sunnuntai 22. toukokuuta 2022

22.05.2022 PERUSTOIMEENTULOTUKI 01.06. - 30.06.2022

 Miksi lähetämme tämän päätöksen

Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle 1.6.2022 - 30.6.2022.

Perustoimeentulotuki on ratkaistu ajalta 1.6.2022 - 30.6.2022.

Miten asia on ratkaistu

Perustoimeentulotuki on myönnetty

1.6.2022 - 30.6.2022 796,58 e

Perustoimeentulotuki on myönnetty odotettavissa olevaa tuloa vastaan.

Perustoimeentulotuen määrään sisältyvät sekä hakijalle maksettava että mahdollisille laskuttajille ja vuokranantajalle

maksettavat osuudet. Tarkemmat tiedot maksun jakautumisesta on kohdassa Maksut.

Maksut

Maksupäivä Määrä Ajalta

1.6.2022 705,94 e 1.6.2022 - 30.6.2022

 

Laskuttajalle maksetaan:

Maksupäivä Määrä Laskun numero Laskuttaja

1.6.2022 69,74 e 11012992508 FORTUM ASIAKASPALVELU OY

17.6.2022 20,90 e 6422010980  TERVEYSKESKUKSEN  

Miten toimit jatkossa

Toimita seuraavan hakemuksen liitteenä

● tiliote jokaisen toimeentulotukiperheeseen kuuluvan henkilön kaikista kotimaisista ja ulkomaisista tileistä

1.5.2022 alkaen siihen asti, johon se on mahdollista saada jatkohakemuksen jättämiseen mennessä.

Tiliotteesta pitää näkyä tilin omistaja, tilinumero sekä alku- ja loppusaldo.

Maksusitoumukset

Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen voimassaoloajan loppuun asti. Lisätietoa on

liitteessä.

Päätös koskee seuraavia henkilöitä

Peltola  Susanna

Millä perusteilla asia on ratkaistu

Perustoimeentulotuen määrä saadaan, kun käytettävissä olevista toimeentulotukilaissa määritellyistä tuloista ja varoista

vähennetään toimeentulotukilaissa määritellyt menot. Lisätietoja on kohdassa Laskelma.

Sinun pitää ilmoittautua TE-palveluihin kokoaikatyötä hakevaksi työmarkkinoiden käytettävissä olevaksi työttömäksi

työnhakijaksi, pitää työnhaku voimassa keskeytyksettä ja osallistua TE-palvelujen tarjoamiin julkisiin työvoimapalveluihin,

jos perusteltua syytä niistä kieltäytymiseen ei ole. Näiden asioiden laiminlyönti tai niistä kieltäytyminen voi johtaa

toimeentulotuen perusosan alentamiseen.

Tulot

Tulona otetaan huomioon yleensä kaikki hakijan ja toimeentulotukiperheen tulot. Tulot huomioidaan nettona eli verojen

jälkeen sen kuukauden tulona, jona niiden voidaan katsoa olevan käytettävissä.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus. Sinun pitää selvittää oikeus työttömyysetuuteen.

Menot

Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravinto-, vaate- ja vähäiset terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta ja

kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja

harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Näistä menoista ei tarvitse esittää kuitteja tai laskuja.

Olet hakenut perustoimeentulotukea sähkölaskun lisäpalveluille (Vaihtotakuu). Sitä ei voida hyväksyä menoksi, koska se

ei ole perustoimeentulotuessa huomioon otettava meno. Voit hakea menoon täydentävää toimeentulotukea kotikuntasi

sosiaalitoimesta.

Olet hakenut toimeentulotukea passikuvaan. Menoa ei voida hyväksyä ilman kyseistä kuittia. Olet toimittanut

kuvakaappauksen verkkopankista. Sinun tulee toimittaa tositteesta maksukuitti. Käsittelemme asian uudelleen, kun

toimitat kuitin Kelaan.

Asuminen

Asumismenot otetaan huomioon tarpeellisen suuruisena.

Ensisijaisen etuuden kuittaus Kelalle

Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle 1.6.2022 - 30.6.2022 ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan. Kela

käyttää samalle ajalle mahdollisesti myönnettävän etuuden perustoimeentulotuen kuittaukseen.

Etuus, josta kuitataan: Työttömyysturva


Laskelma

Laskelma ajalle 1.6.2022 - 30.6.2022

Tulot Ilmoitettu Huomioitu

Peltola  Susanna

Yleinen asumistuki 320,00 e 320,00 e

Tulot yhteensä                     320,00 e

Menot Eräpäivä Ilmoitettu  Huomioitu

Peltola  Susanna

Perusosa: Yksin asuva         514,82 e

Asunnonvuokra,  

Vuokraan sisältyy vesi.

1.6.2022 511,12 e                 511,12 e

Taloussähkömaksu, FORTUM ASIAKASPALVELU OY, Laskun

numero 11012992508

1.6.2022 77,54 e                      69,74 e

Terveydenhoitomenot, Käyntipäivä 17.5.,  TERVEYSKESKUKSEN  , Laskun numero 6422010980

17.6.2022 20,90 e                     20,90 e

Menot yhteensä 1 116,58 e

Maksettava perustoimeentulotuki

1 116,58 e - 320,00 e             796,58 e


TILILLE : 1.6.2022        705,94 e      1.6.2022 - 30.6.2022

Muutoksista on ilmoitettava

Jos tulosi, menosi tai olosuhteesi (esimerkiksi perhe- tai asuinolosuhteet) muuttuvat, ilmoita niistä Kelaan. Ilmoita

muutokset heti, jotta tuki maksetaan oikeansuuruisena. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty perustoimeentulotuki