Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on syyskuu, 2019.

26.09.2019 Mistä ratkaisu ylivelkaantumiseen?

Kuva
Mistä ratkaisu ylivelkaantumiseen? syys 2, 2019 |    Mistä ratkaisu ylivelkaantumiseen? – Sanon, että olen talouden pahan ilman lintu, kun varoittelen yhteiskuntaa ihmisten velkaantumisesta, Juha Pantzar sanoo. Kuva: Veikko Somerpuro Korkokatto tulee kaikille pikavipeille, sosiaalinen luototus laajenee koko maahan ja positiivinen luottorekisteri on hallitusohjelmassa, mutta miten ihmiset saisi tutkimaan oman taloutensa tilaa? Ilmapallo. Se on vertaus, jota ylivelkaantuneita auttavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar käyttää ihmisten taloudesta. Ilmapallon pitää olla pehmeä tai mieluiten tyhjä. Silloin palloon voi puhaltaa lisää ilmaa. Jos pallo on pinkeä, se pamahtaa rikki, jos sinne yrittää lisätä ilmaa. Monen suomalaisen talouden ilmapallo on puhallettu ääriään myöten täyteen. Se tarkoittaa, että oma maksukyky on vedetty niin kireäksi, ettei pahan päivän varalle ole säästöjä. Sitten tapahtuu jotakin yllättävää: pesukone hajoaa, autoa pitää korjata, tulee avioer

26.09.2019 Kuluttajaluottojen korkokatto laajenee ja tiukkenee syyskuun alusta

Kuva
 Kuluttajaluottojen korkokatto laajenee ja tiukkenee syyskuun alusta Oikeusministeriö  29.8.2019 9.02 TIEDOTE Pikaluottoja ja muita kuluttajaluottoja koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.9.2019. Uudistuksen seurauksena korkokatto laajenee koskemaan valtaosaa kuluttajaluottoja. Sääntelyn ulkopuolelle jäävät vain sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta, sekä liikennevälineiden, kuten autojen, osamaksukauppa. Hintasääntelymalli muuttuu luoton todelliseen vuosikorkoon sidotusta mallista erikseen korkoa ja muita luottokustannuksia sääntelevään malliin. Jatkossa luoton koron yläraja on 20 prosenttia. Lisäksi rajoitetaan oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa. Muuna kuin korkona perittävien luottokustannusten osalta kustannusten maksimimäärä päivää kohti on 0,01 % luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta luottosopimuksen voimassaoloajalta, ei kuitenkaan yli 150 euroa vuodessa. Luottokustannuksia ei saa myöskään

26.09.2019 Lapsilisien ja kotihoidotuen maksupäivät vuonna 2020

Kuva
Lapsilisien maksupäivät 2020 - luvassa korotukset suurperheille ja yksinhuoltajille  22.09.2019  Lapsilisät määräytyvät perheen lapsimäärän perusteella.   Kaksilapsinen perhe saa lapsilisää yhteensä 199,72 € kuukaudessa. ADOBE STOCK/AOP Lapsilisät maksetaan kuukauden 26. päivä, paitsi jos päivä osuu viikonloppuun, pyhäpäivään tai näiden jälkeiseen arkipäivään. Tällöin lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä. Vuonna 2020 lapsilisän maksupäivät ovat : 24.1.2020 26.2.2020 26.3.2020 24.4.2020 26.5.2020 26.6.2020 24.7.2020 26.8.2020 25.9.2020 23.10.2020 26.11.2020 23.12.2020 Summa kasvaa lapsimäärän mukaan Lapsilisä maksetaan jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta, joka on siihen oikeutettu. Se on verotonta tuloa, jonka määrään omaisuus tai tulotaso ei vaikuta. Ensimmäisestä lapsesta lapsilisää maksetaan 94,88 €, toisesta lapsesta 104,84 € ja kolmannesta 133,79 €. Neljännestä lapsesta on vuonna 2019 maksettu 153,24 € ja viidennestä sekä jokaises

26.09.2019 Oppimateriaalilisä hakematta tuhansilla opiskelijoilla

Oppimateriaalilisä hakematta tuhansilla opiskelijoilla Pienituloisten perheiden opiskelijat ovat voineet elokuusta alkaen saada opintorahan oppimateriaalilisää. Moni oppimateriaalilisään oikeutettu ei kuitenkaan ole vielä hakenut sitä. Kela on myöntänyt oppimateriaalilisän automaattisesti niille pienituloisten perheiden opiskelijoille, jotka saavat jo opintotukea. Jos oppimateriaalilisään oikeutettu ei ole opintotuen saaja, hänen on haettava opintotukea. Kela arvioi elokuun tilaston perusteella, että jopa 8 000 oppimateriaalilisään oikeutettua ei ole hakenut sitä. Opintorahan oppimateriaalilisää sai elokuussa 21 616 opiskelijaa. Heistä 17-vuotiaita oli 9 408 ja 16-vuotiaita 2 862. – Ei ole mitään loogista syytä sille, että 16-vuotiaita saajia olisi olennaisesti vähemmän kuin 17-vuotiaita. Moni opiskelija ei ole ilmeisesti tiennyt, että hänen kannattaa hakea opintotukea, toteaa Kelan etuuspäällikkö Piia Kuusisto. – Tilaston mukaan oppimateriaalilisän alikäyttöä on myös 15-vuo

26.09.2019 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2019 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 7 luvun 2 §, 8 luvun 1 §:n 3 ja 4 momentti, 18 luvun 24 a § ja 19 luvun 3 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 7 luvun 2 § osaksi laissa 804/2008, 8 luvun 1 §:n 3 ja 4 momentti laissa 912/2007, 18 luvun 24 a § laissa 925/2016 ja 19 luvun 3 §:n 1 momentti laissa 513/2010, muutetaan 7 luvun 1 ja 3 §, 8 luvun 1 a §:n 3 momentti, 6 §, 9 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti ja 13 §:n 2 momentti, 11 luku, 12 luvun 4 §:n otsikko ja 2 momentti, 14 luvun 3 §, 17 luvun 3 a §:n 1 momentti, 18 luvun 9, 10, 12, 13, 15 ja 20–22 §, 23 §:n 2 momentti sekä 24 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 luvun 1 § laeissa 678/2014 ja 1658/2015 sekä 3 § osaksi laissa 678/2014, 8 luvun 1 a §:n 3 momentti laissa 1228/2016, 6 § osaksi laissa 91/2016, 9 §:n 2 momentti laissa 1658/2015, 10 §:n 2 momentti laissa 1246/2010 sekä 13 §:n 2 momentti ja

26.09.2019 Kuntoutusrahan määrä ja maksaminen

Kuntoutusrahan määrä ja maksaminen Kuntoutusrahan määrä lasketaan kuten sairauspäivärahan määrä. Arvioi kuntoutusrahan määrän laskurilla. Päivärahan määräytyminen muuttuu 1.1.2020 Jos oikeutesi päivärahaan alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, päivärahasi määrä perustuu vuosituloon.  Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Lue lisää: Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020. Päivärahan määräytyminen 31.12.2019 saakka Kuntoutusrahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa todettujen työtulojen mukaan. Jos kuntoutus alkaa vuonna 2019, kuntoutusrahan määrä lasketaan vuoden 2017 verotettujen työtulojen mukaan. Kuntoutusrahan määrä voidaan laskea myös kuntoutusta edeltävän 6 kuukauden työtulon mukaan, jos tulosi ovat nousseet vähintään 20 % verotuksessa vahvistetuista tuloista. Pyydä työnantajaasi ilmoittamaan tiedot Kelaan. Lisäksi kuntoutusrahan määrä voi perustua kuntoutustasi edeltävän työttömyysetuuden,

26.09.2019 Sairauspäivärahan määrän perusteet muuttuvat

Kuva
Sairauspäivärahan Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020 Jos työkyvyttömyytesi alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. *Vuositulo Jos lääkäri on todennut Matin työkyvyttömäksi 25.5.2020 alkaen, vuositulo lasketaan huhtikuut edeltävän 12 kalenterikuukauden ajalta eli 1.4.2019–31.3.2020. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon. Poikkeuksellisesti siirtymävaiheessa tammikuussa 2020 vuositulon tarkastelujakso on työkyvyttömyyden alkamista välittömästi edeltävät 12 kalenterikuukautta eli 1.1.–31.12.2019. Vuosituloon huomioidaan palkkatulot vakuutuspalkka YEL- ja MYEL-työtulo tietyt etuudet tietyt ansionmenetyskorvaukset. Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa

26.09.2019 Päätökset vuoden 2020 ensimmäisistä vanhempainpäivärahoista vasta tammikuussa

24.9.2019 KELAN TIEDOTTEET Päätökset vuoden 2020 ensimmäisistä vanhempainpäivärahoista vasta tammikuussa Sairausvakuutuslain muutoksen takia Kela pystyy laskemaan päivärahojen määrät ensi vuonna alkaville perhevapaille vasta tammikuussa, jolloin koko edellisen vuoden tulot ovat tulorekisterissä. Vanhempainpäivärahoja vuoden 2020 alusta hakeneet voivat siis joutua odottamaan päätöstä tavallista pidempään. Sairausvakuutuslain muutos koskee sairaus- ja vanhempainpäivärahoja, kuntoutusrahaa sekä erityishoitorahaa, jotka alkavat 1.1.2020 tai sen jälkeen. Kela alkaa käyttää päivärahojen määräytymisen perustana 12 kuukauden tuloja. Nämä tulot saadaan tulorekisteristä tammikuussa. Ensimmäiset vanhempainpäivärahahakemukset, jotka koskevat vuonna 2020 alkavia äitiysvapaita, tulevat Kelaan jo syksyllä. Nämä hakemukset jäävät odottamaan, että Kela saa tulorekisteristä tiedot koko vuoden 2019 tuloista. Kela voi tehdä päätökset ja lähettää ne hakijoille vasta sen jälkeen. Viivästyminen koske

16.09.2019 Kun saat epäselvän perintäkirjeen, mitä voit tehdä? Näin velallista neuvoo ylitarkastaja

Kuva
Kun saat epäselvän perintäkirjeen, mitä voit tehdä? Näin velallista neuvoo ylitarkastaja Velkaongelmat ovat yleisiä, mutta moni ei tiedä, mitä pitää tehdä, kun perintäkirje tulee postissa. Aluehallintavirasto on juuri julkaisemassa ohjeet velalliselle, joka sisältää usein kysyttyjä kysymyksiä. Velallisilla menevät usein sekaisin maksuvelvollisuudet ja riitauttamisperusteet, eikä ihme sillä perintälaki on kimurantti ja puskaradio levittää väärää tietoa. Etelä-Suomen aluehallintavirasto saa lukuisia puheluita ja sähköposteja päivässä maksuvaikeuksissa olevilta suomalaisilta. Velallisten on vaikea hahmottaa, milloin pitää maksaa ja mitä. Aluehallintovirasto aikoo julkaista lähiaikoina uuden ohjeen, jossa käydään läpi usein kysyttyjä kysymyksiä. Tällä listauksella aluehallintovirasto yrittää jakaa tietoa velallisille sekä kitkeä vääriä luuloja, mitä velalliset levittävät toisilleen. Kysyimme aluehallintoviraston ylitarkastaja Anna-Emilia Siréniltä, mitkä asiat velallisia perintä

04.09.2019 Ruokolahti lähettää perimiskirjeen mukana ohjeita ja tietoa talouden hoitamisesta kuntoon – Kunta haluaa ottaa vastuuta ja ehkäistä velkaongelmien syvenemistä

Kuva
Ruokolahti lähettää perimiskirjeen mukana ohjeita ja tietoa talouden hoitamisesta kuntoon – Kunta haluaa ottaa vastuuta ja ehkäistä velkaongelmien syvenemistä   Ruokolahti haluaa panostaa kuntalaisen huomioimiseen ja talous- ja velkaongelmien syvenemisen ehkäisyyn. 4.9.2019 klo 15:12   Ruokolahden kunta aloittaa kuntalaisten opastamisen velkaongelmista selviytymisessä ja talousongelmien ehkäisemiseksi. Kunta alkaa jakaa Takuusäätiön talous- ja velka-asioihin liittyvää materiaalia toimipisteissään, lähettää laskujen maksumuistutusten ohessa tietoa saatavilla olevista palveluista talousongelmaisille ja tarjoaa mahdollisuuden käyttää tietokonetta kunnan tiloissa ja opastusta palveluiden käyttöön. Lisäksi kunnan työllisyyskoordinaattorin toimenkuvaa on muutettu siten, että tämä antaa ensiasteen velkaneuvontaa kunnan työttömille. – Tämä on johtanut yhteydenottoihin viralliseen velkaneuvontaan ja muihin tahoihin kevään ja kesän aikana, jo ennen kuin toiminta oli edes virallisesti

04.09.2019 Kansalaisten talousosaamista ja taloudenhallintaa halutaan parantaa

Kuva
Kansalaisten talousosaamista ja taloudenhallintaa halutaan parantaa Oikeusministeriö  4.9.2019 11.14 TIEDOTE  Oikeusministeriö on asettanut hankkeen, jolla halutaan pienentää kansalaisten ylivelkaantumisriskiä. Tavoitteena on parantaa kansalaisten talousosaamista ja taloudenhallintaa sekä ylivelkaantuneiden avunsaantia. Hankkeessa oikeusministeriö ja Valtakunnanvoudinvirasto suunnittelevat ja toteuttavat keinoja, joilla parannetaan kansalaisten oman talouden hallintaa ja samalla vähennetään ylivelkaantumisriskiä. Hankkeessa vahvistetaan sidosryhmien välistä yhteistyötä velkakierteiden ehkäisemiseksi. Hanke on osa Antti Rinteen hallituksen ohjelmaa, jossa on useita kirjauksia ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien puuttumiseksi. - Yksi keskeinen keino ylivelkaantumisen vähentämisessä on talous- ja velkaneuvonnan vahvistaminen. Kansalaisten talouden hallinnan lisääminen ja velkaongelmiin puuttuminen vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Oikeaan aikaan annetulla