keskiviikko 15. kesäkuuta 2022

15.06.2022 OMA TILANNE

 Oma tilanteeni on ollut todella huono koko kevään.

Liika stressaaminen, sydän oireita, syömisen kanssa myös erittäin vaikea tilanne.

Lääkehoidot eivät tehoa, ja niistä ei ole apua. 

Lääkäri kirjoitti B-lausunnon toistaiseksi voimassa olevaksi.

Rahat stressaavat, olen unohtanut maksuja lähettää Kelaan. Ja perimiskulujen kanssa kun maksaa, niin huomattavasti suurempi summa. 

Juhannukseksi joudun turvautumaan seurakunnan ruokajakeluun. Mitä sieltä voin sitten saada, siitä ei tietoa.

Mitään retkiä ei tänä vuonna voi suunnitella, koska taloudellinen tilanne huonompi. 

Pojanpojan kanssa retket suuntautuvat mökille, onni on sukulaisen mökki. 

Häpeän ja nöyryytys tilanteesta on todella suuri. 

Varmasti jollain toisella voi olla vieläkin vaikeampi tilanne, yhtään sitä väheksymättä, meillä kaikilla on tilanteemme ja niistä selviäminen on meidän jokaiselle omanlainen retki.

Toivon meille kaikille kuitenkin, aurinkoista kesää, ja otetaan päivä kerrallaan, pienistäkin ilon hetkistä kaikki irti. 

Huominen voi olla parempi. 

Toivoa meillä kaikilla on. 

Olemme kaikki tärkeitä. 


15.06.2022 Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan elokuussa 3,5 %

 Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan elokuussa 3,5 %

Eduskunta on hyväksynyt kansaneläkeindeksin ylimääräisen korotuksen 1.8.2022 alkaen. 3,5 %:n korotus koskee mm. kansaneläkettä, vammaisetuuksia, työmarkkinatukea ja toimeentulotukea.


Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella.


Normaalisti kansaneläkeindeksi tarkistetaan kerran vuodessa tammikuusta alkaen, mutta nyt siihen tehdään ylimääräinen korotus 1.8.-31.12.2022. Näin halutaan turvata etuuksien saajien ostovoima inflaation kiihtyessä.


Tällä hetkellä voimassa oleva kansaneläkeindeksin pisteluku (1674) on laskettu vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen mukaan. Ylimääräisessä korotuksessa pisteluku lasketaan vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen elinkustannusindeksin mukaan, jolloin kansaneläkeindeksin pisteluku kasvaa 3,5 %. Näin kansaneläkeindeksin pisteluvuksi ajalle 1.8.–31.12.2022 tulee 1733.


Ylimääräinen indeksitarkistus lisää Kelan etuusmenoja arviolta 90 miljoonalla eurolla vuonna 2022 ja 10 miljoonalla vuonna 2023.


Takuueläkkeeseen 30 euron korotus

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat mm. kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa.


Elokuusta alkaen yksinasuvan täysi kansaneläke suurenee 679,50 eurosta 703,45 euroon ja takuueläke 855,48 eurosta 885,63 euroon kuukaudessa.


Myös vammaisetuuksia korotetaan elokuun alussa. Esimerkiksi eläkettä saavan hoitotuen perusmäärä suurenee 73,00 eurosta 75,58 euroon kuukaudessa.


Työttömälle työnhakijalle maksettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on elokuusta alkaen 35,72 e/pv (nyt 34,50 e/pv).


Toimeentulotuen perusosa yksinasuvalle suurenee 18,15 e/kk ja yksinhuoltajalle 20,70 e/kk.


Lasten kotihoidon tuen hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta suurenee 350,27  eurosta 362,61 euroon kuukaudessa.


Sairauspäivärahan vähimmäismäärä suurenee noin eurolla 29,67 eurosta 30,71 euroon päivässä.


Opintorahaan suurempi korotus kerralla

Opintorahaa tarkistetaan kansaneläkeindeksillä vuosittain uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa.  Tänä vuonna opintorahaa korotetaan 1.8. alkaen 5,7 %, koska korotuksessa on mukana sekä normaali että ylimääräinen indeksitarkistus.


Itsenäisesti asuvan ja 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintoraha on nyt 253,69 e/kk.  Elokuusta alkaen se on 268,23 e/kk.


Lääkekustannusten vuosiomavastuu ei nouse

Ylimääräinen indeksitarkistus ei poikkeuksellisesti koske lääkekustannusten vuosiomavastuuta (ns. lääkekatto), joka on edelleen 592,16 euroa kalenterivuodessa. Ylimääräinen indeksitarkistus ei koske myöskään yleistä asumistukea ja eläkkeensaajan asumistukea.  


Seuraava tarkistus 1.1.2023

Kansaneläkeindeksin ylimääräinen tarkistus ei vaikuta ensi vuoden alussa tehtävään indeksitarkistukseen. Kela vahvistaa vuoden 2023 kansaneläkeindeksin normaalisti lokakuussa.


Etuuksiin liittyviä euromääriä ja tulorajoja 1.8.2022 alkaen

Kansaneläkeindeksin pisteluku: 1733

                                                                                    muutos

                                                                   €/kk          €/kk              saa täyden määrän        ei saa lainkaan

Eläkevähenteinen kansaneläke, täysi määrä Y 703,45 23,95                             59,45         1 452,05

Eläkevähenteinen kansaneläke, täysi määrä P 628,03 21,38                              59,45         1 301,13

Takuueläkkeen täysi määrä 885,63    30,15                                                             0,00          878,48

Eläketuki                         885,63     30,15

Ylimääräisen rintamalisän täysi määrä Y 272,93    9,29

Ylimääräisen rintamalisän täysi määrä P 239,00     8,14

Rintamalisä                                            132,65      4,52

Kansaneläkkeen lapsikorotus                 23,51        0,80

Lesken alkueläke                                    347,60     11,84

Lesken jatkoeläkkeen perusmäärä         108,88     3,71

Lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärä (alle 18-v. lapsi) Y 565,09 19,24              59,45            1 189,63

Lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärä (alle 18-v. lapsi) P 488,93 16,65                59,45          1 037,30

Lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärä (ei alle 18-v. lasta) Y 565,09 19,24             59,45          1 175,30            

Lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärä (ei alle 18-v. lasta) P 488,93 16,65             59,45         1 022,96

Lapseneläkkeen perusmäärä                                          63,96     2,18

Lapseneläkkeen täydennysmäärä    96,74        3,29                                                59,45               252,88                                                  

Sotilasavustus, perusavustuksen täysi määrä 703,45 23,95

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

perustuki                             98,75     3,36

korotettu tuki                   230,43      7,85

ylin tuki                              446,81     15,21

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

perustuki                      98,75     3,36

korotettu tuki                       230,43     7,85

ylin tuki                             446,81     15,21

suojattu lk                            1 234,69     7,99

suojattu lk                                2 322,73     10,98

suojattu lk                               3 463,86      15,79

Eläkettä saavan hoitotuki

perustuki                                             75,58         2,58

korotettu tuki                                     164,65         5,61

ylin tuki                                             348,16      11,86

suojattu apulisä                                  96,59         3,29

suojattu hoitolisä                                 142,27         4,84

veteraanilisä                                         114,07         3,88

Lapsilisä

ensimmäisestä lapsesta                             94,88         0,00

toisesta lapsesta                                     104,84         0,00

kolmannesta lapsesta                              133,79      0,00

neljännestä lapsesta                                     163,24        0,00

viidennestä lapsesta alkaen                           182,69       0,00

yksinhuoltajakorotus                                 63,30       0,00

Toimeentulotuen perusosa yksinasuvalle                532,97   18,15

Toimeentulotuen perusosa yksinhuoltajalle               607,59    20,70

P=avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

Etuuksiin liittyviä euromääriä ja tulorajoja 1.8.2022 alkaen


                                                                          €/kk €/kk             saa täyden määrän         ei saa lainkaan

Kotihoidon tuen hoitoraha

yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta                    362,61      12,34

muista alle 3-vuotiaista lapsista                     108,56             3,70

muista vähintään 3-vuotiaista lapsista                    69,76     2,38

Kotihoidon tuen hoitolisän täysi määrä

2-henkinen perhe 194,06         6,61                                                             1 160,04             2 847,44

3-henkinen perhe 194,06     6,61                                                                  1 430,05         3 494,42

vähintään 4-henkinen perhe 194,06      6,61                                                 1 700,06             4 156,40

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha

suurempi määrä 184,61 6,29

pienempi määrä 67,92 2,31

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täysi määrä

2-henkinen perhe 155,24    5,28                                                                     1 160,04             2 509,87

3-henkinen perhe 155,24     5,28                                                                  1 430,05         3 081,44

vähintään 4-henkinen perhe 155,24       5,28                                                 1 700,06     3 665,00

Osittainen hoitoraha 103,84         3,54

Joustava hoitoraha

työaika enintään 22,5 h/viikko 258,50       8,80

työaika yli 22,5 h/viikko, mutta enintään 30 h/vko 172,33       5,87

muutos

€/päivä €/päivä

Peruspäiväraha      35,72              1,22

Työmarkkinatuki          35,72               1,22

Korotusosa                    5,08            0,17

Lapsikorotus

yhdestä lapsesta                5,61        0,20

kahdesta lapsesta yhteensä             8,23       0,28

vähintään kolmesta lapsesta yhteensä      10,61       0,36

Vähimmäismääräinen sairauspäiväraha       30,71       1,04

Vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha     30,71    1,04

Vähimmäismääräinen kuntoutuspäiväraha       30,71       1,04

Nuoren kuntoutusraha                  35,43  1,20

muutos

€/vuosi €/vuosi

Lääkkeiden vuosiomavastuu            592,16  0,00

muutos

Opintorahat €/kk €/kk

Vanhempien luona asuvat

Alle 20-vuotiaat              41,43       2,24

Täysi vähävaraiskorotus            63,24   3,43

20 vuotta täyttäneet              87,23             4,73

Täysi vähävaraiskorotus              109,04            5,92

Oppimateriaalilisä                50,16           2,72

Itsenäisesti asuvat

Alle 18-vuotiaat                     109,04            5,92

Täysi vähävaraiskorotus                109,04    5,92

kuukausitulo, jolla


9.6.2022

18 vuotta täyttäneet tai avioliitossa oleva     268,23          14,54

Huoltajakorotus                             107,17        5,81