiriömerkinnät poistuvat jatkossa kuukauden kuluttua velan maksamisesta – pitkään valmisteltu lakiuudistus sai lopullisen hyväksynnän

Maksuhäiriömerkinnät poistuvat jatkossa kuukauden kuluttua velan maksamisesta – pitkään valmisteltu lakiuudistus sai lopullisen hyväksynnän

 Aiemmin maksuhäiriömerkintä on näkynyt velallisen tiedoissa vähintään kahden vuoden ajan, vaikka velka olisi jo maksettu. Vanha maksuhäiriömerkintä on voinut vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon tai kotivakuutuksen saamista merkittävästi.


Nainen maksaa sirukortilla kahvilassa.

Maaliskuussa 2022 Suomessa oli noin 388 000 henkilöä, joilla oli maksuhäiriömerkintä, kertovat Suomen Asiakastiedon tuoreimmat luvut. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

KAISA UUSITALO

Päivitetty 6.4. 16:08

Pitkään valmisteltu lakimuutos sai keskiviikkona eduskunnalta lopullisen hyväksyvän nuijankopautuksen:

Maksuhäiriömerkinnät poistuvat jatkossa kuukauden kuluessa siitä, kun velka on maksettu. Uudet maksuhäiriömerkinnät eivät myöskään enää pidennä vanhojen säilytysaikoja, vaan jokainen merkintä käsitellään omanaan.

Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa velallisen asemaa.

Aiemmin maksuhäiriömerkintä on näkynyt velallisen tiedoissa vähintään kahden vuoden ajan, vaikka velka olisi jo maksettu. Vanha maksuhäiriömerkintä on voinut vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon tai kotivakuutuksen saamista merkittävästi.

Lain tarkka voimaantulopäivämäärä ei vielä ole tiedossa. Luottotietolakiin on tulossa useita muitakin muutoksia, jotka on tarkoitettu voimaan mahdollisimman pian, sanoo oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu.

– Maksuhäiriömerkintöjä koskee kuuden kuukauden siirtymäaika. Eli jos laki vahvistetaan kesään mennessä, muutokset voisivat tulla loppuvuodesta voimaan, hän sanoo.

Lakia sovelletaan takautuvasti, eli kaikki sellaiset maksuhäiriömerkinnät häviävät, joissa velan maksusta on kulunut kuukausi. Suomessa on tämän hetken tiedon mukaan vajaat 10 000 henkilöä, joiden luottotiedot puhdistuvat tällä perusteella kokonaan lain tullessa voimaan.

Takuusäätiö: Oikea suunta, mutta pieni merkitys

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysajan lyhentämistä on kannatettu ja odotettu laajasti.

Velkaneuvontaa tarjoavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar sanoo, että kyseessä on oikeansuuntainen askel, jonka merkitys ylivelkaantumisen hillitsemiseen yksinään on kuitenkin pieni.

Lainvalmisteluaineiston mukaan muutos parantaa eniten sellaisten henkilöiden asemaa, joilla merkinnät ovat liittyneet tilapäisiin talousvaikeuksiin. Sellaisia henkilöitä on vähän, sanoo Pantzar.

Kun velka muuttuu maksuhäiriömerkinnäksi, kyse on usein jo vaikeammasta tilanteesta.

– Jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintöjä, hänellä on niitä keskimäärin 15. Tämä voi tuoda helpotusta henkilöille, joilla maksuhäiriö on päässyt tulemaan ikään kuin vahingossa tai huomaamatta, mutta tosiasiassa näitä tapauksia on aika vähän, Pantzar sanoo.

Pantzarin mukaan maksuhäiriömerkintä voi velkaongelmaiselle olla myös eräänlainen suojaava tekijä – pakollinen pysähdys velkakierteen katkaisemiseksi. Takuusäätiön asiakkailla on usein tilanteita, joissa merkinnän välttämiseksi velanmaksuun otetaan uutta velkaa.

– Jos velasta kykenee suoriutumaan uudella lainalla, se ei ratkaise ongelmaa kokonaisuutena, Pantzar sanoo.


Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar sanoo, että maksuhäiriömerkintöjä koskeva uudistus on askel oikeaan suuntaan, mutta alkaa toimia kunnolla vasta yhdessä muiden toimien ohella. Kuva: Yle / Antti Haanpää

Onko kuukausi liian lyhyt aika?

Suomessa maksuhäiriömerkintöjä on noin 388 000 henkilöllä. Vuonna 2021 maksuhäiriömerkintöjen määrä hieman väheni ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008, mutta velkaongelmaisia on edelleen valtavasti.

Osa lainvalmistelussa kuulluista asiantuntijoista oli sitä mieltä, että kuukauden säilytysaika on liian lyhyt. Lakiehdotukseen kirjattua tasapainoisempana ehdotettiin esimerkiksi kolmen kuukauden, puolen vuoden tai yhden vuoden säilytysaikaa velan maksamisesta.

Lainvalmistelussa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että maksuhäiriömerkinnän poistuminen antaa tilaisuuden ottaa uutta velkaa, mikä voi joillakin velallisilla johtaa velkaongelmien syventymiseen.

Tästä syystä Takuusäätiön Pantzar katsoo, että nyt hyväksytty uudistus on merkittävämpi yhdessä positiivisen luottotietorekisterin rinnalla. Sitä on valmisteltu omana polkunaan.

Positiivinen luottotietorekisteri tarkoittaa tietokantaa, josta luotonantajat voisivat reaaliaikaisesti nähdä luotonhakijan lainamäärät ja tulotiedot, ja näin paremmin arvioida edellytyksiä lainalle.

– Vaikka maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneen ongelmavelan olisi maksanut pois, alla voi odottaa valtava velkavuori, joka odottaa purkautumistaan. Luottotietorekisteri antaa paremman kuvan taloudellisesta kokonaistilanteesta, Pantzar sanoo.

Suomen Asiakastiedon datan mukaan todennäköisin riski uudelle maksuhäiriömerkinnälle on silloin, kun edellisestä merkinnästä on alle vuosi. Riski on suurempi henkilöillä, jotka eivät ole maksaneet edellistäkään maksuhäiriömerkintää.

Page 1

Uuden maksuhäiriömerkinnän todennäköisyys edellisestä merkinnästä kuluneen ajan mukaan
Prosenttia
Chart
vuotta edellisestä merkinnästä

Lähde: Asiakastieto, grafiikka: Samuli Huttunen / Yle

Velat paljastava rekisteri vielä valmistelussa

Hallituksen esitys positiivisesta luottotietorekisteristä on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä. Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivun mukaan laki on tarkoitus saada voimaan jo elokuun alussa, mutta varsinainen rekisteri tulisi käyttöön keväällä 2024.

Uudistusten oli tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti, mutta maksuhäiriömerkintöjä koskevaa lakimuutosta päätettiin nopeuttaa.

Maksuhäiriömerkintöjä koskeva uudistus on osa isompaa työkalupakkia, jolla ylivelkaantumista pyritään torjumaan.

Takuusäätiön Juha Pantzarin mukaan isossa kuvassa tärkeää olisi luoda velallisille houkuttelevia ja helppoja reittejä ongelmien ratkaisuun. Lakiuudistukset toimivat pohjana, hän sanoo.

– Velkatilanteissa kyse on usein laajemmista ongelmista, joiden näkeminen itse on vaikeaa. Seuraavaksi tarvittaisiin toimintamalleja, jotka tukevat ihmisiä oman tilanteensa ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimisessä.

 

Tarkennus 6.4. klo 16.07: Jutusta sai alun perin käsityksen, että lakiuudistus hyödyttää takautuvasti vain noin 10 000 henkilöä. 10 000 henkilöllä luottotiedot puhdistuvat kokonaan, koska kaikki maksuhäiriömerkintöjen perusteena olevat velat on maksettu. Lisäksi Asiakastiedon rekisterissä on noin 12 000 henkilöä, joilla osa merkinnöistä poistuu, mutta maksamattomia jää voimaan.

torstai 7. huhtikuuta 2022

07.04.2022 Hallituksen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026: Linjauksia Suomen tulevaisuuden, kestävän kasvun ja turvallisuuden takaamiseksi

Hallituksen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026: Linjauksia Suomen tulevaisuuden, kestävän kasvun ja turvallisuuden takaamiseksi 


Panostuksia ihmisten hyvinvointiin, sosiaaliturvaetuuksiin ja koulutukseen 

Energiahinnan nousu sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut elinkustannuksia. Hallitus toteuttaa elinkustannusten nousua vastaavan indeksikorotuksen sosiaalietuuksiin aikaistetusti jo tämän vuoden aikana, kuitenkin viimeistään 1.8.2022. Korotus heijastuu myös eläketulovähennykseen. Alustavan arvion mukaan vaikutus etuusmenoon on noin 120 miljoonaa euroa ja toimi vähentää verotuottaja arviolta noin 60 miljoonalla eurolla. Arviot täsmentyvät vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa.


KEL-indeksikorotuksen aikaistuksen vaikutuksesta vuoden 2022 verotukseen ei seuraa muutoksia sote-uudistukseen liittyviin verolaskelmiin.


Ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat hallituksen keskeisiä tavoitteita. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisen rahoitus turvataan, ja alueiden ICT-kustannuksiin varataan 100 miljoonan euron lisävaltuus. Lisäksi pelastustoimen tietohallinnon ja tiedonhallinnon kehittämiseen on varattu kehyskaudella yhteensä 8,4 miljoonaa euroa.


Hallitus jatkaa seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamista. Seitsemän päivän hoitotakuun kiristämiseen on varattu 95 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Määrärahavaraus kasvaa 130 miljoonaan euroon JTS-kaudella. Yksityiskohdat täsmentyvät hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä.


Hallitus on päättänyt vahvistaa ammatillisen koulutuksen rahoituspohjaa 50 miljoonalla eurolla vuodesta 2023 lukien. Opintorahan osalta opiskelijoiden omia tulorajoja nostetaan vuoden 2021 tasosta 50 prosentilla vuodesta 2023 lukien, mikä lisää määrärahatasoa 23,9 miljoonalla eurolla vuoteen 2026 mennessä.

07.04.2022 Te- toimiston tiedote : Asiakaspalvelumallimme uudistuu toukokuusta alkaen

 Te- toimiston tiedote :

Asiakaspalvelumallimme uudistuu toukokuusta alkaen

Mitkä asiat muuttuvat? Kerromme tässä sinulle tärkeimmät pääkohdat muutoksesta, joka ei vaadi sinulta toimenpiteitä tässä vaiheessa.

*Jos työnhakusi kestää puoli vuotta tai kauemmin, tällöin tapaat asiantuntijaamme jatkossa useammin. Näin voimme tukea sinua työnhaussasi paremmin ja auttaa sinua pääsemään tavoitteisiisi.

 

*Työnhakuvelvollisuus uudistuu ja karenssit lievenevät. Asiantuntijamme sopii kanssasi haettavien työpaikkojen määrän, joka on maksimissaan 4 kpl kuukaudessa. Samalla päivitätte yhdessä työnhakusuunnitelmasi. Saat valita haettavat työpaikat itse ja lisäksi saat hakea niin montaa työpaikkaa kuin haluat. Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä, kun on aika päivittää työnhakusuunnitelma.

 

*Verkkosivumme uudistuvat. Toukokuusta alkaen valtakunnallinen te-palvelut.fi -sivustomme muuttuu Työmarkkinatoriksi. Löydät kaikki tutut palvelukanavat, kuten Oma asioinnin, avoimet työpaikat, koulutushaun ja paikalliset palvelut Työmarkkinatorilta: www.tyomarkkinatori.fi. Alueelliset verkkosivut uudistuvat hieman myöhemmin.

 

*Muistathan ilmoittaa Oma asioinnin kautta, jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia.

Lisätietoja

Jos sinulla on muutoksista kysyttävää, voit olla yhteydessä puhelinpalveluumme p. 0295 025 500, ma-pe klo 9.00–16.15. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön Oma asioinnissa.

keskiviikko 30. maaliskuuta 2022

30.03.2022 PERUSTOIMEENTULOTUKI HUHTIKUU 2022

 Laskelma ajalle 1.4.2022 - 30.4.2022


Tulot                             Ilmoitettu Huomioitu

Peltola  Susanna  

Yleinen asumistuki                 320,00 e     320,00 e

Tulot yhteensä                            320,00 e

Menot Eräpäivä             Ilmoitettu Huomioitu

Peltola   Susanna  

Perusosa: Yksin asuva                  514,82 e

Asunnonvuokra,  . Vuokraan sisältyy vesi.

            1.4.2022                         511,12 e     511,12 e

Taloussähkömaksu, FORTUM ASIAKASPALVELU OY, 

Laskun numero 11012463814

4.4.2022                                             78,43 e 70,63 e

Terveyskeskusmaksu, Käyntipäivä 17.3., 

TERVEYSKESKUKSEN KY, Laskun numero 6422005954

17.4.2022                                     20,90 e 20,90 e

Hammashoitomaksu, Käyntipäivä 18.3., TERVEYSKESKUKSEN KY, Laskun numero 6322416806

20.4.2022                                     49,50 e 49,50 e

Menot yhteensä                             1 166,97 e

Maksettava perustoimeentulotuki

1 166,97 e - 320,00 e                          846,97 e


Maksupäivä Määrä Ajalta

1.4.2022 705,94 e 1.4.2022 - 30.4.2022Laskuttajalle maksetaan:


Maksupäivä Määrä Laskun numero Laskuttaja

4.4.2022         70,63 e 11012463814 FORTUM ASIAKASPALVELU OY

19.4.2022 20,90 e 6422005954  TERVEYSKESKUKSEN KY

20.4.2022 49,50 e 6322416806  TERVEYSKESKUKSEN KY


lisäksi 

13.04.2022     15.90    e                                        FORTUM KOTIVAKUUTUS

Sinun tulee näin ollen nyt selvittää oikeutesi perustoimeentulotukea ensisijaisempaan etuuteen seuraavasti:

 *Mikäli olet työtön työkykyinen, sinulla on velvollisuus ilmoittautua kokoaikatyötä etsiväksi ja työmarkkinoiden käytettävissä olevaksi työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja selvittää tämän jälkeen oikeutesi työttömyysetuuteen hakemalla etuutta. Tällöin sinun tulee myös jatkossa pitää työnhaku voimassa keskeytyksettä ja olla työmarkkinoiden käytettävissä sekä osallistua TE-toimiston tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin. Edellä mainittujen toimien laiminlyönti työttömänä työkykyisenä ollessa voi johtaa perusosan alentamiseen.

 

*Myös tällöin, kun työkyvyttömyyseläke-/kuntoutustuen hakemuksesi on hylätty ja sinua pidetään työkykyisenä, sinun tulee selvittää oikeutesi edellä mainitulla tavalla työttömyysetuuteen. Näin voit tällaisessa tilanteessa tehdä, vaikka lääkärinlausuntojen mukaan olisit vielä työkyvytön. Työttömyysetuudella turvataan toimeentuloasi silloin, kun sairauspäivärahasi enimmäisaika on täyttynyt ja kun sinulla ei ole oikeutta tämän jälkeen työkyvyttömyyseläkkeeseen/kuntoutustukeen.

 

*Työkyvyttömyyseläke-/kuntoutustukihakemuksen yhteydessä Kela on arvioinut, että et juuri nyt hyödy Kelan järjestämästä ammatillisesta kuntoutuksesta. Voit kuitenkin hakea kuntoutusta myöhemmin, jos tilanteesi muuttuu tai pidät sitä jo nyt muuten tarpeellisena. Kelan tarjoamista kuntoutuspalveluista löytyy tietoa osoitteesta www.kela.fi/kuntoutus. Myös terveydenhuolto voi selvittää mahdollisuuksiasi kuntoutukseen.


torstai 24. maaliskuuta 2022

24.03.2022 ODOTTELUA

 Kelalta taas odottelen päätöstä toimeentulotuesta.

Tiukalle menee päätös. 

Kelaan liitteen lähetys takkuili muutaman päivän. 

Olen tässä viikon kärvistellyt 10 €, pakkasesta syönyt pinaattilettuja hillolla, raejuusto olisi ollut kanssa hyvä proteiinilähde ja kaurapuuroa mustikkasopalla.

Mitenköhän tämä ruuan hinnan nousu otetaan huomioon, näitten tukien kanssa. 

Onni, ettei minulla ole autoa, bensa se vasta kallista on! 

Ei mitenkään. Eli tiukkana täytyy olla noitten ostosten kanssa. Kyllä on kahvin hinta ihan pilvissä.

Ennen  Juhla Mokkaa sai 3 pakettia 10 €, nyt 2 pakettia 9€ .

Sinnittelyä ! 


lauantai 19. maaliskuuta 2022

19.03.2022 ULOSOTTOON VIREILLE TULLEET VELAT

1. Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 19.07.2013, Ratkaisunro 2013/7079 , Diaarinro 2013/5238 Täytäntöönpanotapa: Normaali ulosotto Hakija: OK Perintä Oy Hakijan viitetiedot: 259990, E 13/5238

Korkosaatava 166,27 e Korko 20.07.2013-04.04.2022 103,80 e Korkosaatava 5,35 e Korkosaatava 74,01 e Korkosaatava 77,58 e Pääoma 2 409,30 e Korko 20.07.2013-04.04.2022 1 504,18 e Korkosaatava 0,62 e Kulut 10,00 e Korko 20.07.2013-04.04.2022 6,24 e Kulut 50,00 e Korko 18.06.2013-04.04.2022 31,55 e Oikeudenkäyntikulut 170,00 e Korko 19.08.2013-04.04.2022 105,11 e Ulosottomaksu 134,00 e Yhteensä eräpäivänä 4 848,01 e

2. Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 27.02.2013, Ratkaisunro 2013/2144 , Diaarinro 2013/708 Täytäntöönpanotapa: Normaali ulosotto Hakija: Intrum Debt Finance AG Hakijan viitetiedot: 90910981-0, 90197990059

Pääoma 689,27 e Korko 20.11.2013-04.04.2022 413,10 e Kulut 5,00 e Korko 27.03.2013-04.04.2022 3,25 e Kulut 45,00 e Korko 27.03.2013-04.04.2022 29,22 e Kulut 10,00 e Korko 27.03.2013-04.04.2022 6,49 e Oikeudenkäyntikulut 140,00 e Korko 27.03.2013-04.04.2022 90,88 e Ulosottomaksu 84,00 e Yhteensä eräpäivänä 1 516,21 e

3. Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 09.04.2013, Ratkaisunro 2013/3738 , Diaarinro 2013/2469 Täytäntöönpanotapa: Normaali ulosotto Hakija: OK Perintä Oy Hakijan viitetiedot: 241086, E 13/2469

Korkosaatava 35,94 e Pääoma 249,00 e Korko 14.03.2013-04.04.2022 162,37 e Kulut 47,00 e Korko 20.03.2013-04.04.2022 30,59 e Oikeudenkäyntikulut 110,00 e Korko 09.05.2013-04.04.2022 70,38 e Ulosottomaksu 84,00 e Yhteensä eräpäivänä 789,28 e

4. Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 26.09.2013, Ratkaisunro 2013/9835 , Diaarinro 2013/8268 Täytäntöönpanotapa: Normaali ulosotto Hakija: OK Perintä Oy Hakijan viitetiedot: 288746, E 13/8268

Korkosaatava 47,93 e Korkosaatava 5,70 e Korko 30.08.2013-04.04.2022 3,51 e Korkosaatava 16,39 e Pääoma 401,76 e Korko 30.08.2013-04.04.2022 247,48 e Kulut 107,49 e Korko 02.04.2013-04.04.2022 69,67 e Kulut 169,00 e Korko 05.09.2013-04.04.2022 103,92 e Oikeudenkäyntikulut 140,00 e Korko 26.10.2013-04.04.2022 84,61 e Ulosottomaksu 84,00 e Yhteensä eräpäivänä 1 481,46 e

5. Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 11.03.2014, Ratkaisunro 2014/2651 , Diaarinro 2014/889 Täytäntöönpanotapa: Normaali ulosotto Hakija: OK Perintä Oy Hakijan viitetiedot: 136889923, E 14/889

Korkosaatava 11,93 e Korkosaatava 13,52 e Pääoma 496,31 e Korko 12.03.2014-04.04.2022 285,87 e Kulut 24,00 e Korko 13.02.2014-04.04.2022 13,97 e Oikeudenkäyntikulut 145,00 e Korko 11.04.2014-04.04.2022 82,65 e Ulosottomaksu 84,00 e Yhteensä eräpäivänä 1 157,25 e

6. Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 22.04.2014, Ratkaisunro 2014/4073 , Diaarinro 2014/2671 Täytäntöönpanotapa: Suppea ulosotto Hakija: Lowell Suomi Oy Hakijan viitetiedot: UONO0882892

Korkosaatava 0,79 e Korkosaatava 3,15 e Korko 23.04.2014-04.04.2022 1,79 e Korkosaatava 0,13 e Korkosaatava 0,02 e Korkosaatava 0,05 e Korkosaatava 4,69 e Pääoma 117,16 e Korko 23.04.2014-04.04.2022 66,48 e Kulut 10,00 e Kulut 10,50 e Korko 25.11.2013-04.04.2022 6,28 e Kulut 24,00 e Korko 22.05.2014-04.04.2022 13,48 e Oikeudenkäyntikulut 65,00 e Korko 22.05.2014-04.04.2022 36,49 e Oikeudenkäyntikulut 50,00 e Korko 22.05.2014-04.04.2022 28,07 e Ulosottomaksu 56,00 e Yhteensä eräpäivänä 494,08 e

7. Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 04.01.2013, Ratkaisunro 2013/134 , Diaarinro 2012/12204 Täytäntöönpanotapa: Normaali ulosotto Hakija: Intrum Debt Finance AG Hakijan viitetiedot: 16871006-0, XXXXX

Pääoma 259,50 e Korko 13.09.2012-04.04.2022 179,65 e Kulut 5,00 e Korko 04.02.2013-04.04.2022 3,31 e Kulut 83,00 e Korko 04.02.2013-04.04.2022 54,86 e Oikeudenkäyntikulut 110,00 e Korko 04.02.2013-04.04.2022 72,70 e Ulosottomaksu 84,00 e Yhteensä eräpäivänä 852,02 e

8. Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 22.04.2014, Ratkaisunro 2014/4045 , Diaarinro 2014/2477 Täytäntöönpanotapa: Normaali ulosotto Hakija: OK Perintä Oy Hakijan viitetiedot: 136897548, E 14/2477

Korkosaatava 12,10 e Korko 22.03.2014-04.04.2022 6,95 e Korkosaatava 101,93 e Korkosaatava 14,34 e Pääoma 474,84 e Korko 22.03.2014-04.04.2022 272,51 e Kulut 115,98 e Korko 31.03.2014-04.04.2022 66,37 e Kulut 188,00 e Korko 31.03.2014-04.04.2022 107,58 e Oikeudenkäyntikulut 145,00 e Korko 22.05.2014-04.04.2022 81,41 e Ulosottomaksu 84,00 e Yhteensä eräpäivänä 1 671,01 e

9. Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 18.01.2013, Ratkaisunro 2013/692 , Diaarinro 2012/12538 Täytäntöönpanotapa: Normaali ulosotto Hakija: OK Perintä Oy Hakijan viitetiedot: 224692, E 12/12538

Korkosaatava 37,26 e Pääoma 1 004,00 e Korko 06.08.2019-04.04.2022 187,22 e Kulut 88,00 e Korko 27.11.2012-04.04.2022 59,48 e Kulut 50,00 e Korko 02.01.2013-04.04.2022 33,40 e Oikeudenkäyntikulut 170,00 e Korko 18.02.2013-04.04.2022 111,83 e Ulosottomaksu 134,00 e Yhteensä eräpäivänä 1 875,19 e

10. Perittävä saaminen: Muut yksityisoikeudelliset saatavat Ulosottoperuste: Hyvinkään käräjäoikeus 13.08.2013, Ratkaisunro 2013/7911 , Diaarinro 2013/6239 Täytäntöönpanotapa: Suppea ulosotto Hakija: Lowell Suomi Oy Hakijan viitetiedot: UONO0832294

Korkosaatava 301,04 e Pääoma 1 744,34 e Korko 06.12.2017-04.04.2022 528,78 e Kulut 19,00 e Korko 19.06.2013-04.04.2022 11,99 e Kulut 15,00 e Korko 19.06.2013-04.04.2022 9,47 e Kulut 5,00 e Korko 19.06.2013-04.04.2022 3,16 e Kulut 45,00 e Korko 13.09.2013-04.04.2022 27,60 e Oikeudenkäyntikulut 60,00 e Korko 13.09.2013-04.04.2022 36,80 e Oikeudenkäyntikulut 110,00 e Korko 13.09.2013-04.04.2022 67,46 e Ulosottomaksu 134,00 e Yhteensä eräpäivänä 3 118,64 e 

torstai 10. maaliskuuta 2022

10.03.2022 LISÄYS PERUSTOIMEENTULOTUKEEN

 Tein hakemuksen huhtikuulle. 

Kelalta korjattu perustoimeentulotukihakemukseni maaliskuulle.

Kelasta maksoivat ulosoton takaisinpäin 25,14 €.

Lisäksi oli kotivakuutus minkä maksavat suoraan laskuttajalle. 

Sähkölasku tälle kuulle tulossa vielä, ja ensi kuulle terveyskeskuksen maksuja.

Oli helpottavaa, kun puhelinlasku oli vihdoinkin tippunut 75,90 €.

Minulle jää ruokarahaa 25 € enemmän kuukaudessa.

Mutta, mihinkään ylimääräiseen ei ole rahaa.

Pienistä asioista osaan nauttia, ja kunnon päiväkahvit ja pulla.

Onneksi osaan leipoa, niin ei tarvitse ostaa pulla kaupasta. 

Kevät alkaa pikku hiljalleen hiipiä, aurinko lämmittää ja linnut laulaa.

Elisa on tiukentanut luotonantoa, niin ei saa enää luottotiedoton puhelimia yms. osamaksulla. 


sunnuntai 27. helmikuuta 2022

27.02.2022 PERUSTOIMEENTULOLASKELMA MAALISKUU

 Laskelma

Laskelma ajalle 1.3.2022 - 31.3.2022

Tulot                                                                                 Ilmoitettu                                 Huomioitu

Peltola   Susanna

Yleinen asumistuki                                                             320,00 e                                 320,00 e

Sairauspäivärahaetuudet                                                     385,71 e                                 385,71 e

Tulot yhteensä                                                       705,71 e

Menot Eräpäivä                                                                 Ilmoitettu                                 Huomioitu

Peltola Satu Päivi Susanna

Perusosa: Yksin asuva                                                         514,82 e

Asunnonvuokra, Riihimäen Kotikulma Oy 1.3.2022          511,12 e                                     511,12 e

Menot yhteensä                                                     1 025,94 e

Maksettava perustoimeentulotuki

1 025,94 e - 705,71 e 320,23 eTÄHÄN LASKELMAAN KORJAUS, KOSKA  ULOSOTTOA EI OLE HUOMIOITU !

SAAN TULOJA      360,57 e+  320,00  e =  680,57e

27.02.2022 “Tunnen itseni huonoksi äidiksi, kun ei ole varaa viedä lapsia ulkomaille” – suhtautumisemme lomalentelyyn saattaa muuttua tulevaisuudessa

 “Tunnen itseni huonoksi äidiksi, kun ei ole varaa viedä lapsia ulkomaille” – suhtautumisemme lomalentelyyn saattaa muuttua tulevaisuudessa

Julkaistu 17.02.2022 11:00.


Hiihtoloma lähestyy ja moni miettii, mihin seuraavaksi lennetään. Kaksi asiaa unohtuu: kaikilla ei ole varaa matkustaa, eikä ilmasto sitä kestäisikään. Miksi etelänmatkoista puhutaan edelleen niin kritiikittömästi julkisuudessa?

Koronarajoitukset ovat olleet monessa perheessä loma-aikojen helpotus. Kun ei ole rahaa lentää etelän aurinkoon, korona-aikana kukaan ei ole tätä odottanutkaan.

Kysyin ihmisiltä Instagramissa heidän kokemuksiaan siitä, miltä tuntuu, kun ei ole varaa lähteä lomalla matkalle. Tämän jutun sitaatit ovat poimintoja saamistani vastauksista.

"Olen kiittänyt koronaa siitä, ettei ole voinut matkustaa. Avioeron jälkeen talous meni niin kuralle, ettei olisi mitenkään ollut mahdollisuutta viedä lapsia lomamatkalle."

Nyt kuitenkin rajoitukset ovat poistumassa. Mediassa otsikot kertovat, miten lapsiperheet varaavat nyt matkoja etelään ja lähestyvä hiihtoloma on saanut suomalaiset varaamaan ulkomaille jo tuhansia matkoja. Monelle vanhemmalle oletus siitä, että kaikki matkustavat lomilla, aiheuttaa ulkopuolisuuden ja huonommuuden tunnetta.


80 prosenttia maailman väestöstä ei ole koskaan lentänyt.

― Niklas Kaskeala

Kun matkustamisesta puhutaan sekä mediassa että somessa itsestäänselvyytenä, se alkaa tuntua hyvän vanhemmuuden mittarilta.

"Tuntuu huonolta äidiltä, kun ei ole voinut tarjota perheelle lomia. Olisi mukava tunne olla niin kuin muutkin ihmiset. Vanhemmiten olen vähän päässyt arvottomuuden tunteesta ja yrittänyt ajatella, että meillä on asiat tosi hyvin. On rakkautta ja lämpöä ja hyvät välit lapsiin."

Tilastojen valossa media ja some kuitenkin liioittelevat sitä, kuinka yleisiä etelänlomat ovat: Ennen koronaa Suomessa tehtiin noin 5 miljoonaa lentomatkaa vuodessa, josta valtaosa oli lomamatkoja. Kyse on keskiarvosta eli suuri osa suomalaisista ei lennä ollenkaan – ja osa sitten lentää valtavasti.

Rahan lisäksi lomailu vaatii jaksamista

Rahan käyttäminen on usein priorisointia. Jos raha on tiukilla, joutuu punnitsemaan, käyttääkö sen arkeen pitkällä aikavälillä vai lyhyeen lomaan.

"Meillä on kolme lasta ja kaksi aikuista ja ulkomaanmatka Etelä-Eurooppaan kustantaa tuhansia euroja. Yritetään säästää, mutta ei vain saada rahaa kasaan. Tai varmaan saataisiin rahat kasaan, jos tiristetään kaikki arjen kiva pois. Ja sitten tulee tärkeämpiä asioita, kuten robotti-imurin osto ja vessan remontti, jotka tuo iloa jokapäiväiseen arkeen. Mutta kyllähän se tuo kateutta, kun katsoo somessa ihania lomakuvia."

Etenkin kaukomatkamainoksissa lomailu näytetään rentona koko perheen altaalla köllöttelynä ja yhteisenä laatuaikana.

"Mahtaakohan tätä saada edes sanoa? Lapsen kanssa lomalle lähteminen ei välttämättä ole aikuiselle lomaa. Jos lähtisin yksinhuoltajana lapsen kanssa etelään tai Lappiin, pitäisi keksiä viihdykettä, vahtia uimista, järjestää säännölliset ruokailut monta kertaa päivässä. Kun ollaan kotona, lapsi leikkii kavereiden kanssa, hoitaa lemmikkejä, puuhastelee turvallisesti omiaan. Itse voin ottaa rauhallisin mielin lasin viiniä illalla ja ruoka tulee kaupasta juuri niin halvalla kuin itse keksii ja jaksaa laittaa. Jos haluan itsellenikin lomaa, olen kotona."

– Sekä mainoksissa että somessa luodaan kiiltokuvamaisia mielikuvia lumisilta Alpeilta tai hienoilta rannoilta. Luomalla mielikuvia kätketään lentämisen valtavat haitalliset vaikutukset, sanoo Niklas Kaskeala. Kaskeala on vastuullisuusjohtaja Compensate-säätiössä, joka pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta vapaaehtoisilla päästöhyvitysmaksuilla.

Kannattaako lasta totuttaa lentämään?

Kaikki eivät pidä lentomatkaa aurinkoon ihanteellisena tapana opettaa lapsia tuntemaan maailmaa. Kaskealalla on 5- ja 8-vuotiaat lapset, joista nuorempi ei ole koskaan ollut lentokoneessa. Perhe on lomaillut Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa.

Lähilomailu on halvempaa, mutta ennen kaikkea sen päästöt ovat valtavasti pienemmät.

– Miksi lapset pitäisi roudata toiselle puolelle maapalloa leikkimään hiekkarannalla? Loma Pärnussa vie valtavasti vähemmän päästöjä ja on ihan yhtä kiva.

Kaskeala on kiinnittänyt huomiota perinteisen median tapaan normalisoida lentomatkailua.

– Yksi kaukomatka lentäen aiheuttaa enemmän päästöjä kuin mitä yksittäinen ihmisen koko vuoden päästöt saavat kestävästi olla.

Kaskeala on ihmetellyt, miksi median matkailujutuissa ei edelleenkään mainita sanallakaan ilmastovaikutuksia. Jutuissa keskitytään neuvomaan, minkälaisia rokotustodistuksia lomamatkalaisten tulee näyttää, mutta päästöistä ei puhuta – toisin kuin vaikkapa auto-, ruoka- tai energiajutuissa.

Keskiluokkainen (sosiaalinen) media aiheuttaa paineita

Kaskeala arvelee, että syy siihen, että matkustamisesta puhutaan edelleen niin kritiikittömästi, saattaa olla siinä, että toimittajat kuuluvat itse siihen hyväosaiseen porukkaan, joilla on varaa lentää lomillaan.

– Voi olla, että toimittajia kirpaisisi kirjoittaa kriittisesti jostain, mitä itsekin tekee.

Viime aikoina keskusteluun on myös noussut toimittajien keskiluokkaisuus: jutut kirjoitetaan maksavalle yleisölle.

– Toisaalta esimerkiksi Ylen sisällöt on ilmaisia. Voisiko ajatella, että julkisrahoitteisessa mediassa matkustamiseen voisi ottaa laveamman näkökulman?

Sillä, miten matkustamisesta puhutaan julkisesti, on väliä: se luo sosiaalisia paineita elää tietynnäköistä elämää.

"Olemme keskituloinen pariskunta, joilla neljä lasta. Matkustaminen on jäänyt vain haaveeksi, koska kaikki tulot menevät tavalliseen arkeen. En ymmärrä miten varakkaita on ne lapsiperheet, jotka pystyvät matkustamaan."

– On hyvä muistaa, että 80 prosenttia maailman väestöstä ei ole koskaan lentänyt. Lisäksi halvan lentämisen ajanjakso alkoi Suomessa vasta vuosituhannen vaihteessa, Kaskeala sanoo.

– Käytännössä EU-kansalaisten lentopäästöt ovat varakkaimman kymmenen prosentin aiheuttamat.

"Ei voida matkailla. Töissäkäyvä isä, työtön äiti, 5-vuotias erityislapsi ja taapero on kohta 3-vuotias. Kaikki raha mitä tulee menee. Harmittaa lasten puolesta se, että on "normaalia" matkustella. Omassa lapsuudessa vain "rikkaat" kävi ulkomailla. Keskituloiset ruotsinlaivalla ja me köyhät Korkeasaaressa. Tuleeko lapsille paineita kouluiässä tästä?"

Juuri joukkoon kuuluminen hiertää monia lomia suunnitellessa ja niiden jälkeen.

"Yritän jutella loman loppupuolella lasten kanssa siitä, mitä on tehty. Ajattelen, että näin heillä olisi jotain kerrottavaa koulussa tai päiväkodissa. Ja yleensähän sitä jotain spesiaalia on kuitenkin tehty. On käyty pelaamassa sulkapalloa, syömässä ulkona, leivottu tai käyty viereisessä metsässä retkellä."


Lentomatkaaminen ei sovi enää kaikkien arvoihin

Ruotsissa puhutaan lentohäpeästä (flygskam). Kaskeala uskoo, että ilmiö rantautuu pikkuhiljaa Suomeen.

– Harvemmin kukaan postaa enää kuvaa valtavasta pihvistä tai julistaa, että teinpä uuden sähkösopimuksen, jossa on pelkkää hiilivoimaa. Jostain syystä, kun kerosiiniä palaa taivaalla, on sitä vielä ok hehkuttaa.

"Olen suhaillut ympäri maailmaa työn ja yksityiselämän vuoksi ja oma hiilijalanjälki kuumottaa. Senkin puolesta olen tyytyväinen kotiseudulla. Opin siskolta, että voin lopettaa seuraamasta kaikkia, jotka postaavat lentomatkakuvia."

27.02.2022 PERUSTOIMEENTULOTUKI HELMIKUU

 Laskelma

 Laskelma ajalle 1.2.2022 - 28.2.2022 

Tulot                                             Ilmoitettu                                                 Huomioitu

 Peltola  Susanna

Yleinen asumistuki                         320,00 e                                                        320,00 e Perustoimeentulotuki                        52,79 e                                                         52,79 e Sairauspäivärahaetuudet                  711,25 e                                                       711,25 e 

Tulot yhteensä                              1 084,04 e 

Menot Eräpäivä                            Ilmoitettu                                                Huomioitu 

Peltola  Susanna 

Perusosa: 

Yksin asuva 514,82 e 

Asunnonvuokra,   1.2.2022                511,12 e                                                       511,12 e Taloussähkömaksu, Fortum Asiakaspalvelu Oy, Laskun numero 11011870824, lisäpalveluita ei huomioida 2.2.2022                             80,50 e                                                         72,70 e Kotivakuutusmaksu, Fortum Asiakaspalvelu Oy, Laskun numero 11012007383 14.2.2022                                                                                    15,90 e                                                          15,90 e 

Menot yhteensä                                 1 114,54 e 

Maksettava perustoimeentulotuki 1 114,54 e - 1 084,04 e     30,50 e

keskiviikko 2. helmikuuta 2022

02.02.2022 ULOSMITTAUKSEN ENNAKKOILMOITUS


Peltola Susanna 

Joosepinkuja 8 C 27 

11120 RIIHIMÄKI 

Velallisen tunnus 281064-xxxx

 Ennakkoilmoituksen pvm 19.01.2022 

Ulosmittauspäivä 31.01.2022 

Kellonaika 11.00 

Ulosmittauspaikka Ulosottovirasto 

Ulosmittausnumero 14263022ULOSMITTAUKSEN ENNAKKOILMOITUS

 Yllä mainittuna aikana toimitetaan tulojenne (palkka, eläke tai muu toistuvaistulo) ulosmittaus. Välttääksenne ulosmittauksen Teidän on maksettava alla mainitut velat viimeistään ulosmittaustoimituksessa. 

Ennen ulosmittausta voitte ilmoittaa elatusvelvollisuutenne, antaa muita tarpeellisia tietoja ja selvityksiä sekä esittää ulosmitattavaksi muuta omaisuuttanne.

 Ulosmittaus ei edellytä läsnäoloanne. 

Maksutiedot: Maksun saaja Ulosottolaitos 

Tilinumero FI93 8129 9710 0163 61 BIC DABAFIHH 

Viitenumero RF361560800300368 

Maksettaessa on käytettävä RF-viitenumeroa. 

Mikäli maksujärjestelmä ei hyväksy RF-viitettä, syötetään viite ilman neljää ensimmäistä merkkiä.

 Maksaja: Kansaneläkelaitos / korvaukset Tuloistanne ulosmitattava määrä Ulosmitattava määrä lasketaan tulojenne yhteenlasketusta määrästä, josta on vähennetty veron ennakonpidätys, työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu (nettotulo). 

Luontoisedut otetaan tulona huomioon ulosmitattavaa määrää laskettaessa. 

Ulosmitattava määrä lasketaan seuraavasti: 1. Jos nettotulonne ovat enintään 2 x suojaosuus, ulosmitataan suojaosuutenne ylittävästä määrästä 2/3. 2. Jos nettotulonne ovat suuremmat kuin 2 x suojaosuus, ulosmitataan nettotulostanne 1/3. 3. Jos nettotulonne ovat suuremmat kuin 4 x suojaosuus, ulosmitataan nelinkertaisen suojaosuutenne määrästä 1/3 ja sen ylittävästä osasta 4/5. Palkastanne ulosmitataan kuitenkin enintään puolet. Epäsäännöllisesti maksettavasta tulosta ulosmitataan 1/3.

 Tällöin ulosmittauksessa ei huomioida suojaosuutta. Suojaosuus Suojaosuus on se rahamäärä, joka tuloistanne vähintään jätetään ulosmittaamatta. Suojaosuuden määrässä otetaan huomioon elatuksenne varassa olevat puoliso, omat lapset ja puolison lapset. 

Suojaosuus on velallisen osalta 23,20 €/pv ja perheenjäsenen osalta 8,34 €/pv.

 Suojaosuutenne määrä on yhteensä 23.20€/pv 

Suojaosuudessanne huomioitujen perheenjäsenten lukumäärä on 0

 Maksuhäiriömerkintä 

Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Y-tunnus Pankki IBAN FI93 8129 9710 0163 61 029 56 58800 029 56 22611 ulosotto.uo@oikeus.fi 2302414-4 Ulosottolaitos BIC DABAFIHH 0986674-0 Suomen valtio U