lauantai 18. syyskuuta 2021

18.09.2021 PÄÄTÖS PERUSTOIMEENTULOTUESTA LOKAKUU

 KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                     


        PL 10                                                        Hakemus         

        00056  KELA                          Annettu     Postitettu  saapunut        

                                             17.9.2021   20.9.2021   8.9.2021                Peltola, Susanna                                                  

                      

        Päätös perustoimeentulotuesta                                                


                 Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle                           

                 1.10.2021 - 31.12.2021.                                             


                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            

                 1.10.2021 - 31.10.2021.                                             


                 Etuus on myönnetty odotettavissa olevaa tuloa vastaan.              


                 Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen      

                 voimassaoloajan loppuun asti. Lisätietoa on liitteessä.             


                 Perustoimeentulotuesta ei ole voitu tehdä päätöstä 1.11.2021        

                 alkaen, koska ensisijaisten etuuksien ratkaisu on kesken. Jos       

                 tuentarpeesi jatkuu, voit hakea perustoimeentulotukea uudella       

                 hakemuksella.                                                       


                 Jos haet jatkoa perustoimeentulotukeen, lue tarkemmat ohjeet        

                 päätöksen lopusta kohdasta Miten toimit jatkossa.                   


        Perustoimeentulotuen määrä                                                   

                 1.10.2021 - 31.10.2021  perustoimeentulotuki    695,18 e            


        Maksu                                                                        

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                  

                 1.10.2021       695,18 e    1.10.2021  - 31.10.2021                 


                 Tilinumero             


        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                          

                 Peltola  Susanna                                          


        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                          

                 Perustoimeentulotuen määrä on toimeentulotukilaissa                 

                 määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja         

                 varojen erotus. Tulot huomioidaan verojen jälkeen                   

                 nettomääräisinä.                                                    


                 Lastenlapsen tapaamisen kustannukset eivät ole                      

                 perustoimeentulotuessa huomioitavia menoja.                         


                 Lisätietoja on kohdassa Miten perustoimeentulotuki on laskettu.     


                 Perustoimeentulotuen kuittaus Kelalle                               


                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            

                 1.10.2021 - 31.10.2021 ennakkona odotettavissa olevia etuuksia      

                 vastaan. Kela käyttää seuraavat samalle ajalle mahdollisesti        

                 myönnettävät etuudet perustoimeentulotuen kuittaukseen:             


                 Kansaneläke, sairauspäivärahaetuudet                                

                 Etuuksista kuitataan enintään myönnetyn perustoimeentulotuen        

                 määrä.                                                              


        Lainkohdat                                                                   

                 Laki toimeentulotuesta 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 11 §,         

                 12 §, 14 §, 14 a §, 15 §, 16 §, 20 §, 23 § ja 24 §                  

                 Kelassa asiasi käsitteli                                            

                 Henri Hyytinen                                                      

        Päätöksestä valittaminen                                                     

                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                    

                 oikaisuvaatimuksen Kelan Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje           

                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                         


        Miten perustoimeentulotuki on laskettu                                       


        Laskelma ajalle 1.10.2021 - 31.10.2021                                       

        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

        Peltola Satu Päivi Susanna                                                   

         Yleinen asumistuki                    320,00 e        320,00 e              


        Tulot yhteensä                                         320,00 e              


        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

        Peltola  Susanna                                                   

         Perusosa: Yksin asuva                                 504,06 e              

         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e              

          Eräpäivä 1.10.                                                             

          Riihimäen Kotikulma Oy                                                     


        Menot yhteensä                                       1 015,18 e              


        Maksettava perustoimeentulotuki                                              

        1 015,18 e - 320,00 e                                  695,18 e              


        Miten toimit jatkossa                                                        

                 Seuraavan hakemuksen liitteeksi sinun tulee toimittaa               

                 - Tiliote 1.9.2021 alkaen kaikilta täysiltä                         

                 kalenterikuukausilta, jotka sinun on mahdollista saada siihen       

                 mennessä, kun jätät jatkohakemuksen Kelaan.                         

                 Tiliote tulee toimittaa toimeentulotukiperheenjäsentesi             

                 kaikista suomalaisista sekä ulkomaisista pankkitileistä.            

                 Tiliotteesta tulee käydä ilmi tilinomistaja, tilinumero sekä        

                 alku- ja loppusaldo.                                                                 Jos emme saa liitteitä, hakemus voidaan hylätä tai sen              

                 käsittely voi viivästyä.                                            


                 Toimita kopiot laskuista Kelaan, jos sinulla on tämän päätöksen     

                 voimassaoloaikana seuraavia menoja:                                 

                 - välttämättömät asumiseen liittyvät kustannukset                   

                 - kohtuulliset taloussähköstä, kotivakuutuksesta, vähäistä          

                   suuremmista terveydenhoitomenoista aiheutuneet kustannukset       

                 - välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai         

                   matkustusasiakirjan hankintamenot                                 

                 Mahdollisia perintä- ja viivästyskuluja ei huomioida menoina        

                 perustoimeentulotuessa.                                             


                 Suosittelemme toimittamaan jatkohakemuksen Kelaan 2 viikkoa         

                 ennen tämän päätöksen voimassaoloajan päättymistä. Hakemuksen       

                 ja liitteet voi lähettää verkkopalvelussa www.kela.fi/omakela.      


                 Ilmoita olosuhteissasi ja tulo- ja menotiedoissasi tapahtuvista     

                 muutoksista Kelaan. Ilmoita muutoksista ajoissa, jotta tuki         

                 maksetaan oikeansuuruisena. Virheellisten tietojen perusteella      

                 myönnetty perustoimeentulotuki voidaan periä takaisin.              


                 Kela saa perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi tarvittavia           

                 tietoja suoraan muilta viranomaisilta, kuten kunnan                 

                 sosiaalihuollon viranomaiselta, verottajalta,                       

                 Ulosottolaitokselta ja työeläkelaitoksilta. Lisäksi Kela            

                 käyttää ratkaisuja tehdessään tulorekisteritietoja sekä saa         

                 yritysten tietoja luottotietorekisteristä. Jos tarvittavia          

                 tietoja ei ole Kelassa, niitä pyydetään erikseen.                   

                 Perustoimeentulotuki voidaan myös tarkistaa viran puolesta          

                 Kelan myöntämän muun etuuden, siihen toimitetun tulotiedon tai

                                                                      

                muun viranomaisen toimittaman tiedon perusteella. Tarvittaessa      

                 pyydämme sinulta lisätietoja.                                       


                 Ilmoita, jos olet vankilassa, koska vankilassaolo vaikuttaa         

                 tuen määrään.                                                       


                 Kelalla on oikeus saada perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi        

                 välttämättömät vuokrasuhteeseen ja asumiseen liittyvät tiedot       

                 vuokranantajalta ja asunto-osake- tai kiinteistöosakeyhtiöltä.      


                 Perustoimeentulotukea myönnetään terveydenhuollon kustannuksiin     

                 ennakkona odotettavissa olevaa sairausvakuutuslain mukaista         

                 korvausta vastaan. Jos saat tämän päätöksen ajalle                  

                 kohdistuvista terveydenhuollon kustannuksista                       

                 sairausvakuutuslain mukaista korvausta, Kela voi                    

                 käyttää korvauksen myönnetyn perustoimeentulotuen kuittaukseen.     


                 Jos saat päätöksen voimassaoloaikana tulon, joka ei ole ollut       

                 päätöstä tehtäessä Kelan tiedossa, ilmoita siitä Kelaan             

                 ja varaudu maksamaan sillä välttämättömät jokapäiväiset menosi      

                 niin, ettet tarvitse lähikuukausina perustoimeentulotukea.          

                 Tulo voi olla esimerkiksi ansiotulo, veronpalautus tai              

                 takautuvasti maksettu etuustulo. Tulo voidaan jakaa eriin ja        

                 huomioida useampana toimeentulotukikuukautena, jos sitä voidaan     

                 pitää kohtuullisena. Jos Kelalla ei ole ollut tietoa                

                 ansiotuloistasi tehdessään päätöstä, ne voidaan ottaa               

                 jälkikäteen tulona huomioon, jos haet perustoimeentulotukea         

                 kahden seuraavan kalenterikuukauden aikana.                         

                 Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää             

                 kotikuntasi sosiaalitoimi. Lisätietoja saat tarvittaessa            

                 kotikunnastasi.                                                     

HUOMIOIMATTA SÄHKÖLASKU 72,39  € 

perjantai 17. syyskuuta 2021

17.09.2021 EI KORVAUSTA

Minulle ei enää korvata pojanpoikani vierailuista ns. ylläpitokorvausta, joka oli noin 3o €.
Syyksi sanotaan, ettei korvausta kuulu maksaa isovanhemmalle. 
Koska kyseistä korvausta maksetaan huostaanotettujen lasten vanhemmille, luonapitoajalta. 
Vaikka olen selvittänyt heille, kuinka tiukka rahatilanteeni on. 
Ymmärtäisin, jos olisi hyvä perusteltu syy, mutta ei ole minun mielestä.

Kelalta olen kysellyt kanssa kyseistä korvausta, mutta vastausta ei ole vielä tullut. 

Muuten elämässä menee tasaisesti, kun sosiaalipuolen sairaanhoitaja kirjoitti minun puolesta hakemukset Kelaan. 
Nyt vaan odotellaan päätöksiä.
Perustoimeentulotuki hakemuksen kirjoitin itse, oli vaan kopioitavia asioita. 

Rahaa tilillä muutama sentti. 
Onneksi laskut kaikki maksettu. 
Elisan osamaksuissa on pitkä maksusopimus peräti, maaliskuulle. 
Normi lasku on 107,39 € + 22,23 €, yhtä paljon, kuin ennen muutamaa osamaksulaskua.

Ensi viikonloppuna on hautajaiset. 
Seuraavana viikonloppuna tulee mummin Päivänsäde. 
Syntymäpäiväni on lokakuun lopulla. 

On kaikkea mitä odotella. 
Alle 100 päivää Jouluun ! 

Apua ne  JOULULAHJAT  !


torstai 2. syyskuuta 2021

02.09.2021 HAKEMUS KELAAN

 Tänään olin sairaalan sosiaalityöntekijän luona. 

Omat voimavarat niin vähissä, että en saanut tehtyä  kuntoutustukihakemusta kelaan.

Ajatukset harhailee ja ei saa asioita tehtyä.

Sain sairasloman vuoden loppuun saakka 27.08. -  31.12.2021 . 

Olen yrittänyt ulkoilla ja olla ihmisten kanssa tekemisissä. 

Mutta yhä edelleen vaatii todella paljon voimavaroja, väsyn totaalisesti.

Saatan nukkua koko päivän ja yön ja seuraavankin päivän, 

välillä tietty nousen huikopalalle tai wc reissu,

mutta silmät vaan painuu kiinni. 

Puretaan lääkitystä, koska niillä ei mitään vaikutusta. 

Päivä kerrallaan.