tiistai 27. syyskuuta 2022

27.09.2022 PÄÄTÖS TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEESTÄ "HYLKY"

 Kansaneläke


        KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                   Sivu  1/ 2     

                                                                     Hakemus         

        PL 10                                Annettu     Postitettu  saapunut        

        00056  KELA                          22.9.2022   23.9.2022   22.6.2022       


        Peltola,   Susanna                                                  

                      

        PÄÄTÖS TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEESTÄ                                              


                 Olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä/kuntoutustukea Kelasta.         


                 Hakemuksesi on hylätty, koska arviomme on, että työkykysi ei        

                 ole alentunut kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla.               


        Hakemusasiakirjoista saadut tiedot                                           

                 Olet työskennellyt kaupan kassana, osastoapulaisena, yrittäjänä     

                 ja siivoojana, sekä seurakunnalla kuntouttavassa työssä.            


                 Ilmoitat, että työkykyäsi alentavat masennus, bulimia, ahdis-       

                 tus, väsymys/unettomuus, jaksamattomuus, muistamattomuus,           

                 väliinpitämättömys, pelot, kivut ja aloitekyvyttömyys.              


                 Päätöksenteossa käytetyistä lääkärinlausunnoista viimeisin on       

                 päivätty 14.6.2022.                                                 


        Päätöksen perustelut                                                         

                 Hakemusasiakirjojen perusteella arvioimme, että työkykyysi          

                 vaikuttavat toistuva masennus, epätyypillinen laihuushäiriö,        

                 ja sekamuotoinen persoonallisuushäiriö. Vaikea-asteista mielen-     

                 terveyden häiriötä ei ole todettu. Sairaudet ovat asianmukai-       

                 sella hoidolla hallittavissa. Työkyky ei ole siten alentunut,       

                 että kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyys olisi todettavis-      

                 sa.                                                                 


                 Olet 57-vuotias. Alle 60-vuotiailla työkykyä arvioidaan oman        

                 työn lisäksi muuhun sopivaan työhön.                                


                 Arvioimme, että sairaudestasi huolimatta sinulla on vielä           

                 työkykyä jäljellä. Pystyt tekemään omaa tai muuta sinulle           

                 sopivaa työtä, jolla voit ansaita kohtuullisen toimeentulon.        


        Arvio kuntoutusmahdollisuuksista                                             

                 Olemme arvioineet, että et juuri nyt hyödy Kelan                    

                 ammatillisesta kuntoutuksesta. Voit kuitenkin hakea                 

                 kuntoutusta myöhemmin, jos tilanteesi muuttuu tai pidät             

                 sitä muuten tarpeellisena.                                          


                 Kelan tarjoamista kuntoutuspalveluista löytyy tietoa                

                 osoitteesta www.kela.fi/kuntoutus. Myös terveydenhuolto             

                 voi selvittää mahdollisuuksiasi kuntoutukseen.                      


                                                                         Sivu  2/ 2  

        Peltola,  Susanna                                                  


        Lainkohdat                                                                   

                 Kansaneläkelaki 12 § 1 ja 2 mom. ja 13 §                                             KANSANELÄKELAITOS                                                   


                 Inka Manninen                                                       

     Tiedustelut                                                                  

                 Päätöstä koskevat tiedustelut                                       

                 puh. 020 634 0181                                                   


                 Eläkeasioiden palvelunumero                                         

                 puh. 020 692 202                                                    


        Päätöksestä valittaminen                                                     

                 Valitusosoitus on liitteenä.                                        


        Huomautuksia                                                                 

                 Toimeentulosi turvaamiseksi sinulla saattaa olla oikeus             

                 työttömyysetuuteen. Jos haluat selvittää oikeutesi                  

                 työttömyysetuuteen, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-                   

                 palveluissa ja hae työttömyysetuutta joko Kelasta                   

                 tai työttömyyskassasta.                                             


                 Jos sinulla on kysyttävää työnhakijaksi ilmoittautumisesta,         

                 voit ottaa yhteyttä TE-palveluihin.                                 


        Liitteet                                                                     

                 Valitusosoitus                                                      

                 Hylkäyspäätöksiin liittyvä ohje                                     


tiistai 20. syyskuuta 2022

20.09.2022 LOKAKUU PERUSTOIMEENTULOTUKI

 Päätös
Perustoimeentulotuki lokakuu 

Annettu: 19.9.2022

Lähetetty: 20.9.2022


Miksi lähetämme tämän päätöksen

Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle 1.10.2022 - 31.10.2022.

Perustoimeentulotuki on ratkaistu ajalta 1.10.2022 - 31.10.2022.

Miten asia on ratkaistu

Perustoimeentulotuki on myönnetty

1.10.2022 - 31.10.2022 873,43 e

Perustoimeentulotuki on myönnetty odotettavissa olevaa tuloa vastaan.

Perustoimeentulotuen määrään sisältyvät sekä hakijalle maksettava että mahdollisille laskuttajille ja vuokranantajalle maksettavat osuudet. Tarkemmat tiedot maksun jakautumisesta on kohdassa Maksut.


Maksut

Maksupäivä Määrä Ajalta

3.10.2022 729,15 e 1.10.2022 - 31.10.2022

Tilinumero  S-Pankki Oyj


Laskuttajalle maksetaan:


Maksupäivä Määrä Laskun numero Laskuttaja

3.10.2022 30,30 e 6322431196 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY

3.10.2022 72,18 e 11014162002 FORTUM ASIAKASPALVELU OY

12.10.2022 41,80 e 22096008 KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY

Miten toimit jatkossa

Toimita seuraavan hakemuksen liitteenä

tiliote jokaisen toimeentulotukiperheeseen kuuluvan henkilön kaikista kotimaisista ja ulkomaisista tileistä 1.9.2022 alkaen siihen asti, johon se on mahdollista saada jatkohakemuksen jättämiseen mennessä. Tiliotteesta pitää näkyä tilin omistaja, tilinumero sekä alku- ja loppusaldo.

Maksusitoumukset

Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen voimassaoloajan loppuun asti. Lisätietoa on liitteessä.

Päätös koskee seuraavia henkilöitä

Peltola Susanna

Millä perusteilla asia on ratkaistu

Perustoimeentulotuen määrä saadaan, kun käytettävissä olevista toimeentulotukilaissa määritellyistä tuloista ja varoista vähennetään toimeentulotukilaissa määritellyt menot. Lisätietoja on kohdassa Laskelma.

Kun työkyvyttömyyseläke- tai kuntoutustukihakemuksesi on vireillä, voit hakea työttömyysetuutta. Näin voit tehdä, vaikka lääkärinlausuntojen mukaan olet työkyvytön. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut TE-palveluihin työnhakijaksi ja hakenut työttömyysetuutta joko Kelasta tai työttömyyskassasta.

Tulot

Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus. Sinun pitää selvittää oikeus työttömyysetuuteen eläkkeen käsittelyn odotusajalle.

Tulona otetaan huomioon yleensä kaikki hakijan ja toimeentulotukiperheen tulot. Tulot huomioidaan nettona eli verojen jälkeen sen kuukauden tulona, jona niiden voidaan katsoa olevan käytettävissä.

Menot

Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravinto-, vaate- ja vähäiset terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Näistä menoista ei tarvitse esittää kuitteja tai laskuja.


Menona on otettu huomioon julkisen terveydenhuollon asiakasmaksu. Kehotamme sinua selvittämään kunnasta, voitko jatkossa saada alennusta terveydenhuollon asiakasmaksusta tai voidaanko sinut vapauttaa sen maksamisesta.

Sähkölaskusta ei ole otettu huomioon lisäpalveluista aiheutuvia kustannuksia, koska ne eivät ole perustoimeentulotuessa huomioitavia menoja.

Asuminen

Asumismenot otetaan huomioon tarpeellisen suuruisena.

Ensisijaisen etuuden kuittaus Kelalle

Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle 1.10.2022 - 31.10.2022 ennakkona odotettavissa olevia etuuksia vastaan. Kela käyttää seuraavat samalle ajalle mahdollisesti myönnettävät etuudet perustoimeentulotuen kuittaukseen:

Kansaneläke, takuueläke,

työttömyysturva

Etuuksista kuitataan enintään myönnetyn perustoimeentulotuen määrä.


OMAT MENOT  : 

Elisa   97,79 € 

Elisa   24,80 €

Elisa   11,03 €

Vuokra  297 € 

Velat   60 €   

torstai 8. syyskuuta 2022

08.09.2022 MILLÄÄN EI OLE VÄLIÄ

 Näin sitten kävi. Kaikki meni alle kahdessa viikossa.

Onneksi on pakkasessa marjoja. Ja puurohiutaleita kaapissa.

En osaa sanoa, oliko tämä uuden lääkkeen saama vaikutus, vai ihan vaan kyllästyminen kaikkeen kituuttamiseen.

Ostin Tori.fi kautta pyörän, onneksi ihana ystävä kuljetti sen minulle.

Olen siihen todella tyytyväinen, hyvä polkea ja mukava istua.

Tavarakori edessä. 

Tätä ei kannata surra kovin pahasti.

Odotettavissa oli, että jossain pisteessä olotila menee tällaiseksi.

Tilillä on 1,23 €.

Rahapussissa 4,30 €.

Tein harkinnanvaraisen toimeentulo hakemuksen Perusturvaan.

Lakki kourassa ja nöyränä. 

Kaikki tämä vaikuttaa ensi kuukauden tuloissa.

Velkaa tuli oikein huolella.

Puhelimesta poistin 6,90 € turvan. 

Lyhennys on 11 €.

Osamaksua elokuun laskusta 24,80 €.

Ja vuokraa sitten 280 € .

Ja uusi Elisan lasku noin 100 €.

Toivottavasti ennen joulukuuta talous hallinnassa. 


Eläkehakemus edelleen käsittelyssä Kelassa. 

Luoja luoduistaan huolen pitää.