26.09.2019 Lapsilisien ja kotihoidotuen maksupäivät vuonna 2020

Lapsilisien maksupäivät 2020 - luvassa korotukset suurperheille ja yksinhuoltajille

 22.09.2019 

Lapsilisät määräytyvät perheen lapsimäärän perusteella.

 Kaksilapsinen perhe saa lapsilisää yhteensä 199,72 € kuukaudessa.
Kaksilapsinen perhe saa lapsilisää yhteensä 199,72 € kuukaudessa. ADOBE STOCK/AOP

Lapsilisät maksetaan kuukauden 26. päivä, paitsi jos päivä osuu viikonloppuun, pyhäpäivään tai näiden jälkeiseen arkipäivään. Tällöin lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.


Vuonna 2020 lapsilisän maksupäivät ovat :

24.1.2020

26.2.2020

26.3.2020

24.4.2020

26.5.2020

26.6.2020

24.7.2020

26.8.2020

25.9.2020

23.10.2020

26.11.2020

23.12.2020

Summa kasvaa lapsimäärän mukaan

Lapsilisä maksetaan jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta, joka on siihen oikeutettu. Se on verotonta tuloa, jonka määrään omaisuus tai tulotaso ei vaikuta.

Ensimmäisestä lapsesta lapsilisää maksetaan 94,88 €, toisesta lapsesta 104,84 € ja kolmannesta 133,79 €. Neljännestä lapsesta on vuonna 2019 maksettu 153,24 € ja viidennestä sekä jokaisesta seuraavasta lapsesta 172,69 € kuukaudessa, mutta mikäli hallitusohjelmaan kirjattu suunnitelma toteutuu, neljännestä ja sitä useammasta lapsesta maksettavien lapsilisien summiin tulee vuonna 2020 10 € korotus.

Mikäli alle 17-vuotias lapsi asuu toisessa osoitteessa kuin huoltaja, lapsilisä voidaan maksaa hänelle itselleen.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotus on vuonna 2019 ollut 53,30 € kuukaudessa jokaisesta lapsilisään oikeutetusta lapsesta, mutta myös siihen kaavaillaan 10 € korotusta vuodeksi 2020. Yksinhuoltajakorotuksen voi hakea, mikäli huoltaja ei ole avo- tai avioliitossa tai on asumuserossa. Yhteishuoltajuus ei vaikuta korotuksen saamiseen.

Lähde: Kela

Kotihoidon tuen maksupäivät 2020 - näin summa määräytyy

 22.09.2019 

Kotihoidon tukea maksetaan, jos lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa.

 Kotihoidon tukea saa vanhempainpäivärahakauden jälkeen, jos lapsi on kotihoidossa.
Kotihoidon tukea saa vanhempainpäivärahakauden jälkeen, jos lapsi on kotihoidossa. ADOBE STOCK/AOP

Kotihoidon tuki maksetaan jälkikäteen joka kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Myös takautuvasti maksettavat tuet maksetaan kuukauden lopussa.


Vuoden 2020 kotihoidon tukien maksupäivät ovat:

31.1.2020

28.2.2020

31.3.2020

30.4.2020

29.5.2020

30.6.2020

31.7.2020

31.8.2020

30.9.2020

30.10.2020

30.11.2020

31.12.2020

Tukea maksetaan, kunnes nuorin täyttää 3 vuotta

Kotihoidon tukea maksetaan vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen alle kouluikäisistä lapsista, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Useimmiten vanhempainrahakausi päättyy lapsen ollessa noin yhdeksän kuukauden ikäinen.

Kotihoidon tuki koostuu hoitorahasta ja hoitolisästä. Niiden lisäksi jotkut kunnat maksavat kuntalisää.

Perheen tulot eivät vaikuta hoitorahan määrään ja se maksetaan erikseen perheen jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. Yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta hoitoraha on 338,34€ kuukaudessa ja muista alle 3-vuotiaista 101,29 € kuukaudessa. Yli 3-vuotiaista mutta alle kouluikäisistä lapsista tuki on 65,09 € kuukaudessa.

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen bruttotulot ja koko. Se on enintään 181.07 € kuukaudessa ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta. Kelan Lastenhoidon tuki -laskurilla voi tarkistaa, millaiseen tukisummaan on oikeutettu.

Kotihoidon tuki maksetaan sille huoltajalle, joka pääasiallisesti hoitaa lasta. Hoitaja voi olla muukin kuin lapsen huoltaja, mutta silloinkin tuki maksetaan huoltajalle. Lyhin mahdollinen tukijakso on yksi kuukausi.

Adoptiovanhemmat voivat tietyin edellytyksin saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta.

Lähde: Kela

Tämän blogin suosituimmat tekstit

08.04.2019 Luottotiedoton voi saada vuokra-asunnon, mutta vuokranantajien käytännöt vaihtelevat – Eniten vaikeuksia on hakijalla, jolla on vuokravelkaa

08.09.2023 SOITTO KELASTA

14.11.2023 PETTYMYS JA SIITÄ YLI, PÄÄSTÄ IRTI