keskiviikko 30. marraskuuta 2016

30.11.2016 KIELTEINEN PÄÄTÖS

Kielteinen päätös toimeentulotuessa.
Meni päivä ihan pilalle.
Itkua ja itkua.
Kysyin, että minkä takia.
Tuloni ovat sen verran suuret nyt, ja olen saanut marraskuussa liikaa tuloja.
Siis, mitä ?
Normi tulot, kelan päiväraha ja sairaspäiväraha, mutta kun tulivat tiheämpään kuin normisti,
heidän mielestään meni toimeentulotuen normien yli n 5 € .

Juu, sanoin että millä  maksan ruuat ja kun tulee vieras niin hänelle tarjottavat.
Niin, täytyy olla yhteydessä johtavaan sosiaalityönjohtajaan.
Jätin soittopyyntöä, ei soittanut.

Laskin sitten kotona , että mitkä olivat liikaa saatavia.
Ne, kaikki tietty mitkä olen kelalta saanut. Normit, mutta tämä sairasloma aika tulee näin nopealla tahdilla maksuun, ei niin, että täytyy odotella 4 viikkoa, ja viidennellä saan maksuun.

Jokaisesta saamasta rahasta olen maksanut joko vuokran tai sen pankkilainan.

Ja Joulukuulle tulee rahaa 381,88 ja säästetty 127,30 , noista vuokra ja pankkilaina, niin kivasti jää noin     70 € . Oikein mukavaa joulua vaan tuolla rahalla.

Seuraavan kerran tulee rahaa tammikuun toisella viikolla !
Kelan uuden järjestelmän mukaa toimeentulotukea en saisi, kun kävin tekemässä laskelman.

Että näin.
Tässä taas opin, köyhän ei kannata sairastaa saati suunnitella mitään hankintoja, ilman  rahaa.


sunnuntai 27. marraskuuta 2016

27.11.2016 UUSIA JUTTUJA

Sain puhelinlaskut hoidettua.
Eli maksoin kaikki pois. Paitsi jäi kaksi osamaksua roikkumaan , ja yritin sitten vielä kerran pienentää puhelin ja nettilaskuani.
Ei onnistu.

Summa on vaikka kuinka laskee ja ynnää 60, 42 € .
Erittelyt: netti 17,80 € , puhelin 22,90 € osamaksut 13,02 € ja toinen 6,60 € .

Vaikka saisin  osamaksutkin pois jäisi 40,70 € .

Ihmettelen kovasti, että ei ole sellaista netti/puhelinliittymää, missä kaikki olisi samalla liittymällä.
Kuulemma, tämän minun pöytä/kotikoneeni vaatima reittiin vaatii eri liittymän, ymmärrän, mutta kun yritin puhelimen nettiä pois, ei onnistunut, koska sen osuus on niin pieni, ei ole mitään apua siitä.

Kaikki halvat liittymät puhlimen soitto ja txt , jutut pois.
Netti ja puhelin ja txt ovat samassa.


Minulla hajoo pää tämän asian takia.

Muutenkin tiukkaa, kun kaikki rahat menee kuin tuhkat tuuleen.
Yritän säästää ja säästää, mutta aina tulee jotain puutetta kotona.
Nyt on kyllä kaikkea.

Tuo joulukuu tulee taloudellisesti olemaan kova kuukausi, kun ei tule ylimääräistä tuosta kuntouttavasta työtoiminnasta.

Ei auta itku markkinoilla.

Sain sairaspäivärahaa sairasloma ajaltani 28,10 € pv.

Tuli postia, eläkelaitokselta, eläkeikäni aikaisintaan  65 vuotiaana.
Osa-aikaeläke poistuu , tilalle tulee osittainen vanhuuseläke, sille voi jäädä aikaisintaan 61 vuotiaana.

Työeläkkeen uudistuksen syynä on, että varmistetaan , että työeläkkeet pystytään maksamaan ja että eläketurva pysyy riittävänä, vaikka ihmisten eläkeikä jatkuvasti pitenee.
Lisätietoja :  Eläkeuudistus.fi.

Ja muistakaa tehdä kelaan kirjallinen hakemus  -> kelan toimistoon  tai netissä täytettävä  toimeentulotukihakemus , kun kelan sivuille aukeaa sivusto joulukuun alussa  :  hakemus tammikuulle
Liitteeksi viimeinen perusturvan toimeentulotukipäätös.
maanantai 14. marraskuuta 2016

14.11.2016 APUA ET PANKILTA SAA, JOS LUOTTOTIEDOT MENNEET, VAIKKA LUPA TAKAAJALTA: ITKU

ITKU !

Se tuli.
Eilen kirjoitin pankkiin ja pyysin maksuvapaita kuukausia, koska olin saanut takaajilta luvan.
Kuvittelin jo mielessäni, kuinka talouteni helpottaisi.
Jouluun tulisi vähän ylimääräistä rahaa 266 € lyhennys, josta 14,26€  korkoa ja lyhennys 250,76 €.
Eli tuollainen  250,76 € olisi ollut  joulurahaa.
Olisihan se tietty siirtänyt lainaani 7/2018 entisestä 6/2018.

Ja, niinhän siinä kävi, että kaikki meni päin prinkkalaa.

Pankista olivat laittaneet viestiä, että minulle ei myönnetä maksuvapaita kuukausi, koska tiedoissani on luottohäriömerkintöjä.

Soitin ja kysyin , että onko näin.
Juu, on, koska minulla on 52 kappaletta maksuhäirömerkintöjä, pankki ei myönnä maksuvapaata, vaikka takaajalta olisi lupa.

Tässäkin taas yksi syy miksi meidän köyhien elosta tehdään entistä vaikeampaa.
Pyytämällä pitäisi saada edes jotain helpotusta, välillä, ei jatkuvasti.

Oma vikahan tämä on.
Pikku hiljalleen taas tästäkin yli.
Huomenna ehkä helpompaa.

sunnuntai 13. marraskuuta 2016

13.11.2016 TUKIEN VIIDAKOSSA

Tukien viidakossa eksyy helposti.
Invalidiliitosta saa apua 0200 1234  klo 13-17 (to)
Ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen
tai paikalliseen invalidiyhdistykseen
Kunnan perusturvakeskus / sosiaalikeskus
Perheneuvolat

Ihan perus tuet varmaankin moni osaa hakea.

Kela :
asumistuki
elatustuki
lääkekatto, maksukatto lääkkeistä 610,37 €/2016
matkakulut , omavastuu 25 € per matka, vuosittainen  omavastuu 300€/2016
vammaistuki , perus 92,94€, korotettu 216,87 €, ylin 420,51 €
eläkettä saavan hoitotuki, kotona asumiseen ja siellä tapahtuvan hoitoon
yleinen asumistuki
eläkkeensaajan asumistuki
vaativa lääkinnällinen kuntoutus
lapsilisä
vanhempainraha
Kelan sivuilta :
Lapsiperheet
Lapsen vanhemmilla on oikeus äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan. Tukea voi saada myös kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta Kela maksaa kuukausittain lapsilisää. Yksinhuoltaja saa lapsilisän korotettuna. Pienten lasten hoitoa Kela tukee kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella.

Opiskelijat
Kela maksaa opiskelijalle kuukausittain opintorahaa ja asumislisää. Opintorahaa voi saada lukio- ja ammatillisista opinnoista aina korkeakouluopintoihin saakka. Sekä opiskelijan omat että nuorempien opiskelijoiden kohdalla vanhempien tulot vaikuttavat opintorahan määrään. Opintotukeen kuuluu myös opintolaina, jonka valtio takaa.

Työttömät
Kelasta saavat perusturvan ne työttömät, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan tai joiden kassan maksama päiväraha on päättynyt. Kelan hoitamaa työttömyysturvaa ovat peruspäiväraha ja tarveharkintainen työmarkkinatuki. Työvoimapoliittisen koulutuksen ajalta työtön voi saada Kelasta koulutustukea.

Eläkeläiset
Kela maksaa peruseläketurvana kansaneläkettä silloin, kun henkilön työeläke tai yrittäjätoimintaan perustuvat eläkkeet jäävät pieniksi tai hän ei saa niitä lainkaan.

Kansaneläkkeen lisäksi Kelan hoitamaa eläketurvaa ovat eläkkeensaajan asumistuki, eläkettä saavan hoitotuki, lapsikorotus sekä rintamalisät. Niitä voi saada, vaikka ei saisikaan Kelasta eläkettä.

Asevelvolliset
Kela maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen puolisolleen ja lapsilleen. Sotilasavustuksena voi myös saada vakinaisen asunnon kohtuulliset asumismenot ja opintolainojen korot.

Asumisen tuet
Jotta pienituloisilla olisi mahdollisuus asua kohtuullisen hyvätasoisissa asunnoissa, he voivat saada Kelasta asumistukea osaan asumismenoistaan. Asumistukea saa sekä vuokra- että omistusasunnon menoihin. Osa asumiskustannuksista on kuitenkin maksettava aina itse.

Sairastaminen
Yleinen sairausvakuutus korvaa sairaudesta aiheutuvia kuluja. Potilaalla on mahdollisuus valita, käyttääkö hän julkisia vai yksityisiä terveyspalveluita.

Sairausvakuutuksesta Kela korvaa potilaalle osan yksityislääkärien palkkioista ja yksityisten hoitopaikkojen tutkimus- ja hoitokuluista. Myös yksityisestä hammashoidosta saa korvausta. Lisäksi Kela maksaa korvausta omavastuuosuuden ylittävistä matkakuluista sekä lääkärin määräämistä lääkkeistä.

Kun sairastunut ei voi tehdä työtään, sairauspäiväraha korvaa hänen ansionmenetystään. Jos työnantaja maksaa palkkaa sairausajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle.

Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus sairaanhoitoon oleskellessaan tilapäisesti toisessa EU- ja ETA-maassa tai Sveitsissä. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka saa maksutta Kelasta.

Vammaistuet
Vammaisille ja pitkäaikaissairaille Kela maksaa vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea, jotta heidän olisi helpompi selviytyä jokapäiväisestä elämästään. Tuen määrät on porrastettu sairauden aiheuttaman haitan ja kustannusten perusteella.

Kuntoutus
Kuntoutus säilyttää ja parantaa sairastuneen tai vammautuneen henkilön työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Kela korvaa ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen kuluja.

Kela tukee myös muuta kuntoutusta, jota toteutetaan eduskunnan vuosittain myöntämän määrärahan turvin.

Kuntoutusajan toimeentuloa turvaa kuntoutusraha.

Omaisen kuolema
Kun puoliso tai lapsen isä, äiti tai muu huoltaja kuolee, lakisääteiset perhe-eläkkeet turvaavat lesken ja lasten toimeentuloa. Perhe-eläkkeitä saa sekä Kelasta että vainajan työeläkelaitoksesta. Myös tapaturma- ja liikennevakuutuksesta maksetaan perhe-eläkkeitä.

Pienituloinen leski voi saada Kelasta myös eläkkeensaajan asumistukea tai yleistä asumistukea.

Muutto Suomeen tai muutto ulkomaille
Kelan hoitaman sosiaaliturvan piiriin kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Suomeen muuttavan henkilön katsotaan asuvan Suomessa maahan tulosta lähtien, jos hänen tarkoituksenaan on jäädä tänne vakinaisesti asumaan. Suomesta ulkomaille muuttanut henkilö ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Ulkomailla tilapäisesti, enintään vuoden, oleskelevaa pidetään Suomessa asuvana ja Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvana henkilönä.

Työnantajat
Kela korvaa työnantajille työterveyshuollon ja sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon kustannuksia. Jos työntekijä saa palkkaa lakisääteisen vapaansa ajalta, Kela maksaa sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä kuntoutusrahan suoraan työnantajalle. Kela korvaa myös perhevapaiden aikana kertyneen vuosiloman kustannuksia työnantajalle.Kunta :
vapautus terveydenhoitokuluista
palveluseteleitä
henkilökohtainen apu
omaishoidontuki

Kunta perusturvakeskus:
toimeentulotuki
harkinnanvarainen toimeentulotuki
täydentävä toimeentulotuki
sosiaaliluototus
Kunnalliset terveyskeskukset:
maksukatto terveydenhoitokuluista  691,00€/2016
hoitotarvikkeita, kotona tapahtuvaan pitkäaikaiseen sairauden hoitoon

12.11.2016 Köyhille on turvattava kohtuuhintaiset asunnot


Köyhille on turvattava kohtuuhintaiset asunnot
Uudet tiukat Kela-normit voivat johtaa siihen, että vuokralaiset joutuvat käyttämään ruokarahojaan asumiskuluihin.

PÄÄKIRJOITUS 11.11.2016 2:00  Päivitetty: 11.11.2016 12:34
Helsingin Sanomat
 

TOIMEENTULOTUESTA maksettavien asumismenojen enimmäismäärää koskeva linjaus on tämän vuoden tärkein köyhyyspoliittinen päätös. Valmisteilla olevassa Kelan ohjeistuksessa kattovuokrat hyväksytään nykyistä kaavamaisemmin.

Asiasta on valmisteluvaiheessa käyty hyvin vähän julkista keskustelua, vaikka asumisen tukea koskevat ratkaisut määrittelevät vaikeassa asemassa olevien ihmisarvoisen elämän edellytyksiä.

VIIME VUONNA toimeentulotukea sai 250 000 kotitaloutta. Niistä runsaat 80 prosenttia sai myös asumistukea.

Asumistuki ei aina korvaa todellisia vuokria. Vuonna 2010 yli 60 prosenttia yksin asuvista helsinkiläisistä toimeentulotuen saajista maksoi asumistuen maksimitason ylittävää vuokraa. Ja asumistuessa pienituloisimmillakin on 20 prosentin omavastuu.

Toimeentulotuen on määrä taata, että kaikkein köyhimmätkin saavat katon päänsä päälle. Toimeentulotuesta maksetaan kuitenkin vain kohtuullisina pidetyt kustannukset, ja tähän mennessä kunnat ovat määritelleet kohtuullisten asumismenojen määrän. Helsingissä yhden hengen vuokrakulut on korvattu 675 euroon asti. Helsingin yleisen vuokratason huomioon ottaen tukisumma ei ole suuri.

Ellei maksimituki riitä vuokraan, tuen varassa elävän on tingittävä muista menoistaan, kuten ruokaan ja vaatteisiin käytettävästä rahasta. Viranomaiset voivat myös vaatia toimeentulotuen saajaa muuttamaan halvempaan asuntoon.

Helsingissä noin kymmenellä prosentilla toimeentulotuen saajista asumiskustannukset ylittävät toimeentulotuessa hyväksytyn enimmäistason.

PERUSTOIMEENTULOTUKI siirtyy ensi vuoden alussa Kansaneläkelaitoksen maksettavaksi.

Kela lähetti heinäkuussa lausuntokierrokselle toimeentulotukiohjeen luonnoksen. Sen mukaan ”Kelassa yleisesti tarpeellisen suuruisena asumiskuluna kunnittain pidetään asumistuen saajien asumiskustannusten mediaania lisättynä 10 prosentilla”. Toistaiseksi ei ole saatavilla laskelmia siitä, miten ohje muuttaisi nykykäytäntöjä.

Jos Kela ei suostu maksamaan pyydettyä vuokrasummaa, hakija voi anoa kunnalta harkinnanvaraista tai ehkäisevää toimeentulotukea asumiskustannuksiin. Tämä lisää byrokratiaa, vaikka sitä on Kela-siirrolla pyritty juuri vähentämään.

Asumiskustannusten maksamista koskevissa päätöksissä kunnilla on laaja harkintavalta. Pelkona on, että tiukat Kela-normit tekevät hakijoiden kohtelusta kuntien välillä nykyistäkin eriarvoisempaa.

Ohje asumiskustannusten korjaamisesta on Kelan sisäinen linjaus. Tällainen yhteiskunnallisesti ja sosiaalipoliittisesti merkittävä päätös vaatii Kelalta huolellista ja avointa valmistelua. Julkisuuteen olisikin ennen uudistuksen toteutumista saatava laskelmia siitä, miten ohje vaikuttaa köyhimpien asumisen ehtoihin.

Asumisen tukemiseen on käytetty jopa puolet toimeentulotuen kustannuksista. Viime vuonna toimeentulotukea myönnettiin yhteensä noin 750 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö on pyrkinyt varmistamaan, ettei Kela-siirto lisää julkisia menoja.

KELAN pääjohtaja Liisa Hyssälä on pitänyt Kelan asumistuen kustannuksia kestämättömän suurina. Toimeentulotuen Kela-siirto lisää Kelan asumisen tukeen käyttämiä varoja.

Hyssälä on ehdottanut, että puolet asumistuen kustannuksista siirrettäisiin kuntien vastuulle. Se kannustaisi kuntia kaavoittamaan edullisia vuokra-asuntoja. Menettely voisi pienentää sekä asumistuen että toimeentulotuen kustannuksia.

Tarjoamalla edullisia vuokra-asuntoja pienituloisille kunnat voivat alentaa pienituloisten asumiskustannuksia ja asumiseen tarvittavaa tukea heikentämättä köyhien asuinoloja. Kuntien vuokra-asunnoissa asumisen tukeminen ei myöskään merkitsisi asuntosijoittajien tai yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen välillistä tukemista

Kuntien pitäisi lisätä asuntotarjontaa tuntuvasti, jotta asuntoja riittäisi perusturvaa saavien ohella myös pienipalkkaisille. Asumistuen kustannusten osittainen siirto kunnille voitaisiin toteuttaa vasta siirtymäajan jälkeen, jotta kunnat ehtisivät lisätä asuntokantaansa.

Heikki Hiilamo ja Outi Alanko-Kahiluoto

Hiilamo on sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistossa. Alanko-Kahiluoto on kansanedustaja (vihr).

perjantai 11. marraskuuta 2016

11.11.2016 ERILAISIA AVUSTUSRYHMIÄ, JOS APUA KAIPAAT PYYDÄ/ANO, NIIN ON TOIVOA

 Apua  vähävaraisille ryhmä, Koko Suomi   :
Ryhmä on perustettu auttamaan kaikenlaisia vähävaraisia.
Tehtävämme on olla linkkinä niiden välillä, jotka tarvitsevat apua ja niiden jotka haluavat heille apuaan antaa.
Jäseneksi hyväksytään vain oikealla, omalla nimellään olevat profiilit, feikkiprofiilit hylätään/poistetaan.Kirjoita vapaamuotoinen hakemus ylläpitoon sähköpostiosoitteemme löydät tekstin alta. Kerro elämäntilanteesi, perheenjäsenten iät ja koot ja millaista apua toivot. Laitathan mukaan omat yhteystietosi, että saamme avun suoraan sinulle. Kiitos :)
Huom. Ryhmän sivulla ei saa pyytä rahaa, eikä lahjakortteja.

Vähävaraisille apua !  : OHJEET ja SÄÄNNÖT
KAIKKI HAKEMUKSET TÄSTÄ LÄHTIEN OSOITTEESEEN apuameille@gmail.com, (kirjoita aiheeseen paikkakuntasi, ja loppuun nimi, os, puh, sähköposti ja nimi jolla olet facessa ryhmässä).
JONKA KAUTTA NE LAITETAAN SIVULLE. ANNAMME SITTEN YHTEYSTIEDOT, KUN AUTTAJA LÖYTYY! AUTTAMISEN ILOA KAIKILLE! Rahaa ei pidä lähettää tai pyytää. Myöskään lahjakortteja ei suositella. Parempi on jos leipoo, tekee itse, käy kaupassa tms. Kirjoittakaa tuonne gmail osoitteeseen, en lue messengeriä.
On myös saanut kirjoittaa ylläpidolle että julkaisemme kiitoksen, ja että hän itse kiittää myös auttajaa suoraan.  Liity ryhmään.

Jouluapua  : Joulu on antamisen aikaa.
"Jouluapua" tehtävänä on olla linkkinä kaikkien niiden perheiden välillä, jotka haluavat antaa ja niiden, jotka tarvitsevat apua toteuttaakseen lasten ja nuorten lahjatoivomuksia sekä antamaan jouluniloja lapsille sekä aikuisille.
HUOM ! ***Valitettavasti jouluavun hakuaika tälle vuodelle on päättynyt emmekä voi enää ottaa vastaan uusia hakemuksia.
Viime vuonna Jouluavun kautta meni apua n. 430 perheeseen. Toivotamme kaikille oikein mukavaa syksyn jatkoa. Tulevaksi jouluksi jouluapua on saanut yli 1500 hakemusta. Toivomme löytävämme apua niin monelle perheelle kuin mahdollista ja toivotamme kaikille hyvää talven jatkoa.***  Yhteisö. 

Jouluapua , ryhmiä monessakin kaupungissa : Autetaan vähävaraisia lapsiperheitä ja yksinäisiä. Kaikille joulu ei ole itsestäänselvyys. Monessa perheessä mietitään saadaanko edes jouluruokia pöytään. Jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus jouluun ja lahjoihin. Lisäksi moni yksinäinen tuntee itsensä jouluna vielä yksinäisemmäksi. Jouluavun tehtävänä on olla linkkinä niiden hyvinkääläisten välillä, jotka haluavat antaa ja niiden, jotka tarvitsevat apua toteuttaakseen lasten joululahjatoiveita ja tuoden iloa sitä tarvitseville.  Liity ryhmään .

Hope : ❄JOULULAHJAKERÄYS❄
Joululahjakeräyksen tiimoilla .
Keräämme lahjoja kaiken ikäisille lapsille ja jotta jokainen saisi paketin kuusen alle, tarvitsemme apuasi. Lahjan voit tuoda varastollemme kääreessä tai ilman, paketoimme lahjat.
LÄMMIN KIITOS 😊 Tykätty .

Apua suurella sydämellä : Ryhmään saa liittyä AINOASTAAN omalla oikealla nimellään. Kaikki vale-nimellä varustetut profiilit hylätään estojen kera.  Suljettu ryhmä .

Avustuksia vähävaraisille : Liittyessäsi ryhmään, hyväksyt samalla sen säännöt! Sivullamme olevia perheilmoituksia, tai ylläpidon julkaisuja ei saa kopioida, eikä julkaista muiden ryhmien yms. seinällä.
Ryhmä on perustettu auttamaan kaikenlaisia vähävaraisia.
Tehtävämme on olla linkkinä niiden välillä, jotka tarvitsevat apua ja niiden jotka haluavat heille apuaan antaa.
Jäseneksi hyväksytään vain oikealla, omalla nimellään olevat profiilit, feikkiprofiilit hylätään/poistetaan.
Tarkoitus on auttaa selviämisessä pahimman hetken yli, ei alkaa elättää perheitä. Ilmoituksia on ryhmän seinällä rajoitettu määrä kerrallaan (max. 60)
Ilmoitus saa olla ryhmän seinällä max. 2kk jonka jälkeen se poistetaan. Kokemuksen mukaan vanhempiin ilmoituksiin ei vain enää mene apua. Uutta hakemusta voit pyytää aikaisintaan 3kk kuluttua edellisen poistumisesta.  Heillä myös : Apua Jouluun  ! Suljettu ryhmä.

Sininen Risti : Sinisen Risti avustaa vähävaraisia Suomen kansalaisia. Tykätty.

Pelastusarmeija : Soppa, saippuaa ja sielunhoitoa. Joulupadat, kotimaan avustukseen . Tykätty.

Arkiapuri : Arkiapuri tukee vähävaraisia suomalaisia, ruoka-avulla , vaate avulla , tai muulla tarpeellisella tavalla. Myös Jouluapua ! Tykätty.

Jouluapua, Koko Suomi ! : Tämän sivuston tarkoitus on saada auttaja ja autettava löytämään toisensa. Minulla on tavoitteena, että jokainen sivustolla oleva perhe saisi apua.  Tykkää .

Seurakunta Diakoni : Erilaisia tukitoimia, EU-ruokakasseja , Otamme vastaan joululahjapyyntöjä jo tässä pikkuhiljaa, ja julkistamme ne Tukiverkoston sivulla toivelahjalistana ke 16.11.
****joululahjatoiveet on VÄHÄVARAISILLE tai yksinäisille*****
Muistattehan, että avunpyytämiselle pitää olla peruste, eli varaudu kertomaan tilanteestasi, ilman selvittelyjä emme voi laittaa kenenkään hakemuksia Tukiverkostoon
. ((Vanhat tukiverkostolaiset, joiden tilanteen jo tiedämme, ei tätä toki tarvitse)).
HUOM! Kerrothan toiveet mahdollisimman tarkkaan niin ihmisten on helpompi tarttua niihin.
HUOM! Tukiverkosto ottaa vastaan suklaakalentereita eteenpäin jaettavaksi Tukiverkoston ja diakoniatyön perheille.

PERUSTURVA : Voi auttaa toimeentulotuella, harkinnanvaraisella tai täydentävällä toimeentulotuella. Varaa aika  kuntasi sosiaalityöntekijälle. Tee hakemus.


Tietysti, omat sukulaiset voivat auttaa, jos mahdollista. Mutta yleensä on helpompaa pyytää apua vieraalta, kuin lähimmäiseltään.


Toivon, että Tänä Jouluna apua saavat sitä hakeneet.
Että, kaikilla olisi sydämellinen Joulu, ja jokainen voisi mennä täydellä vatsalla nukkumaan.

11.11.2016 MITÄ JÄÄ KÄTEEN

Mitä jää käteen, pelkkä luu?
Karua laskea noita tuloja nyt sairaslomalla.
Kahdesta viikosta 327,00 € , siitä verot  ja vuokra ja puhelinlasku  käteen jää 30 €. Puhelinmaksun maksusopimus verottaa marras-joulukuussa 200 € !

Mietin jo tuon tulevan rahan , siis joulukuun viikolla 50, menee siitäkin maksut ja jää saman verran .
Toimeentulotuki tulee ensimmäinen päivä, no siitä jää onneksi 70 €.

Mutta odotan niin tuota, kun pääsen takaisin kuntouttavaan, tulee joka kuukausi 108 €  ns. ylimääräistä.

Mitäs tästä opimme ?
Köyhän ei kannata sairastaa.

Kuukausi tulot tällä hetkellä, kun kaikki otetaan siitä pois 130 € .
Onneksi, tilanteeni helpottaa, kun palaan tammikuussa taas kuntouttavaan työtoimintaan.
Tämä operaatio tuli huonoon ajankohtaan.
Mutta, tehty mikä tehty.

Valitanko, valitan.
Mutta, elämä on, välillä on valitetta.
Jaksaa sitten taas vähän paremmin.
Ja, unohtuu tuo asia  vähäksi ajaksi tänne.torstai 10. marraskuuta 2016

10.11.2016 SUUTTUMUS, JA SANAT SINKOAA

Sain tänään sähköpostiin laskun Saunalahdelta/Elisalta, niin mielenipahoitin !
Laskun loppusumma oli 5,11 €.
Laitoin tulen palavan kirjoituksen sinne, että mikä tämä lasku on.
Kun heillä on aina ollut tapana, ottaa vanhat laskut maksuun, ennen  kuin ottavat uudesta laskusta maksuun mitään.
Ja , että ei vakioasiakkaita tällälailla kohdella.
Meni noin puoli tuntia, kun tuli tekstiviesti , että he soittavat kohta minulle.
Nainen selitti vanhan asiakkuuden maksuista, kuinka on lopetettu joku asiakkuus.
Ja , että tämän laskun eräpäivä on vasta 28.11.2016. Ei ole kiirettä maksaa.
Sanoin, tuon vanhan laskun jutun ja nainen hiljeni.
Mutta, hän voi nyt poistaa tämän laskun, ettei sinun tarvitse sitä maksaa.

Kiittelin ja sanoin , että oli ihanaa asiakaspalvelua.


Samanlailla ei voi sanoa Kelasta, taas väännetty B-lausuntoa ja epikriisiä, kumpi kattavampi.
B- lausunto, koska siinä ilmenee sairauden vaikutus elämääni.
Jaahas.


Ja kolmas asia, niin mieleni pahoitin tuosta , kun laitoin hakemuksen kuuluisuuttakin saaneeseen  jouluavustuksia  ryhmää,  kolmannen kerran, eli kolme vuotta perä jälkeen tullut kieltävä vastaus.
Ihmettelin kaverilleni, niin sanoikin, että taitaa lapsi perheet mennä edelle.

Onhan vähävaraiset yksinäisetkin joulu apujen tarvitsijoita ja onhan heilläkin perheitä, ja voivat tulla lapsineen vierailulle. On kurjaa tarjota kuivaa leipää ja kahvia, herkkujen sijaan. Herkkuja voi olla leivän päälle vaikka kinkkusiivu ja suklaarasia. Mikä herkku kahvi ja suklaakonvehdit.

Onhan joulu jokaisen juhla.

Kiitos ystävälle.

perjantai 4. marraskuuta 2016

04.11.2016 Iltasanomat : Neljän lapsen yh-äiti Maria onnistui karsimaan perheen ruokamenot 300 euroon kuukaudessa: ”Perunaa ja 74 sentin makkaraa”

 Neljän lapsen yh-äiti Maria onnistui karsimaan perheen ruokamenot 300 euroon kuukaudessa: ”Perunaa ja 74 sentin makkaraa”


 


Viisikymppinen Maria erosi kymmenen vuotta sitten aviomiehestään, jolla oli menestyvä yritys ja kansainvälinen ura.
Itse hän oli ollut 9 vuotta putkeen hoitovapaalla ja hoitanut lapset miehen luodessa uraansa.

Eron jälkeen Maria sai vain lapset. Huoltajuutta puitiin hovioikeudessa asti.

– Kun mieheni ei saanut lapsia, hän ei myöskään halunnut maksaa heistä elatusmaksuja. Siitä tuli uusi oikeudenkäyntikierros ja hän on maksanut tytöistä vain minimin.

Eikä euroakaan enempää:

– Kun tytöt ovat olleet yhteydessä isäänsä, että saisivatko he rahaa luistimiin tai pyörään, isä sanoo, että äitinne vie jo kaikki rahani.

Maria on kasvattanut neljää teini-ikäistä tytärtään siivoojan palkalla, josta jää nyt käteen 900 euroa kuukaudessa. Lisänä ovat elatusmaksut ja lapsilisät kolmesta lapsesta. Yhteensä viiden hengen taloudessa on käytettävissä noin 2000 euroa.

Asuntolaina haukkaa summasta 460 euroa.

– Emme saa asumistukea, koska talo on oma. Kela voisi avustaa korossa, mutta korko on nyt niin alhainen, että emme saa mitään. Talo on vanha, ja se on koko ajan jostain rikki.

Marian kolme ammattikoululaista tytärtä asuu viikot pois kotoa sisäoppilaitosympäristössä. Niitä maksuja on yhteensä 300 euroa kuukaudessa kolmesta tyttärestä.

– Kun mukaan lasketaan kirjat ja muut opintomateriaalit, lapsilisä ei riitäkään. He saavat koulussa kuitenkin ruokaa.

Koulussa iltapalat täytyy hankkia itse. Marian tytöt syövät äidin tekemää leipää siinä missä muut teinit ostava iltaisin usein sipsejä ja limpparia.

– Tyttöjä hävettää, koska heillä ei ole rahaa niihin ylellisyyksiin. Mutta ainakin he syövät terveellisemmin kuin muut nuoret.

Kun tytöt ovat viikot pois, äiti syö vain leipomaansa leipää. Ostoksilla käydään vain viikonloppuisin.

– Koko ajan tässä saa miettiä, että miten selviämme. En ole nyt pystynyt maksamaan laskuja, vaan olen joutunut siirtämään eräpäiviä ja tekemään osamaksusopimuksia kaikkiin mihin olen pystynyt. Maksan osamaksulla sähköt ja yhden tytön koulukirjoa.

Maria elää kirjaimellisesti kädestä suuhun.

– Siirrän koko ajan kännykkälaskuja eteenpäin. Jokaisen tytön ja minun kännykkälaskuni on 20 euroa.

Maria on saanut apua taloudelliseen ahdinkoonsa seurakunnalta. Sieltä on kannustettu hakemaan myös toimeentulotukea, sillä perheen tulot ovat niin vahvasti alle laskennallisen toimeentulominimin.

Pienellä paikkakunnalla elävää Mariaa epäilyttää se, että pitääkö kunnan sosiaalityöntekijän vaitiolovelvollisuutensa, jos hän sinne menee:

– Olen keskustellut tästä toisen talousahdingossa olevan äidin kanssa, ja hänellä on sama tuntuma kuin minulla. Mutta nyt taitaa olla pakko, sillä sain juuri talomme sähkölaskun, ja se on 400 euroa kolmelta kuukaudelta.

Seurakunnalta Maria on saanut kuukausittain 60 euroa, jotta hän voi ostaa tarvikkeita seurakunnan nimeämästä kaupasta.

– Lisäksi saamme kuivamuonakassin. Siellä on hapankorppuja, ja tytöt syövät ne heti, kuin ne olisivat jotain snackseja.

Kaupasta Maria ostaa kaikkea mikä on halpaa:

– Perunaa ja 74 sentin makkaraa. Niistä tulee hyvä makkarakeitto.

Nuukailemalla ruokamenot saa jopa 300 euroon kuukaudessa.

Perhe asuu syrjässä ja jätehuollosta joutuu maksamaan erikseen:

– Jouduin sanomaan irti jätehuollon, sillä se oli liian kallis, enkä pystynyt sitä maksamaan. Jätehuolto ymmärsi tilanteeni, eivätkä he vaadi minulta vuosittaista 70 euron perusmaksua.

– Koko elämä tuntuu olevan kerjäämistä, vaikka olen työssä. Haluan myös pitää itsestäni huolta, mutta minulla ei ole rahaa salille. Jumppaan säännöllisesti Youtube-videoiden avulla.

Maria tekee kaikkensa, jotta hänen teinityttärensä saisivat kaiken, mikä teinien kuuluu saada.

– Vaatteet ja käytetyt polkupyörät on hankittu netistä. Yhtä pyöristä epäilin varastetuksi sillä se oli niin halpa. Moraalini sanoi, että ei pitäisi ostaa, mutta ostin sen kuitenkin, sillä pyörä oli todella tarpeen.

Marian työpaikalla perheen tilanne on tiedossa.

– Olen laittanut työpaikkani seinälle ilmoituslapun, että saisin tytöille vaatteita, ja saimmekin hyviä ja laadukkaita vaatteita ilmaiseksi. Samoin, jos joku työkavereista on ostanut lapselleen uudet converset, olen pyytänyt ne vanhat meidän tytöille.

Pyytämällä tytöt ovat saaneet luistimet, ja yhdet merkkihousut.

– Kehtaan nykyisin kerjätä, ja aina olen saanut kun olen pyytänyt. Olen taloustilanteemme suhteen avoin, enkä häpeile.

Erityisellä lämmöllä Maria kiittää myös Hope ry:tä, joka on auttanut Mariaa ja monta hänen tuntemaansa yksinhuoltajaa:

– Olemme saaneet sieltä paljon. Lisäksi sieltä annetaan kannustustakin. Jos joku haluaa lahjoittaa vaatteita, niin Hope on hyvä vaihtoehto. Meilläkin jäi juuri pieneksi yksi hyvä Helly Hansen –merkin takki. Se lähtee takaisin Hopelle ja toivottavasti se tekee jonkun toisen teinin iloiseksi.

Maria on hankkinut itselleen lisätyötä varsinaisen siivoustyönsä lisäksi. Hän käy viikoittain siivoamassa paikallisella moottoripyöräkerholla 20 eurosta.

– Siistin siellä, tiskaan ja kerään tupakantumpit ja toisinaan myös oksennukset. Sain lisäksi luvan kerätä sieltä kaikki tyhjät pullot ja tölkit – niistä tulee jopa 10 euroa viikossa!

Joulun tuleminen mietityttää Mariaa.

– Stressaan siitä, että joudun pakkaamaan tytöille deodorantteja ja sellaista perusasiaa joulupaperiin. Toivoisin, että voisin antaa tytöille Converset tai Niket, sellaista jokaisen nuoren perusasiaa.

Marian tyttäret muistavat vielä ajan, jolloin he elivät isän kanssa elämää johon kuuluivat ulkomaanmatkat, mopoautot, skootterit ja niin edelleen. Se elämä oli isän kanssa.

– Kun tytöt ovat puhuneet asiasta isänsä kanssa, hän sanoo heti, että jos olisitte tulleet erossa minun luokseni, olisitte saaneet kaiken. Kyllä se on kosto lapsille ja minulle.

Tytöt ovat aikoneet olla olematta yhteydessä isäänsä:

– Lähihoitajaopiskelijatyttäreni sanoi, että on koulussa lukiessaan tullut siihen tulokseen, että heidän isänsä on psykopaattinarsisti. Sanoin, että saattaahan se olla niin, tai sitten ei.

Maria haluaisi tarjota tyttärilleen vielä joskus ulkomaanmatkan

– Se olisi kivaa! Mutta siihen menee vielä 10 vuotta ennen kuin saan sen summan kasaan pullo- ja siivousrahasta!
Heidi Hietala

04.11.2016 Iltasanoma : Tässä on kriittinen tuloraja – tätä pienemmillä tuloilla ei Suomessa tule toimeen


 Tässä on kriittinen tuloraja – tätä pienemmillä tuloilla ei Suomessa tule toimeen

Yhä useampi tulee leipäjonoon EspoossaJulkaistu: 4.11. 5:46

Yksinasuvan suomalaisen minimibudjetti asumiskulujen jälkeen on 669 euroa.
Pääkaupunkiseudulla ja kaupungeissa asuvat tarvitsevat enemmän rahaa elämiseen, sillä asumiskustannukset ovat suurempia kuin pienissä kunnissa.

Yksin asuva, alle 45-vuotias henkilö tarvitsee asumiskulujen jälkeen vähintään 669 euroa kuukaudessa, jotta hän tavoittaisi kohtuullisen kulutuksen minimibudjetin. Summa selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tuoreesta Perusturvan riittävyys ja köyhyys julkaisusta.

Yksin asuva, yli 65-vuotias henkilö tarvitsee hieman vähemmän, 600 euroa kuukaudessa.

Kaksin asuva pariskunta tarvitsee asumismenojen jälkeen kohtuulliseen kulutukseen yhteensä 1126 euroa kuukaudessa.

Yksinhuoltajan kuukausiminimi on 1466 ja kahden vanhemman lapsiperheen kuukausiminimi on 2340 ilman vuokrakuluja.

THL:n laskelma huomioi kuluiksi ruuan, vaatteet, kodin tavarat ja laitteet sekä niiden kulumisen, tietoliikenteen, henkilökohtaisen hygienian, terveydenhoidon, vapaa-ajan harrastukset, kulkuneuvot (polkupyörän), sähkön ja vakuutukset sekä joukkoliikenteellä liikkumisen.

THL:n tutkimusprofessori, dosentti Pasi Moision mukaan laskelmat perustuvat viitebudjetteihin. Niiden saamiseksi THL:n tutkijat ovat haastatelleet sekä asiantuntijoita, että tavallisia ihmisiä. Apuna on käytetty muun muassa Tilastokeskuksen tietoja ja Kelan asumistukitilastojen lisäksi myös omia laskelmia.

Minimibudjetit eivät kerro sitä, miten tulee kuluttaa vaan niiden tavoitteena on osoittaa, paljonko rahaa tarvitaan arjen sujumiseksi.

– Summat kertovat kohtuullisen vähimmäiskulutuksen minimin. Niissä on huomioitu muun muassa asumisen minimi, ruuan minimi ja vaatetuksen minimini, Moisio avaa.

Minimibudjetti ei kasva suoraan kotitalouden jäsenten lukumäärän mukaan, sillä kulutuksessa on huomioitu skaalaedut – esimerkiksi pariskunta voi jakaa ruokakustannukset.

Minimibudjettiraja osoittaa, että 8 prosenttia eli 440 000 suomalaista elää köyhyydessä. Minimibudjettiköyhyys on yleisintä yksinasuvilla ja yksinhuoltajilla, opiskelijoilla ja ei-työllisillä.

Kun toimeentulominimissä huomioidaan asuinkunta, Suomi on jaettu kolmeen kalleusluokkaan. Asuinkustannukset ovat selvästi kovimpia pääkaupunkiseudulla. Keskikastin asumiskulut ovat keskisuuressa kaupungissa asuvilla ja pienimmät pienissä kunnissa asuvilla.

THL:n laskelmien mukaan pääkaupunkiseudulla asuvan asumismenot ovat vuokralla yksin asuvilla 540 euroa kuukaudessa, kaksin asuvalla pariskunnalla 730 euroa kuukaudessa, yksinhuoltajalla 820 euroa kuukaudessa ja kahden vanhemman lapsiperheellä 909 euroa kuukaudessa.

Asumiskulut ovat pienemmät keskisuurissa kaupungeissa. THL laskee, että silloin yksinasuvan vuokramenot ovat 454 euroa, pariskunnan asumismenot 609 euroa, yksinhuoltajan asumismenot 685 euroa ja lapsiperheen asumismenot 759 euroa kuukaudessa. Pienissä kunnissa yksinasuvien vuokra on 388 euroa, pariskunnan 550 euroa, yksinhuoltajan 633 ja lapsiperheen vuokramenot taas 701 euroa kuukautta kohden.

Kaikkein pienimmät asuinkustannukset ovat jo maksetussa omistusasunnossa asuvat asuinkunnasta riippumatta. Yksinasuva maksaa 156 euroa, pariskunta 232 euroa, yksinhuoltaja 281 euroa ja lapsiperhe 312 euroa kuukaudessa.

– Minimien kautta tullaan köyhyyden suhteellisuuden kysymykseen, että onko köyhyyttä olemassa, jos ei ole nälkäkuolemia ja ihmisillä on katto pään päällä. Kyse ei ole koskaan siitä, että vain perustarpeet on tyydytetty. Elintapojen ja mahdollisuuksia tulisi olla kohtuullisia siihen yhteiskuntaan, jossa eletään, Moisio painottaa.

Suomen kaltaisessa rikkaassa ja vauraassa yhteiskunnassa tarvitaan enemmän resursseja, tietoja ja taitoja, jotta ihmiset pystyvät hankkimaan elantonsa, joten köyhyys on pitkälti suhteellista. Absoluuttinen köyhyys viittaa riittämättömiin resursseihin tyydyttää inhimilliset perustarpeet ravinnon, suojan ja hygienian suhteen.

Alla taulukko minimibudjettimenetelmällä arvioituna välttämättömien tavaroiden ja palveluiden kulutuksen euromääristä eri kotitalouksille.


Kohtuullisen kulutuksen minimibudjetti (€ / kk) eri kotitalouksille vuonna 2013 sekä asumiskustannusoletukset
Yksinasuva, alle 45 v.Yksinasuva, yli 65 v.PariskuntaYksinhuoltaja, (10,14)Lapsiperhe, (4,10)
Ruoka299225535657853
Vaatetus49,542,598185230
Kodin tavarat, laitteet (kuluminen), tietoliikenne116118147169186
Henkilökohtainen hygienia32,530,5327275
Terveydenhoito3336554748
Vapaa-ajan harrastukset364671139121
Kulkuneuvot (polkupyörä)33512577
Sähkö ja vakuutukset29,529434575
Liikkuminen (joukkoliikenne)7070140140175
YHTEENSÄ, ilman asumismenoja669600112614662340
Vuokra, pieni kunta388388550633701
Vuokra, keskisuuri kaupunki454454609685759
Vuokra, pääkaupunkiseutu540540730820909
Omistusasunto156156232281312
Lähde: THL

torstai 3. marraskuuta 2016

03.11.2016 MERJAN KOHTALOTOVERI, YKSI MONISTA

Merjan kohtalotoveri numero....
Meitä on aika monta.
Käytettävät tulot menojen jälkeen enemmän tai vähemmän päälle 235 €.
Itselleni jää noin 123,95 € + 163,85 € = 287,80 € ja siitä pois 87,80 € puhelin ja netti, jää 200,00 € .

Pelko minullakin Joulusta, miten menee ja mitä tarjotaan ja mitä annetaan.
Pienikin on kaunista sanotaan.
Sillä mennään tänä vuonna.

Viime vuonna olin terve ja sain hankittua jotakin kivaa, ja sain apujakin, auttavilta.
Tänä vuonna avun tarvirsijoita on Suomessa paljon ja heille apua antavia runsaasti.

Työkkärin nainen soitteli eilen minulle, kun vein sairaslomatodistusta 1.11.2016 - 12.12.2016, niin sanoi että otanko töitä vastaan sairaslomalla  oli Kelalta tullut kysely, , sanoin , että en pysty kädellä tekemään mitään. vastaus :  Kelalla on oikeus olla maksamatta minulle sairaspäivärahaa, jos en ota töitä vastaan.
Siis, mitä eikö työttömällä ole oikeutta sairastaa.

Voit sairastaa, mutta sinun on palattava töihin sinne Kuntouttavaan työtoimintaan sairaslomalla.
Aivan sairasta touhua.

No, pyysivät Kelalta lääkärin lausuntoa, ja lähetin epikriisin, toivottavasti siitä on  heille todistusta työkyvyttömyydestäni.

Nyt vaan taas odotellaan.

02.11.2016 Merjalle jää kuukaudessa ruokaan ja elämiseen 235 euroa: ”Tilanne on romahtanut totaalisesti”

Merjalle jää kuukaudessa ruokaan ja elämiseen 235 euroa: ”Tilanne on romahtanut totaalisesti”

Julkaistu: 2.11. 15:57

IS haastatteli vuosi sitten suomalaisia köyhiä. Yksi haastatelluista oli Merja, joka kertoo, mitä hänelle kuuluu nyt.
Rankan parisuhteen jälkeen pitkäaikaisesta masennuksesta toipuva viisikymppinen Merja sai vuosi sitten kuntoutustukea 750 euroa kuussa ja hänen eläkeläisen asumistukensa oli 300 euroa. Suurimman siivun tuloista vei 630 euron vuokra. Velkajärjestely haukkasi kuukausittain 170 euroa, puhelinlasku oli kuussa noin 30 euroa. Sähkölasku oli kerralla noin 80 euroa.

Mitä kuuluu nyt?

– Tilanne on romahtanut totaalisesti, viisi vuotta sitten masennukseen sairastunut Merja kertoo.

Merja aloitti viime vuonna kuntouttavan työkokeilun, ja kävi töissä kolmena päivänä viikossa. Päiväpalkka oli 10 euroa ja työkokeilun kesto 250 päivää.

– Rytmin löytyminen oli vaikeaa vaikka koin työstä iloakin. Toisaalta se turhautti, että minulla on vankka ammattitaito, ja nyt jouduin tekemään työtä periaatteessa ilmaiseksi. Työpaikka ei tule koskaan työllistämään minua.

Kesken kuntouttavan työkokeilun Merjan masennusoireet palasivat voimakkaampina. Lisäksi hänellä on fyysistä kipua aiheuttavia vaivoja, joita tutkitaan parhaillaan.

– Kun terveys alkoi reistata, kävin töissä yhden päivän kokeilemassa ja tulin sen jälkeen kotiin itkemään.

Kuntouttavasta työkokeilusta kuukausittain tullutta noin 120 euron summaa ei ole tullut nyt kahteen kuukauteen sairausloman vuoksi.

– Olen sairauslomalla ainakin marraskuun puoliväliin. Sitten katsotaan, että pääsisinkö työkyvyttömyyseläkkeelle.

Maaliskuussa Elo ja Kela päättivät lopettaa Merjan kuntoutustuen maksamisen. Hän siirtyi Kelan minimikuntoutusrahalla, siitä jää Merjalle 570 euroa. Eläkeläisen asumistuki poistui ja Merja siirtyi yleisen asumistuen piiriin, se on 320 euroa.

Siinä ovat Merjan tämän hetken tulot.


Poika perheineen on tulossa jouluksi tänne ja se mietityttää, että millä sen joulun pyöräyttää.
890 euron tuloista menee vuokraan 550 euroa. Hän muutti halvempaan asuntoon, sillä aiempi 650 euron vuokra kävi ylivoimaiseksi.

Jäljelle jäävästä 340 eurosta hän maksaa sähkön, veden, netin ja puhelinlaskun. Ne ovat yhteensä noin 105 euroa.

Kuukausittain Merjalle jää ruokaan ja kissoilleen 235 euroa. Se on alle 60 euroa per viikko.

– Nyt kun sanoit summan ääneen, niin kyllä se pieni on. Etenkin kun ajattelee aikaa, jolloin olin töissä, ja päiväpalkka huiteli 100 euron tuntumassa.

Velkaneuvonnassa katsottiin, että Merjan maksukyky on miinuksella 285 euroa, eikä häneltä peritä euroakaan. Velkajärjestely jatkuu vuoteen 2018.

Taloudellinen niukkuus vaikuttaa henkiseen jaksamiseen.

– Tässä on joka päivä miettiminen, että miten tässä jaksaa sinnitellä ja tapella näiden eri instanssien kanssa. Olen valittanut siitä, että kuntoutustuki katkaistiin kesken kaiken, mutta siinä voi mennä 7-8 kuukautta. Kyllähän se pistää puremaan kynsiä, että miten tässä käy, Merja myöntää.

Tässä tilanteessa Merja toivoo pääsevänsä työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Sitten loppuisi tämä paperisota ja ihmettely siitä, että mistä saan ruokaan rahaa.

Ostaakko ruokaa itselleen vai kissoille?

Tämän vuoden aikana Merja on hakenut kolmesti toimeentulotukea ja saanut sitä kahdesti 65 euroa.

– En tiedä mihin tämä päätös perustuu, sillä eikö yhdellä ihmisellä pitäisi jäädä kulujen jälkeen se 470 euroa. Kyllä se taitaa olla tuulella käyvä tämä Oulun toimisto.

Toisinaan Merja saa ruoka-apua Apua ja iloa oululaisille –ryhmän kautta. Kaupasta hän ostaa itse leipää, maitoa, leikkelettä ja jotain ruokaa. Kaurapuurokuureja tulee välillä pakostakin.

– Ei voi sanoa, että olisin nälkää nähnyt, mutta yksipuolista tämä on.

Toisinaan tulee tilanne, että Merjan pitää valita ostaako ruokaa kissoilleen vai itselleen. Silloin hän ostaa kissoille.

– Kauhulla ajattelen sitä, että jos kissat sairastuvat ja ne pitää viedä eläinlääkäriin, Merja toteaa.

Merja käy säännöllisesti Mielenterveystoimistossa juttelemassa. Siitä on hyötyä myös elämäntilanteen hallinnassa.

– Muuten päivät kuluvat samaan malliin. Olla öllöttelen. Olen kotona aika paljon, eikä sosiaalista elämää juuri ole, Merja myöntää.

Taloudelliset haaveet ovat maltilliset.

– Jos saisin edes parisataa euroa lisää kuussa, sillä jo tekisi paljon. Työn saanti näillä pitkillä sairauslomilla tässä maailmantilanteessa on sellaista, että en minä siellä ensimmäisenä valintajonossa ole. En tosin usko, että minulla juuri nyt olisi resursseja jaksaakaan kokopäivätyössä.

– Poika perheineen on tulossa jouluksi tänne ja se mietityttää, että millä sen joulun pyöräyttää, tuore isoäiti toteaa.

Merjan nimi muutettu.
Heidi Hietala