perjantai 16. lokakuuta 2020

16.10.2020 Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 0,4 %

 Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 0,4 %

Kela on vahvistanut vuoden 2021 kansaneläkeindeksin pisteluvun. Kelan maksamia etuuksia korotetaan ensi vuonna 0,4 % kansaneläkeindeksin perusteella.


Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Näin etuuksien ostovoima pyritään säilyttämään hintojen muuttuessa.


Lain mukaan Kela vahvistaa lokakuun loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluvun. Vuonna 2021 pisteluku on 1639 (vuonna 2020 se on 1633). Pisteluku kasvaa siis 0,4 %. Indeksitarkistus lisää Kelan etuusmenoja arviolta 24 miljoonaa vuonna 2021.


Indeksitarkistuksen vuoksi esimerkiksi 

yksinasuvan täysi kansaneläke suurenee 662,86 eurosta 665,29 euroon, 

takuueläkkeen täysi määrä suurenee 834,52 eurosta 837,59 euroon 

ja eläkettä saavan hoitotuen perusmäärä suurenee 71,21 eurosta 71,48 euroon.


Lisäksi esimerkiksi 

lasten kotihoidon tuen hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta suurenee 341,69 eurosta 342,95 euroon ja 

sairauspäivärahan vähimmäismäärä suurenee 28,94 eurosta 29,05 euroon.


Etuuksiin liittyviä euromääriä ja tulorajoja 1.1.2021 alkaen

16.10.2020 Asiakkaille on lähetetty ensimmäiset päätökset väliaikaisesta epidemiakorvauksesta – Kela pyytää kevään jälkeen toimeentulotukiperhettä vaihtaneita ottamaan yhteyttä

 Asiakkaille on lähetetty ensimmäiset päätökset väliaikaisesta epidemiakorvauksesta – Kela pyytää kevään jälkeen toimeentulotukiperhettä vaihtaneita ottamaan yhteyttä

Lokakuussa väliaikaisen epidemiakorvauksen saa noin 130 000 kotitaloutta. Asiakkaat saavat päätöksen epidemiakorvauksesta kotiinsa postissa. Asiointipalvelussa päätökset näkyvät muutamaa päivää ennen maksupäivää.


Kela on 12.10.2020 lähettänyt ensimmäiset päätökset asiakkaille väliaikaisesta epidemiakorvauksesta. Epidemiakorvausta maksetaan loppuvuoden aikana niille toimeentulotuen asiakkaille, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea koronakevään aikana. Korvausta maksetaan neljän kuukauden ajalta (syys–joulukuu).  


Korvauksen ensimmäinen maksupäivä on 16.10. Samana päivänä maksetaan syys- ja lokakuun korvaukset. Marraskuun korvaus maksetaan 16.11. ja joulukuun 16.12.


Lokakuussa korvauksen saa noin 130 000 kotitaloutta ja korvausta maksetaan yhteensä noin 23 miljoonaa euroa.


Myönnetyt korvaukset näkyvät asiointipalvelussa muutamaa päivää ennen maksupäivää

Asiakkaat voivat tarkistaa heille myönnetyn epidemiakorvauksen kirjautumalla asiointipalveluun. Epidemiakorvausten päätökset tulevat asiointipalveluun muutamaa päivää ennen maksupäivää, ja ne näkyvät palvelussa perustoimeentulotuen päätösten joukossa. Asiakkaille postitetaan päätös myös kotiin kirjeenä.


Pientä joukkoa pyydetään olemaan yhteydessä Kelaan

Epidemiakorvausta ei tarvitse hakea erikseen, vaan Kela myöntää korvauksen automaattisesti niille asiakkaille, jotka ovat siihen oikeutettuja.


Kelassa on tullut kuitenkin esiin tilanne, jossa asiakkaalle voi muodostua oikeus väliaikaiseen epidemiakorvaukseen, mutta jossa Kela ei pysty ohjelmallisesti selvittämään tätä oikeutta. Kelan arvion mukaan tilanne koskee vain pientä joukkoa asiakkaita. Näiden asiakkaiden tulisi olla yhteydessä Kelaan, jotta oikeus korvaukseen voidaan selvittää.


Ota yhteyttä Kelaan, jos et ole saanut väliaikaista epidemiakorvausta 16.10. ja seuraavat ehdot täyttyvät:


-et ole itse hakenut perustoimeentulotukea tänä vuonna

-olet ollut perustoimeentulotukea saaneen perheen jäsen ajanjaksolla 1.3.–31.7.2020

-olet heinäkuun jälkeen muuttanut toiseen perheeseen, joka saa perustoimeentulotukea.

Yleensä näissä tilanteissa on kysymys esimerkiksi parisuhdetilanteen muutoksesta tai lapsen itsenäistymisestä ja kotoa muutosta.


Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Kelaan joko puhelimitse, viestillä asiointipalvelun kautta tai käymällä palvelupisteessä.


Tasavallan presidentti vahvisti lain väliaikaisesta epidemiakorvauksesta 9.10.2020. Laki on voimassa 12.10.2020 – 31.12.2020.

16.10.2020 KUULUMISIA

 Sairaslomaa sairasloman jälkeen.

Jaksaminen ollut minimissä.

Niin, tänään Kelalta tuli positiivisa uutisia !

Kela oli maksanut 75 € koronakorvausta lokakuulta.

Eli ne jotka ovat saaneet myös toimeentulotukea syyskuulta saavat siis koronakorvauksen 75 € syyskuulta.

Tilillä pitäisi olla 150 € !

Tämä vain niille jotka saavat perustoimeentulotukea !

Nautitaan !


torstai 1. lokakuuta 2020

01.09.2020 Muutoksia henkilöasiakkaiden asiointipalvelun ulkoasuun ja käytettävyyteen

 Muutoksia henkilöasiakkaiden asiointipalvelun ulkoasuun ja käytettävyyteen

Lauantaina 26. syyskuuta on tehty muutoksia asiointipalvelun ulkoasuun ja käytettävyyteen. Sinivalkoiset osat mukautuvat mobiililaitteisiin ja ovat saavutettavia. Asiointipalvelun rakenne ja sisältö ovat ennallaan.


Lain mukaan Kelan verkkopalvelujen pitää olla saavutettavia 23.9.2020 alkaen eli niitä pitää voida käyttää toimintakyvystä tai -rajoitteesta huolimatta. Siksi henkilöasiakkaiden palveluun on nyt tehty muutoksia, jotka parantavat saavutettavuutta.


Muutetuissa osioissa on sinivalkoinen ulkoasu, ja ne mukautuvat mobiililaitteisiin. Kaikkia osioita ei vielä ole muutettu, ja siksi käytössä on rinnakkain vanhaa ja uutta ulkoasua ja tekniikkaa.


– Asiakkaalle tämä näkyy niin, että kun hän kirjautuu palveluun, se toimii hyvin mobiililaitteilla ja on sinivalkoinen. Jos hän siirtyy etusivulta esimerkiksi tekemään toimeentulotuen tai työttömyysturvan hakemusta, ulkoasu muuttuu eikä näkymä mukaudu mobiililaitteelle, sanoo asiointipalvelun päätuoteomistaja Elina Sipola.


Lauantaina 26. syyskuuta on muutettu muun muassa palvelun etusivun, Omat etuustiedot -osion ja Viestit-osion ulkoasua. Suurin osa verkkohakemuksista sekä Liitteet-osio ja Muutoksenhaku-osio ovat vanhan ulkoasun mukaisia.


Asiointipalvelun saavutettavat osiot 26.9. alkaen ovat:


+Etusivu

+Omat tiedot

+Henkilötietojen muutos

+Tilitietojen muutos

+Omat etuustiedot

+Aiemmin lähetetyt

+Hakemukset ja ilmoitukset -aloitussivu

+Vanhempainpäiväraha (vanha ulkoasu, saavutettava)

+Asumisen tuet -koontisivu

+Opintotuen muutosilmoitus

+Sairauspäivärahaetuudet

+Matkakorvaus

+Vammaisetuudet-koontisivu

+Eläke-etuudet-koontisivu

+Työkyvyttömyyseläke

+Eurooppalainen sairaanhoitokortti

+Perinnän maksusuunnitelma

+Viestit.

01.09.2020 Toimeentulotukiasiakkaat saavat väliaikaista epidemiakorvausta loppuvuonna – korvausta ei tarvitse hakea erikseen

 30.9.2020
Toimeentulotukiasiakkaat saavat väliaikaista epidemiakorvausta loppuvuonna – korvausta ei tarvitse hakea erikseen

Väliaikaista epidemiakorvausta maksetaan loppuvuoden aikana niille toimeentulotuen asiakkaille, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea koronakevään aikana. Kela myöntää korvauksen automaattisesti niille, jotka ovat siihen oikeutettuja.


Eduskunta on tänään hyväksynyt lain väliaikaisesta epidemiakorvauksesta. Laki odottaa vielä presidentin vahvistusta.


Epidemiakorvaus tukee taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa koronaepidemiaan liittyneet rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Korvauksen määrä on 75 e/kk henkilöä kohden. Etuus on veroton. Se ei vaikuta toimeentulotukeen eikä muihinkaan tukiin.


Korvausta maksetaan neljän kuukauden ajalta (syys–joulukuu). Ensimmäinen maksupäivä on 16.10. Samana päivänä maksetaan syyskuun ja lokakuun korvaukset. Marraskuun korvaus maksetaan 16.11. ja joulukuun 16.12.


Ahvenanmaan osalta maksupäivät vahvistuvat myöhemmin, sillä Ahvenanmaan maakunnan hallitus käsittelee lain erikseen.


Muutos ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä

Epidemiakorvaukseen ovat oikeutettuja ne henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea jonkin aikaa rajoitustoimien aikana 1.3.–31.7.2020. Lisäksi epidemiakorvauksen saaminen edellyttää, että henkilö on saanut perustoimeentulotukea korvauksen maksua edeltävän kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa, että epidemiakorvauksen saa syyskuulta, jos asiakas on saanut perustoimeentulotukea elokuussa. Lokakuulta korvauksen saavat ne, joille on maksettu perustoimeentulotukea syyskuussa ja niin edelleen.


Epidemiakorvausta ei tarvitse hakea erikseen, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Kela myöntää korvauksen automaattisesti niille asiakkaille, jotka ovat siihen oikeutettuja.


Lisätietoja asiakkaille

Kela.fi: Toimeentulotuki

Kysy Kelasta: Toimeentulotuen keskustelupalsta

Toimeentulotuen palvelunumero 020 692 207 ma–pe klo 9–16