keskiviikko 27. maaliskuuta 2019

27.03.2019 Parjattuun aktiivimalliin tulee muutos aprillipäivänä

 Parjattuun aktiivimalliin tulee muutos aprillipäivänä


Aktiivimalliin tulee ensi maanantaina useita eri muutoksia. Jatkossa muun muassa ammattiliittojen tarjoama koulutus lasketaan työttömille hyödyksi. Johanna Erjonsalo / Arkisto
Paljon keskustelua puolesta ja vastaan herättäneeseen työttömien aktiivimalliin tulee muutoksia 1. huhtikuuta alkaen.

Aktiivisuutta voi kerryttää ensi kuun alusta lähtien myös muiden kuin työvoimaviranomaisten järjestämillä palveluilla. Kela hyväksyy toiminnan aktiivisuudeksi osallistujan toimittaman todistuksen perusteella.

Jatkossa aktiivisuutta kerryttää myös työllistymistä tukeva toiminta, jonka järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, ammattiliitot, Työttömien Keskusjärjestö tai sen jäsenyhdistykset tai muut julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset.


Muutos ei koske heti kaikkia työttömyysetuutta saavia. Uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta vain, jos 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1. huhtikuuta tai sen jälkeen.

Jos etuuden saajan tarkastelujakso alkaa esimerkiksi 26. maaliskuuta, hän voi kerryttää aktiivisuutta uusilla palveluilla vasta seuraavan tarkastelujakson alusta alkaen. Oman tarkastelujakson kertymistä voi seurata Kelan asiointipalvelusta.

Työttömyysetuuden saaja osoittaa osallistumisensa työllistymistä tukevaan toimintaan toimittamalla Kelalle järjestäjän antaman todistuksen. Osallistujan kannattaa varmistaa toiminnan järjestäjältä, hyväksytäänkö toiminta aktiivisuudeksi.

Kelan asiakaspalvelu ei arvioi sitä, hyväksytäänkö toiminta aktiivisuudeksi, vaan Kela hyväksyy toiminnan aktiivisuudeksi todistuksen perusteella. Kelalla ja työttömyyskassoilla on yhteinen todistuslomake, jota osallistuja voi hyödyntää.

Palveluiden järjestäjät voivat ilmoittaa toimintansa suomi.fi-palveluun, josta aktiivisuusehdon täyttäviä palveluita voi jatkossa etsiä. Kaikki tarjonta ei välttämättä ole heti saatavilla suomi.fi-palvelusta, joten tietoa kannattaa hakea myös esimerkiksi suoraan oman ammattiliiton tai -yhdistyksen kautta.

Aktiivisuus on riittävää, jos työllistymistä tukeviin palveluihin osallistuminen kestää tarkastelujakson aikana vähintään 5 päivää. Työllistymistä tukevien palveluiden lisäksi aktiivisuutta voi osoittaa palkkatyöllä, yritystoiminnalla ja opiskelemalla.

perjantai 22. maaliskuuta 2019

22.03.2019 ESITÄYTETTY VEROILMOITUS 2018

Esitäytetty veroilmoitus 2018

Verovelvollinen:   Susanna Peltola, henkilötunnus 2810 xx-xxxx

Kotikunta:  (31.12.2017)

Pankkitili, jolle Verohallinto maksaa mahdollisen veronpalautuksen:  ULOSOTTOON 
(LISÄSIN ITSE)
Verotuksesi lopputulos, jos tiedot eivät muutu

Saat veronpalautusta 34,42 euroa.

Verohallinto maksaa veronpalautuksen 06.08.2019.

Jos korjaat tietoja, korjausten on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 07.05.2019

Jos muutat veroilmoituksen tietoja, saat lokakuun loppuun mennessä uuden verotuspäätöksen. Saat uuden
verotuspäätöksen myös silloin, jos Verohallinto saa muita verotukseesi vaikuttavia tietoja ennen verotuksen
päättymistä. Uudessa verotuspäätöksessä on uudet veronpalautuksen tai jäännösveron määrät sekä
maksupäivät.
Korjattujen tietojen täytyy olla Verohallinnossa viimeistään 07.05.2019 riippumatta siitä, onko tiedot annettu
OmaVerossa vai paperilomakkeella. Myöhässä annetuista tiedoista voidaan määrätä myöhästymismaksu.
Tarkista verotuksen perusteena olevat tiedot
• Jos tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
• Tee mahdolliset korjaukset OmaVerossa (vero.fi/omavero).
• Voit tehdä korjaukset tarvittaessa erillisillä lomakkeilla. Oikea lomake on merkitty kunkin tiedon
kohdalle. Lomakkeita saat osoitteesta vero.fi/lomakkeet, verotoimistosta tai palvelunumerosta 029 497
030 (Lomaketilaukset, puhelun hinta pvm./mpm.).
• Ohjeet veroilmoituksen täydentämiseen ovat osoitteessa vero.fi/veroilmoitus.
Alkuvuonna mahdollisesti antamasi tiedot näkyvät tässä veroilmoituksessa. Antamiasi tietoja on kuitenkin
saatettu korjata automaattisesti (esim. laskuvirheen vuoksi). Verohallinto ei ole vielä tarkemmin käsitellyt
näitä tietoja, joten verotus voi niiden osalta muuttua.

maanantai 18. maaliskuuta 2019

18.03.2019 PÄÄTÖS TOIMEENTULOTUESTA 01.04.2019 - 30.06.2019


        KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                   Sivu  1/ 4   

        PL 10                                                        Hakemus       
        00056  KELA                          Annettu     Postitettu  saapunut     
                                             12.3.2019   13.3.2019   2.3.2019     

        Peltola, Susanna                                               

        Päätös perustoimeentulotuesta                                             

                 Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle                           
                 1.4.2019 - 30.6.2019.                                               

                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            
                 1.4.2019 - 30.6.2019.                                               

                 Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen      
                 voimassaoloajan. Lisätietoa on liitteessä.                       

                 Jos haet jatkoa perustoimeentulotukeen, lue tarkemmat ohjeet     
                 päätöksen lopusta kohdasta Miten toimit jatkossa.                 

        Perustoimeentulotuen määrä                                                   
                 1.4.2019 - 30.4.2019    perustoimeentulotuki    121,71 e            
                 1.5.2019 - 31.5.2019    perustoimeentulotuki    121,71 e            
                 1.6.2019 - 30.6.2019    perustoimeentulotuki    121,71 e            

                 Perustoimeentulotuen määrään sisältyvät hakijalle maksettava     
                 sekä mahdollisille laskuttajille ja vuokranantajalle             
                 maksettavat osuudet. Tarkemmat tiedot maksun jakautumisesta on   
                 kohdassa Maksu.                                                   

        Maksu                                                                        
                 Perustoimeentulotukea maksetaan ilmoituksesi perusteella            
                 vuokranantajalle:                                                 
                xxxxxxxxxxxxxxxx                                         

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                  
                 1.4.2019        121,71 e    1.4.2019   - 30.4.2019                  
                 2.5.2019        121,71 e    1.5.2019   - 31.5.2019                  
                 3.6.2019        121,71 e    1.6.2019   - 30.6.2019                  

        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                       
                 Peltola  Susanna                                       

        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                       
                 Perustoimeentulotuen määrä on toimeentulotukilaissa               
                 määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja       
                 varojen erotus. Tulot huomioidaan verojen jälkeen                 
                 nettomääräisinä.                                                 

                 Työttömyysetuus on huomioitu kertoimella 21,5. Tätä kerrointa       
                 käytetään sen jälkeen, kun saman kuukauden aikana on maksettu       
                 kaksi 20 päivän maksujaksoa. Mahdollista työttömyysetuuden          
                 kulukorvausta ja korotusosaa ei huomioida tulona.                 

                 Sinun tulee pitää työnhaku voimassa keskeytyksettä,                 
                 olla työmarkkinoiden käytettävissä ja osallistua TE-toimiston       
                 tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin. Edellä            
                 mainittujen toimien laiminlyönti voi johtaa perusosan               
                 alentamiseen.                                                     

                                                                         Sivu  2/ 4
        Peltola,  Susanna                                               


               Olet ilmoittanut hakemuksella sähkömenoja, joista et                
                 ole toimittanut laskuja. Menoja ei voida huomioida ilman Kelaan     
                 toimitettuja laskuja.                                             

                 Perustoimeentulotuki ja yleinen asumistuki kattavat vain osan       
                 vuokrastasi. Sinun tulee itse maksaa vuokran loppuosa 77,41         
                 euroa.                                                              

                 Lisätietoja on kohdassa Miten perustoimeentulotuki on laskettu.   

        Lainkohdat                                                                 
                 Laki toimeentulotuesta 2 a §, 3 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §,       
                 7 c §, 14 §, 14 a §, 15 §, 16 §, 20 §, 23 § ja 24 §               


                 Kelassa asiasi käsitteli                                         

                 Kirsi Lehto 
                                                    
        Päätöksestä valittaminen                                                   
                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                 
                 oikaisuvaatimuksen Kelan Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje         
                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                       


                                                                         Sivu  3/ 4
        Peltola, Susanna                                               

        Miten perustoimeentulotuki on laskettu                                     

        Laskelma ajalle 1.4.2019 - 30.4.2019                                       
        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola   Susanna                                                 
         Yleinen asumistuki                    312,00 e        312,00 e           
         Työmarkkinatuki                       574,69 e        574,70 e           

        Tulot yhteensä                                         886,70 e           

        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola Susanna                                                 
         Perusosa: Yksin asuva                                 497,29 e           
         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e           
          Eräpäivä 1.4.                                                           
       xxxxxxxxxxxxxx                                                 

        Menot yhteensä                                       1 008,41 e           

        Maksettava perustoimeentulotuki                                              
        1 008,41 e - 886,70 e                                  121,71 e           

        Laskelma ajalle 1.5.2019 - 31.5.2019    
                                   
        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola Susanna                                                 
         Yleinen asumistuki                    312,00 e        312,00 e           
         Työmarkkinatuki                       574,70 e        574,70 e           

        Tulot yhteensä                                         886,70 e           

        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu           
        Peltola  Susanna                                                 
         Perusosa: Yksin asuva                                 497,29 e           
         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e           
          Eräpäivä 1.5.                                                           
          xxxxxxxxxxxxx                                               

        Menot yhteensä                                       1 008,41 e           

        Maksettava perustoimeentulotuki                                              
        1 008,41 e - 886,70 e                                  121,71 e              

        Ajalta 1.6.2019 - 30.6.2019 laskelma on samansisältöinen                     
        kuin edellä esitetty laskelma ajalta 1.5.2019 - 31.5.2019.                   

        Miten toimit jatkossa                                                     
                 Seuraavan hakemuksen liitteeksi pyydämme toimittamaan:           

                 - tiliotteet 1.4.2019 alkaen                                     
                 - työnhaku voimassa.                                             

                 Jos emme saa liitteitä, hakemus voidaan hylätä tai sen           
                 käsittely voi viivästyä.                                         

                 Toimita kopiot laskuista Kelaan, jos sinulla on tämän päätöksen   
                 voimassaoloaikana seuraavia menoja:                               
                 - välttämättömät asumiseen liittyvät kustannukset                 
                 - kohtuulliset taloussähköstä, kotivakuutuksesta, vähäistä       
                   suuremmista terveydenhoitomenoista aiheutuneet kustannukset     
                 - välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai       
                   matkustusasiakirjan hankintamenot                               
                 Mahdollisia perintä- ja viivästyskuluja ei huomioida menoina     
                 perustoimeentulotuessa.                                           

                                                                         Sivu  4/ 4
        Peltola,  Susanna                                               

                 Suosittelemme toimittamaan jatkohakemuksen Kelaan 2 viikkoa       
                 ennen tämän päätöksen voimassaoloajan päättymistä. Hakemuksen     
                 ja liitteet voi lähettää verkkopalvelussa www.kela.fi/asiointi.   

                 Ilmoita olosuhteissasi ja tulo- ja menotiedoissasi tapahtuvista   
                 muutoksista Kelaan. Ilmoita muutoksista ajoissa, jotta tuki       
                 maksetaan oikeansuuruisena. Virheellisten tietojen perusteella   
                 myönnetty perustoimeentulotuki voidaan periä takaisin.           

                 Kela saa perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi tarvittavia         
                 tietoja suoraan muilta viranomaisilta, kuten verottajalta, sekä   
                 työeläkelaitoksilta ja työttömyyskassoilta. Jos tarvittavia       
                 tietoja ei ole Kelassa, niitä pyydetään erikseen.                 
                 Perustoimeentulotuki voidaan myös tarkistaa viran puolesta       
                 Kelan myöntämän muun etuuden, siihen toimitetun tulotiedon tai   
                 muun viranomaisen toimittaman tiedon perusteella. Tarvittaessa   
                 pyydämme sinulta lisätietoja.                                     

                 Jos saat suuren kertaluonteisen tulon, esimerkiksi               
                 veronpalautuksen tai perustoimeentulotuessa huomioitavan         
                 etuustulon takautuvalta ajalta, sinun tulee varautua kattamaan   
                 elinkustannuksesi siten, ettei perustoimeentulotuen tarvetta     
                 lähikuukausina tule, mikäli taloudellisessa tilanteessasi ei     
                 tapahdu muita olennaisia muutoksia. Kela voi ottaa jatkossa       
                 perustoimeentulotukioikeutta määriteltäessä tulona huomioon       
                 saamasi kertaluonteisen tulon.                                   

                 Mikäli Kelalla ei ole ollut tietoa ansiotuloistasi tehdessään     
                 päätöstä, ne voidaan ottaa jälkikäteen tulona huomioon, jos       
                 haet perustoimeentulotukea kahden seuraavan kalenterikuukauden   
                 aikana.                                                           

                 Jos saat tämän päätöksen ajalle kohdistuvista terveydenhuollon   
                 kustannuksista sairausvakuutuslain mukaista korvausta, Kela voi   
                 käyttää korvauksen myönnetyn perustoimeentulotuen kuittaukseen.   

                 Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää           
                 kotikuntasi sosiaalitoimi. Lisätietoja saat tarvittaessa         
                 kotikunnastasi.                                                   

        Liitteet                                                                   
                 Oikaisuvaatimus Kelaan                                           
                 Apteekin sähköisen maksusitoumuksen ohje                         


18.03.2019 Tiinan, 32, tulot putosivat kolmesta tonnista 1 300 euroon – kertoo nyt, miten sillä elää

Viikko kukkarossa

Tiinan, 32, tulot putosivat kolmesta tonnista 1 300 euroon – kertoo nyt, miten sillä elää

ME NAISET | ANNAKAISA VÄÄRÄNIEMI
klo 20:01 | 14.3.2019
Rahapaheenaan Tiina pitää kosmetiikkatuotteiden ostamista. Kuvat: Tiinan kotialbumi

Rahapaheenaan Tiina pitää kosmetiikkatuotteiden ostamista. Kuvat: Tiinan kotialbumi

Nuoriso-ohjaajaksi opiskeleva Tiina syö kotitekoista hernekeittoa monta päivää putkeen ja laittaa säännöllisesti osan tuloistaan Veikkauksen pelitilille.


Vantaalainen Tiina, 32, aloitti vuoden alussa kahden vuoden opintovapaan aikuisopiskelijana. Opiskelijaelämää on takana muutama kuukausi: tiukempi rahankäyttö on tullut jo tutuksi, mutta se ei ole kiristänyt Tiinan kukkaronnyörejä äärimmilleen.

Hyppy palkkatöistä opiskelijaksi on ollut kuitenkin hurja. Töissä ollessaan Tiinalla oli 2 500–3 000 euron bruttopalkka. Nyt hänellä jää aikuiskoulutustuesta käteen melkein puolet vähemmän, noin 1 300 euroa.

Tiina piti rahapäiväkirjaa viikon ajan sekä keräsi kuitit ostoksistaan. Kuitit voi katsoa jutun lopussa.

MAANANTAI
Matkakortti 103,40 euroa
Työpaikkaruokailu 4,50 euroa
Yhteensä 107,90 euroa

”Teimme poikakaverini kanssa viikonloppuna ison satsin hernekeittoa, ja söimme sitä tänään kotona. Olen tällä hetkellä opintoihin liittyvässä työharjoittelussa, jossa syön arkipäivisin lämpimän ruuan ja saan kahvit samaan hintaan. Maksan siitä päivittäin 4,50 euroa, eli viikon aikana minulla kuluu työpaikkaruokailuihin 22,50 euroa.

Latasin matkakorttiini seutulipun, joka maksaa kuukaudessa 103,40 euroa.” 

TIISTAI
Ruokaostokset 13,11 euroa
Työpaikkaruokailu 4,50 euroa
Yhteensä 17,61

”Kävin harjoitteluni jälkeen kaupassa täydentämässä jääkaappia. Kotona söin yhä sitä samaa hernekeittoa, jota teimme viikonloppuna.

Kotona syön yleensä aina jotain helppoa ja nopeaa, kuten valmisruokaa tai salaattia.”

KESKIVIIKKO
Ruokaostokset 19,45 euroa
Veikkauksen tili 30 euroa
Työpaikkaruokailu 4,50 euroa
Yhteensä 53,95 euroa

”Kävin kaupassa tekemässä pieniä ostoksia.

Laitoin myös Veikkauksen pelitilille rahaa, mistä minulla ei ole kuittia. Kuukaudessa tuo summa on yleensä 30 euroa, mutta joskus se voi olla 20 euroa. Toivon, että isompi voitto osuisi vielä joskus kohdalleni.”

TORSTAI
Työpaikkaruokailu 4,50 euroa

”Tällä hetkellä en sijoita, enkä saa säästöön paljoa. Yritän kuitenkin laittaa joka kuukausi säästöön edes muutaman kympin – joskus jopa satasen.

Ravintoloissa en juurikaan käy. En myöskään polta enkä oikeastaan juo alkoholiakaan.

Kun olin töissä, sain kuukausittain säästöön 200–500 euroa. Mutta miesystävän pitkä työttömyysaika ja yllätysmenot verottivat usein tuosta summasta.”

PERJANTAI
Ruokaostokset 41,75 euroa
Työpaikkaruokailu 4,50 euroa
Yhteensä 46,25 euroa

”Kävin tekemässä viikonlopun ruokaostokset isommassa kaupassa,  K-citymarketissa. Suosin ruokaostoksilla yleensä yhtä ketjua eli K-kauppoja.

Tänä viikonloppuna poikaystävä osti lauantain ruoat ja minä ostin sunnuntaille. Usein ostamme arkisin molemmat omat ruokamme.”

LAUANTAI JA SUNNUNTAI
Ei ostoksia

”Olimme viikonlopun kotosalla.  Tein jonkin verran koulujuttuja ja valmistelimme tulevaa muuttoa.

Opiskelen nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi, ja olen tällä hetkellä työharjoittelussa vielä kuukauden. Harjoittelupaikkani on mielenterveysyhdistyksessä.”

Tiinan viikon kulut olivat yhteensä 230,21 euroa.
Ruokaostoksiin meni 96,81 euroa.


MITÄ AJATUKSIA VIIKKO HERÄTTI?

”Aikuisopiskelijaelämä tuntuu tällä hetkellä ihan hyvältä.  Joudun miettimään ostoksia ehkä vähän enemmän ja sitä että, rahat riittävät pidempään – mutta en joudu pohtimaan tätä liikaa. Rahaviikkoni oli aika normaali.

Tällä hetkellä maksamme poikaystäväni kanssa vuokran puoleksi. Osuuteni on 420 euroa ja siihen päälle 40 euron vesimaksu. Minä maksan vedet ja poikaystäväni maksaa sähkön.

Vuokran jälkeen suurin menoeräni on ruoka. Tykkään kokkailla ja syödä terveellisiä ruokia, kuten kalaa. Ruokakauppaan menee rahaa kuukaudessa noin 400–500 euroa.

Kännykkä- ja nettilaskuni on 38 euroa kuukaudessa. Lisäksi minulla menee tanssiharrastukseeni vuodessa noin 220–440 euroa. Aloitin samban tanssimisen 1,5 vuotta sitten.

Sitten on aina niitä yllätysmenoja, kun jokin menee rikki tai esimerkiksi terraarioeläimelle pitää hankkia jotain.  Välillä saatan käydä kahvilassa ystävän kanssa, mikä on myös yksi yllätysmeno, mutta tällä viikolla en sitä harrastanut.

Haluaisin matkustaa enemmän, mutta rahaa ei jää nyt opiskeluaikana siihen Tukholman-reissujen lisäksi. Viime vuosina olen lähinnä matkustellut Tukholmaan, mihin minulla menee vuodessa 150–350 euroa.

Kosmetiikkatuotteet ovat paheeni, mutta samalla tärkeitä ostoksia. Niihin minulla menee kuukaudessa keskimäärin 60 euroa, mutta tällä hetkellä pidän taukoa ostamisesta.”

TIINAN KUITIT
Matkakortin päivitys: 103,40 euroa.
Matkakortin päivitys: 103,40 euroa.
Tiistain ruokaostokset: 13,11 euroa.
 Tiistain ruokaostokset: 13,11 euroa.

Keskiviikon ruokaostokset 19,45 euroa.
Keskiviikon ruokaostokset 19,45 euroa.
 Perjantain ruokaostokset 41,75 euroa.

Perjantain ruokaostokset 41,75 euroa.

 OSALLISTU VIIKKO KUKKAROSSA -JUTUN TEKEMISEEN!
Tässä sarjassa tavalliset suomalaiset kertovat rahankäytöstään. Haluaisitko sinä osallistua jutun tekemiseen?

torstai 14. maaliskuuta 2019

14.03.2019 YRITETÄÄN TÄLLÄ KIRJEELLÄ JA TODISTUKSELLA TERVEYDENTILASTANI

Olen 54-vuotia nainen. Yksinasuva ja sairastan määrittämätöntä toistuvaa masennusta, syömishäiriötä, kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja fibromyalgiaa, ärtyneen suolen oireyhtymää.

2012 vuosi oli rankka äidin kuoleminen ja veljen poikani katoaminen jäljettömiin.
Kaaduin ja oikea ranne murtui, odotin korvauksia, kun kaaduin työmatkalla, mutta korvaukset evättiin, kun poikkesin reitiltä. Eli otin lainoja korvausten toivossa, joilla olisin maksanut pois  lainat. Mutta siitä alkoikin kova soppa, velkojen viidakossa.
Oikeaan lonkkaani on vuonna 2012 asennettu proteesi.
Vasemman lonkan operoitin myös jossain vaiheessa.

Vuonna 2013 seurasi vuoden 2011 - 2012 velkojen, kulutusluottojen, pikavippien, pikalainojen ja käyttölainojen menoa ulosottoon. Keväällä 2013 meinasin joutua häädetyksi, mutta ystävien ja sukulaisten jelpillä sain käräjäoikeudenlaskun maksettua, ja sain pitää asunnon, syksyllä 2013 totaalinen loppuunpalaminen.

Psykiatrian poliklinikan asiakkuus alkoi, taloudellinen ahdinko ja elämän  kuormittavuus aiheuttivat   pitkäkestoinen terapia.
Olen ollut työelämässä , viimeisessä työpaikassa alkoi 08/2007 - 22.05/2016 minut irtisanottiin, pitkän sairasloman takia, ja kun en kyennyt palaamaan työpaikkaani.  Lopputilistä perittiin edellisvuosien lomarahoja pois, myös ulosotto otti omansa. Ulosotto vie veronpalautukset !

Terapia alkoi 2012 ja päättyi toistaiseksi keväällä 2018 ja alkoi uudelleen MPY:llä syksyllä 2018.

Kuntouttavassa työtoiminnassa henkisen hyvinvoinnin takia.
Ja olen käynyt 4 päivää viikossa ,4 tuntia per päivä. Ja myös 9€ päivä, helpottaa talouttani.
04.11.2015 -20.11.2016  , sairaslomalla välillä , 13.12.2016 - 31.06.2018 ja
viimeinen 01.07.2018 - 31.06.2019 .

Olen laskenut virallisen maksuvaran mikä minulla on,  - 111,15 € , per kuukausi. Tässä on myös otettu huomioon kuntouttavan työtoiminnan 9 € per päivä.
Olen ollut kerran jo velkajärjestelyssä, mutta nyt en enää siihen pääse. Enkä saa pankeilta lainaa velkoihin.
Tällä hetkellä ulosotossa on :

OK PERINTÄ                              10 172, 68
INTRUM                                        6 590, 91
ALEKTUM PERINTÄ OY               614,76
LOWELL SUOMI OY                   2 873,27
PRA SUOMI OY                            2 373,93
GOTHIA OY                                  1 345,72
SVEA PERINTÄ OY                     1 030,44
KTI LAKI JA PERINTÄ OY            484,43
IKASSA FINLAND OY                    376,21
NANOLAINA OY                             339,08
HYVINKÄÄN KAUPUNKI             108,00 ......... YHTEENSÄ : 26 309,43

Vapaaehtoisesti olisin maksanut 82,00 € noista pienistä tuloista, joissa ei olisi kuitenkaan maksuvaraa.Nyt olisivat jo saaneet noin  6 kk:den aikana 500 € .

Pitkäaikainen sairastelu vaikeuttaa työelämään pääsyssä, ja moni sairauksinen henkilö, usein pudotetaan työelämässä pois aktiivisista työpaikoista.
En kykene kokopäivätyöhön ja uusien sairauksien tuleminen esiin, vaikeuttaa elämääni.

Talouteni pyörii KELA:n tukien varassa.
Asumistuki, työmarkkinatuki, perutoimeentulotuki, kuntoutusraha, apteekkiin maksusitoumus lääkkeitä varten. Kustannussaatteella laskut jälkikäteen toimeentulotukipäätökseen.

Tästä pitäisi selvitä totuus minusta.
Toivon , että asiat järjestyisi, eikä joutuisi  "löysässä hirressä roikkumaan"  ja pohtimaan mikä ihme, velkojilla on vikana, koska virallisessa velkajärjestelyssä, ei tulisi edes noinkaan paljon tuloutusta lainoihin.

Viimeinenhän ratkaisu on se, että odotetaan kun velat vanhenevat vuonna 2029, jos sitä ennen en voita lotossa ja maksa niitä pois.

torstai 7. maaliskuuta 2019

06.03.2019 Tulorekisteri tuo muutoksia etuuksien hakemiseen

 Tulorekisteri tuo muutoksia etuuksien hakemiseen


Uusi tulorekisteri helpottaa vähitellen Kelan etuuksien hakemista. Esimerkiksi työttömyysturva- ja toimeentulotukihakemuksen liitteeksi ei enää tarvita palkkakuittia 18.3. alkaen. Tieto työnteosta pitää kuitenkin aina merkitä hakemukseen.

Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden alussa. Tulorekisteriin kertyy tiedot 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista.

Kela alkaa hyödyntää tulorekisterin tietoja vaiheittain etuushakemusten käsittelyssä.  Tulorekisteritietojen hyödyntämisen laajuus ja aikataulu vaihtelee etuuksittain.

Ensimmäiseksi tulorekisteri helpottaa etenkin työttömyysturvan ja toimeentulotuen hakemista. Kela ei enää pyydä asiakkailta palkkaselvityksiä hakemuksen liitteeksi. Hakemuslomakkeisiin lisätään tieto siitä, että "Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä".

Muutokset asiakkaiden ohjaukseen toteutetaan sekä verkkoasiointiin että hakemuslomakkeisiin 18.3. alkaen.

– Hakemus kannattaa jättää verkossa asiointipalvelun kautta aina kun mahdollista, koska siellä palvelu kertoo asiakkaalle selkeästi, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan, muistuttaa etuusjohtaja Anne Neimala.

Etuushakemuksessa asiakkaan pitää edelleen ilmoittaa, jos hän on ollut töissä. Kela tarkistaa tulorekisteristä työstä maksetun palkan määrän. Jos tulorekisteristä ei löydy riittävää tietoa maksetusta palkasta, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää toimittamaan tositteen maksetusta palkasta.

Esimerkiksi työttömyysajan ilmoituksessa työmarkkinatuen hakija ilmoittaa, mitkä päivät hän on ollut töissä. Työssäoloaika pitää aina ilmoittaa, vaikka maksettu palkka jäisi alle työttömyysturvan suojaosan (300 e/kk).

Etuuksien myöntämiseen voivat vaikuttaa myös sellaiset tulot, joita Kela ei saa tulorekisteristä. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi pääomatulot (vuokratulot, korkotulot, osinkotulot), yritystulot ja ulkomailla ansaitut tulot. Näistä tuloista asiakkaiden pitää jatkossakin toimittaa tarvittavat liitteet.

Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin. Kaikki työnantajat eivät ole vielä ilmoittaneet tietoja. Se saattaa näkyä myös Kelassa niin, että asiakkailta joudutaan aluksi pyytämään myös sellaisia palkkatietoja, jotka pitäisi saada tulorekisteristä

Asiakas voi myös itse voi tarkistaa, onko työnantaja ilmoittanut maksamansa palkan tulorekisteriin (www.tulorekisteri.fi). Tulorekisteriin kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Lue lisää
www.kela.fi/tulorekisteri

tiistai 5. maaliskuuta 2019

05.03.2019 THL:n raportti paljastaa: Työttömien perusturvan taso on heikentynyt tällä hallituskaudella – Taloutta paikataan entistä useammin toimeentulotuella

THL:n raportti paljastaa: Työttömien perusturvan taso on heikentynyt tällä hallituskaudella – Taloutta paikataan entistä useammin toimeentulotuella

Hallituskaudella tapahtuneet sosiaaliturvan ja verotuksen muutokset ovat siirtäneet köyhyysrajan alapuolelle noin 38 500 henkeä.


Köyhyys ja sosiaaliturva5.3.2019 klo 08:00
Henkilö menossa työvoimatoimistoon.


Työttömien perusturvan taso on heikentynyt tällä hallituskaudella.

Tämä käy ilmi THL:n tänään julkaisemasta raportista ”Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015–2019 (siirryt toiseen palveluun)”.

– Monet tämän hallituskauden aikana tehdyt lakimuutokset ovat heikentäneet perusturvaa. Indeksijäädytykset ja -leikkaukset ovat koskeneet työttömyysetuuksia, asumistukea ja esimerkiksi kotihoidontukea. Perusturvan taso on monilla heikentynyt, THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola toteaa.

Mikä on perusturvan riittävyyden arviointiraportti?

 • Kansaneläkeindeksistä annetun lain mukaan sosiaali- ja terveysministeriön on teetettävä joka neljäs vuosi kokonaisarvio perusturvan riittävyydestä ja kehityksestä.
 • Perusturvan riittävyyden arviointi toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011.
 • Arviointiraportin tavoite on tukea poliittista päätöksentekoa.
 • Nyt julkaistu arviointiraportti on kolmas laatuaan.
 • Se tarkastelee perusturvan riittävyyden kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä ajanjaksolla 2015–2019.
 • Raportin laati riippumaton asiantuntijaryhmä, jossa oli mukana asiantuntijoita Kelasta, Helsingin ja Turun yliopistoista, Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ja Tilastokeskuksesta.
 • Raportissa perusturvaetuuksiksi lasketaan vähimmäismääräiset työttömyysetuudet, vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat, eläkkeet, kotihoidon tuki, opintotuki sekä niitä täydentävät asumistuet.
 • Toimeentulotukea ei lueta perusturvaan.

Raportissa mainitaan, että nähtävissä on myös aktiivimallin vaikutus etuuksien alenemiseen. Kelan mukaan noin 40 prosenttia työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajista sai aktiivimallin perusteella alennettua etuutta vuoden 2018 lopussa.

Perusturvan taso ei riitä
Perusturvan riittävyyttä arvioidaan THL:n raportissa muun muassa suhteessa Kuluttajatutkimuskeskuksen muodostamien kohtuullisen minimikulutuksen viitebudjetteihin.

– Raportin keskeinen tulos on, että perusturvan taso ei edelleenkään riitä kattamaan kohtuullisen minimikulutuksen budjetteja, paitsi eläkeläisten kohdalla ja lainaa ottaneiden opiskelijoiden kohdalla, Tervola kertoo.

Vajausta jää ennen kaikkea työttömän perusturvan sekä vähimmäismääräisten sairaus- ja vanhempainpäivärahojen sekä kotihoidon tuen kohdalla. Samoin käy opintorahan kanssa, jos opintolainaa ei huomioida. Opiskelijoiden sosiaaliturva on muuttunut entistä lainapainotteisemmaksi.

Yksinasuvan perusturva -grafiikka
 Yksinasuvan perusturva -grafiikka
Raportin mukaan vähimmäismääräiset eläkkeet riittävät sen sijaan kattamaan kohtuullisen kulutuksen. Eläkeläisten osalta kuitenkin huomautetaan, että esimerkkibudjetti on muodostettu perusterveelle. Tutkimuspäällikkö Jussi Tervola toteaa, ettei laskelmissa ole huomioitu terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten tai lääkekorvausten muutosten vaikutusta toimeentuloon.

Eläkeläisten toimeentulon osalta raportin tulokset voivat siis osittain antaa liian ruusuisen kuvan.

– Me olemme keskittyneet tässä raportissa tulopuoleen, emme menopuoleen, Tervola summaa.

Toimeentulotuen roolista olisi syytä keskustella

Raportissa painotetaan, että toimeentulotuen rooli osana Suomen sosiaaliturvaa on muutoksessa.

Mikä on kohtuullinen minimibudjetti?

 • Niin sanottu kohtuullisen minimikulutuksen viitebudjetti on esimerkkilaskelma siitä, mitä tavaroita ja palveluita tarvitaan, jotta ihminen tulee toimeen ja voi ylläpitää terveyttä ja osallistua sosiaalisesti.
 • Se on määritelty Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa edellisen kerran viime vuoden lopulla.
 • Vuonna 2019 yksinasuvalle alle 65-vuotiaalle kohtuullisen minimikulutuksen budjetti on 646 euroa kuukaudessa ilman asumismenoja.
 • Tästä ruokaan on varattu 280 euroa kuukaudessa. Loput budjetista on varattu tietoliikenteeseen, liikkumiseen, kodin irtaimiin ja tarvikkeisiin,vaatetukseen, terveyteen ja hygieniaan, harrastuksiin, sähköön ja vakuutuksiin.
 • Yksinasuvalle yli 65-vuotiaalle kohtuullisen minimikulutuksen budjetti on 560 euroa kuukaudessa ilman asumismenoja.

– Toimeentulotuen rooli työttömän perusturvan paikkaajana on esimerkkitapauksissa kasvanut huomattavasti vuodesta 2015, jopa yli sadalla eurolla kuussa, Tervola kertoo.

Raportin mukaan osalle perusturvan saajista toimeentulotuesta näyttää tulleen pysyvä osa toimeentuloa. Kelan tilastojen perusteella 37 prosenttia työmarkkinatuen saajista sai lisäksi toimeentulotukea vuonna 2017.

Tämä ei vättämättä ole täysin ongelmatonta, sillä toimeentulotuki on luonteeltaan hyvin erilainen tukimuoto kuin perusturvaetuudet. Toimeentulotukea haettaessa vaaditaan enemmän selvityksiä kuin perusturvan kohdalla, ja siihen vaikuttavat koko kotitalouden tulot ja varallisuus.

– Perusturva sen sijaan on henkilökohtainen. Tämän hallituskauden aikana on siirrytty yhä enemmän toimeentulotuen suuntaan, Tervola toteaa.

Hän toivookin, että raportin pohjalta käytäisiin keskustelua toimeentulotuen roolista.

– Onko toimeentulotuen tarkoitus olla jatkuva tuki pienituloisille? Haluammeko me kasvattaa toimeentulotuen roolia? Alun perinhän se on tarkoitettu tällaiseksi viimeiseksi ja hyvin väliaikaiseksi tueksi, Tervola muistuttaa.

Köyhyys on lisääntynyt

Raportin mukaan vuosien 2015–2019 aikana tehdyt lakimuutokset ovat heikentäneet suhteellisesti eniten yksinasuvien ja yksinhuoltajien tulotasoa.

Raportista käy myös ilmi, että perusturvan varassa elävien määrä on kasvanut edellisestä arvioinnista. Vuosina 2013–2017 perusturvan varassa elävien osuus on lisääntynyt noin 40 000 henkilöllä. Suomessa on nyt noin 510 000 henkeä, joiden vuosituloista yli puolet on perusturvaa.

Samaan aikaan on lisääntynyt myös niiden henkilöiden määrä, joiden tuloista yli 90 prosenttia muodostuu perusturvasta. Heitä on nyt 30 000 henkeä enemmän, eli kaikkiaan 250 000 henkeä.

THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola toteaa, että myös köyhyys on lisääntynyt. Pienituloisuusasteella tarkasteltuna hallituskaudella tapahtuneet sosiaaliturvan ja verotuksen muutokset ovat lisänneet köyhyyttä noin 0,7 prosenttia, kun työllisyysvaikutuksia ei huomioida. Muutos voi kuulostaa pieneltä, mutta koskettaa tuhansia suomalaisia.

– Pienituloisuusrajan alapuolelle on siirtynyt noin 38 500 henkeä. Se on katsojan silmässä, että onko se sitten paljon vain vähän, Tervola sanoo.

Raportissa ei suoraan oteta kantaa siihen, mikä olisi riittävä perusturvan taso.

– Se on viime kädessä poliittinen kysymys. Me tarjoamme joitain mittareita, mutta emme voi suoraan sanoa, mikä olisi oikea perusturvan taso, Tervola toteaa.

05.03.2019 Yritysten perintäkuluissa kohtuuttoman isoja maksuja – Asiakkaat riutuvat pitkittyvissä velkakierteissä: ”Joskus kahden—kolmen vuoden kohdalla velan pääoma alkaa vasta lyhentyä”

Yritysten perintäkuluissa kohtuuttoman isoja maksuja – Asiakkaat riutuvat pitkittyvissä velkakierteissä: ”Joskus kahden—kolmen vuoden kohdalla velan pääoma alkaa vasta lyhentyä”

 
Asiakkaat tekevät entistä useammin ilmoituksia epärehellistä yritystoimintaa tekevistä perintäfirmoista.

Perintä on ollut ennen luvanvarainen elinkeino. Nyt vuoden alussa on tullut lakimuutos, jossa alasta on tullut rekisteröinnin alainen.

Seura haastatteli pienyrittäjää, joka on saanut vastikään todella ison perintämaksun. Siinä velan  pääoma on 359,60 euroa, mutta perintäkulut ovat melkein saman verran eli 238,18 euroa.

”Aivan jäätävät perintäkulut”, pienyrittäjä kommentoi Seuralle.

Lasku on tullut isosta perintäfirmasta Ropo Capitalista.

Ilmoituksia Ropo Capitalin kohtuuttomista perintäkuluista

”Meille on tehty useita ilmoituksia Ropo Capitalin kohtuuttomista perintäkuluista ja yhtiöllä on  vireillä useita valvonta-asioita kyseistä menettelyä koskien. Asiasta on tulossa päätöksiä  lähiviikkoina”, aluehallintaviraston ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén sanoo.

Sanktio voi olla varoitus, määräaikainen toimintakielto tai lopullinen toimintakielto alalla.

Alektumilta lupa pois – laskutti perintäkuluja ajalta ennen lakiuudistusta

Alkuvuodesta Alektum-perintäyritys menetti juuri lupansa toimia perintäalalla.

Keskikokoinen perintäyritys peri kohtuuttoman suuria perintäkuluja jopa kuluista, jotka olivat aiheutuneet jo  ennen 2013 lakiuudistusta.

”Ennen vuotta 2013 laissa ei ollut, kuinka monta perintälaskua saa lähettää kuluttajalle. Sen takia vanhemmissa tapauksissa on tullut ilmi jonkin verran, että kuluttajalle on aiheutettu kohtuuttomia kuluja lähettämällä perusteettomasti samasta saatavasta jopa kymmenen maksullista maksuvaatimusta”, Anna-Emilia Sirén kertoo.

Puolentoista vuoden maksamisenkaan jälkeen ei velan pääoma ole lyhentynyt

Työssäkäyvä nainen kertoo Seuralle maksavansa hyvin vanhoja perintämaksuja edelleen: hänelle on kertynyt 6 000 euroa velkaa ulosottoon, jota hän on maksanut palkastaan jo puolitoista vuotta ilman, että velan pääoma on lyhentynyt.

Maksut menevät perintäkuluihin, ulosottokuluihin ja korkoihin – ja uusia maksuja tulee edelleen ulosottoon.


”Tämä on kierre. Minulle on sanottu, että joskus kahden—kolmen vuoden kohdalla velan pääoma vasta alkaa lyhentyä”, nainen sanoo Seuralle.

Perintä ennen luvanvarainen elinkeino

Annomen-perintäfirma on ostanut Alektumin perintäliiketoiminnan. Annomen jatkaa toimintaa ilman toimintalupaa, miten se on mahdollista?

”Perintä on ollut ennen luvanvarainen elinkeino. Nyt vuoden alussa on tullut lakimuutos, jossa alasta on tullut rekisteröinnin alainen. Vanhoilla luvallisilla yrityksillä on puolen vuoden siirtymäaika hakea rekisteriin. Annomen on luvallinen yritys. Meidän arvioitavaksi tulee heidän toimintansa rekisterilainmukaisuus, kun he hakevat aikanaan rekisteriin”, Sirén sanoo.

Aluehallintovirasto valvoo siirtymäajalla oleviakin yrityksiä.

”Monilla on sellainen käsitys, että luvan edellytykset olisivat keventyneet lainmuutoksessa, mutta se ovat tiukentuneet. Nykyisin vaaditaan kattavammin luotettavuutta ja vakavaraisuutta ja perintätoimiston vastaavalla henkilöllä pitää olla koulutuksen kautta osoitettu lainsäädännön tuntemus, ennen riitti merkonomin koulutus tai työssäoppimisen kautta saatu pätevyys.”

Päätoimisia perintäyrityksiä on Suomessa 20—30, mutta moni tilitoimisto ja lakiasiaintoimisto harjoittaa perintää sivutoimisesti.

Ilman rekisteröintiä perintää saavat harjoittaa muun muassa asianajajat, koska heitä valvoo asianajajaliitto – ja kaikki yritykset omien saatavien perinnässä. Jos perii omia saatavia, saa maksuvaatimuksista vaatia vain viisi euroa.

Paljon varoituksia perintäyrityksille – suuret perintäkulut useimmiten syynä

Parin viime vuoden aikana useat isotkin perintäyritykset ovat saaneet varoituksia
aluehallintavirastolta. Yleensä varoitus on tullut kohtuuttomien suurista perintäkuluista.

Vuonna 2017 varoituksen saivat Suomen suurimmat perintätoimistot Intrum Justitia ja Lindorff Oy sekä Ropo Capitaliin fuusioituneet Ropo Group, KTC Finland ja Visma PPG Oy.

Viime vuonna varoituksia saivat Lindorff Oy eli nykyinen Lowell Suomi oy, toimiluvan menettänyt Alektum, Ok Perintä Oy ja Suomen Perintätoimisto Oy eli nykyinen Axactor Finland Oy.

Ovatko liian suuret perintäkulut alan ongelma?

Lain mukaan eivät voi olla, sillä kuluttajien perintäkuluista on säädetty tarkkaan.

Esimerkiksi alle 100 euron laskusta ei saa lähettää 14 euroa isompaa perintälaskua, eikä alle tuhannen euron laskusta yli 24 euron perintälaskua. Maksullisia maksuvaatimuksia saa lähettää pääsääntöisesti vain kaksi.

”Ei ole yleistä, että näitä rikottaisiin”, ylitarkastaja Sirén sanoo.

Kohtuuttomien perintäkulujen ongelma onkin isompi yrityslaskujen puolella.

”Vastaavia rajoja ei ole yrityspuolella ja toiminta on sen takia jossain määrin avointa. Tämä on enemmän ongelma-alue”, Sirén sanoo.

maanantai 4. maaliskuuta 2019

04.03.2019 Näin suomalaiset tuhlaavat rahansa pikalainoihin – "Pikavippi on harhaanjohtava termi"

Näin suomalaiset tuhlaavat rahansa pikalainoihin – "Pikavippi on harhaanjohtava termi"


Pikavippien koroille aiotaan asettaa pian yläraja. Hankkeen takana on oikeusministeri Antti Häkkänen. Johanna Erjonsalo / Arkisto

Pikavipit eli vakuudettomat lainat ovat monen rahankäyttäjän kompastuskivi, tietää velkaneuvoja Liisu Kuusela.

Lainat mahdollistavat erilaisten hankintojen tekemisen ilman, että niihin on tarvinnut säästää etukäteen. Kaikki eivät kanna huolta siitä, pystyvätkö he maksamaan velkaa takaisin.

Velkaneuvojan mukaan ongelma on juuri se, että enää ei säästetä etukäteen, mutta kulutusta kasvatetaan siitä huolimatta vuodesta toiseen.


Pikavippi on Kuuselan mukaan harhaanjohtava termi, sillä sanasta tulee mieleen pieni laina. Tosiasiassa pikavipeillä pystyy kasvattamaan itselleen nopeasti kymmenientuhansien korkeakorkoisen velkataakan.

– Jotkut ovat joskus kokeilleet hakea niitä urakalla mutta eivät sitten ole tietenkään nostaneet niitä. Pienessä ajassa niitä pystyy saamaan 50 000, jos vain on säännölliset tulot.

Kuuselan mukaan pienilläkin tuloilla saa otettua niin suuren velkamäärän, ettei sitä pysty maksamaan takaisin ottamatta lisää lainaa, kun tulot eivät riitä kaikkien velkojen maksuun.

Kuusela on nähnyt, että huonosta rahankäyttäjästä voi sukeutua jämpti kuluttaja. Usein ulkoiset paineet pakottavat siihen, mutta parasta olisi, jos ihminen olisi itse motivoitunut muuttamaan kulutustottumuksiaan.

Apua löytyy muualtakin kuin velkaneuvonnasta. On olemassa esimerkiksi talouslaskureita, joiden avulla voi seurata kuukausittain, mihin rahat kuluvat.

Kaikista parasta olisi, jos fiksun rahankäytön oppisi jo lapsuudenkodissa.

– Olisi hyvä opettaa lapsi miettimään, mitä oikeasti tarvitaan, sekä hiukan ponnistelemaan sen eteen, mitä haluaa. Pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta tarvitaan.

04.03.2019 Laki sallii pakkokeinon, millä rikotaan räikeästi ihmisoikeuksia – Ulosmittauksessa varat tulisi käyttää velkojen maksuun, mutta ulosotto pidättääkin niistä ensin itselleen provision sekä erilaiset toimenpide- ja perintäpalkkiot

Laki sallii pakkokeinon, millä rikotaan räikeästi ihmisoikeuksia – Ulosmittauksessa varat tulisi käyttää velkojen maksuun, mutta ulosotto pidättääkin niistä ensin itselleen provision sekä erilaiset toimenpide- ja perintäpalkkiot

 Ulosoton palkkausjärjestelmä olisi muutettava kiinteäpalkkaiseksi siten, ettei vel-
kaantuneiden maksujärjestelyjen kikkailulla pääse kukaan nostamaan omaa ansiotasoaan, ehdottaa Kati Åhman.
Ulosoton palkkausjärjestelmä olisi muutettava kiinteäpalkkaiseksi siten, ettei vel- kaantuneiden maksujärjestelyjen kikkailulla pääse kukaan nostamaan omaa ansiotasoaan, ehdottaa Kati Åhman. Kuva: Jari Valanta

Olen vuosia seurannut ylivelkaantuneiden kyykyttämistä ja nälän partaalle kurjistettuja ihmisiä.

Vuonna 1895 vahvistettiin ulosottolaki, joka on nykyaikaan soveltumaton. Laki sallii pakkokeinon, millä rikotaan räikeästi ihmisoikeuksia. Vuonna 2008 valmistuneella ulosottokaarella yritettiin saada tulosta, mutta turhaan.

Vuosittain tuhansia ihmisiä ja perheitä syöstään pakkokeinoin ulosoton toimesta köyhyysrajan alle ja yhteiskunnan tukien varaan.

Ulosmittauksessa varat tulisi käyttää velkojen maksuun, mutta ulosotto pidättääkin niistä ensin itselleen provision sekä erilaiset toimenpide- ja perintäpalkkiot. Jäljelle jäävät rippeet käytetään velan korkoihin.

Varsinaiseen velanlyhennykseen jää vain muruset ulosmitatuista varoista tai ei mitään. Kun velkaantuneen tulot on ulosmitattu, tarvitaan avuksi yhteiskunnan tukia. Onko tässä mitään järkeä? Tämä kierre jatkuu vuodesta toiseen.

Olisiko ulosotolla motiivia tahallisesti järjestellä maksujen ohjausta siten, että ulosotetuista varoista ohjautuu suurin osa ulosoton perintäkuluihin ja erilaisiin toimenpidepalkkioihin, ennen korkoja ja velan lyhentämistä?

Sopii miettiä, kun tutkitaan ulosottomiehelle palkkausta joka koostuu, kiinteästä peruskuukausipalkasta, provisiosta, joka lasketaan ulosotetuista varoista sekä erilaisista toimenpidepalkkioista, joita maksetaan jokaisesta yhteydenotosta velalliseen tai velka-asiaan liittyvästä muusta pienestäkin toimenpiteestä erikseen.

Nykyinen ulosottovirkailijan palkkajärjestelmän toiminta on verrattavissa siihen jos poliisi määräisi sakkoja ja saisi jokaisesta kirjoittamastaan sakosta provision ja toimenpidepalkkion.

Suomessa ajautuu vuosittain yhä enemmän ihmisiä joko omasta syystään tai itsestään riippumattomista syistä ulosottoon, jonka aikana velallinen syrjäytyy viranomaisen käyttämillä pakkotoimilla yhteiskunnan ulkopuolelle ja ulos työmarkkinoilta.

Tämä vain siksi, että ulosoton suojaosuudet on määritelty niin pieniksi, että palkasta ei jää riittävästi toimeentuloa, joten töihin ei kannata lähteä.

Olisiko aktiivimallin sijaan ensiksi tarkastella näiden ahdinkoon joutuneiden ihmisten tilannetta, uusia ulosottojärjestelmä, asettaa rajat perintäkuluille ja kohtuullistaa suojaosuuksia niin merkittävästi, että ylivelkaantuneilla olisi järkevää ottaa työtä vastaan sekä välttyä syrjäytymästä yhteiskunnan ulkopuolelle?

Aktiivimalli, ylivelkaantuneen työllistäjänä, on suoranaista pilkkaa kuin todellinen keino työllistää.

Ulosotossa oleva tietää, että vastaanotetusta työstä ulosmitataan viimeistään 1–2 kuukauden sisällä valtaosa ja käteen jää vain suojaosuus joka on 672,30 euroa kuukaudessa.

Valtaosalla työpaikoista vaaditaan puhtaat luottotiedot, esimerkiksi kaupan kassoilla ja hoitoalalla.

Ulosotto on tehokas tapa leimata normaali kansalainen epäluotettavaksi. Jos hän joutuu lopettamaan tai työnantaja lopettaa hänen työsuhteensa, työntekijä saa karenssin. Karenssin vuoksi hän jää viikoiksi, jopa kuukausiksi ilman työttömyystukia.

Maailma on muuttunut, vanhaan ulosotto- ja perintälakiin ei ole rohkeutta puuttua niin, että se vastaisi nyky-yhteiskunnan vaatimuksia ja tekisi työn tekemisen kannattavaksi.

Ulosoton palkkausjärjestelmä olisi muutettava kiinteäpalkkaiseksi siten, ettei velkaantuneiden maksujärjestelyjen kikkailulla pääse kukaan nostamaan omaa ansiotasoaan.

Nykyinen ulosottolaki ja laki velkajärjestelystä vastaavine suojaosuuksineen pitää uudistaa. Nykyisin käytössä olevat suojaosuudet ja ulosoton palkkiojärjestelmä on häväistys koko ”hyvinvointi”yhteiskunnalle ja on tehokas este työllistymiseen.

Julkinen salaisuus on mielestäni se, että valtaosa harmaasta taloudesta pyörii ulosotossa olevien voimin. Herää kysymys, miten pitkään tämä voi jatkua?

Kysyn, ovatko päättäjät nostaneet kädet ylös ja sulkeneet silmänsä yli 500 000 suomalaisen ja heidän lastensa edessä ja jättäneet heidät oman onnensa nojaan?

Kati Åhman, kansanedustajaehdokas (sd.), Iisalmi

04.03.2019 Panttilainaamon tiskillä suomalaisten talousahdingolta ei voi ummistaa silmiään - ”Yksinäiset naiset kertovat panttaavansa päästäkseen pelaamaan”

 Panttilainaamon tiskillä suomalaisten talousahdingolta ei voi ummistaa silmiään - ”Yksinäiset naiset kertovat panttaavansa päästäkseen pelaamaan”

Eilen klo 19:47

- Emme todellakaan ole aina tekemisissä iloisten asioiden kanssa, Suomen Arvopantin toimitusjohtaja Mika Ollila toteaa.

*Alkuvuosi on panttilainaamoille vilkasta aikaa.
*Eniten pantataan edelleen jalometallia. Myös soittimia tarjotaan paljon.
*Valitettavan paljon asiakkaaksi hakeutuu myös peliongelmaisia.

Image

Suomen Arvopantin toimitusjohtaja Mika Ollila sanoo Manserockin näkyvän panttilainaamon esineistössä. Esimerkiksi kitaroita on hyllyssä sanoja. TOMI OLLI

Tampereen keskustassa sijaitsevassa Suomen Arvopantin toimistossa käy tasainen vilinä. Toimitusjohtaja, varatuomari Mika Ollillan mukaan vilkkainta aikaa panttilainaamossa eletään juuri alkuvuodesta, sillä silloin tulevat maksuun joulunajan hankinnoista erääntyvät laskut.

- Tammikuu ja helmikuun alku ovat vilkkaita. Samoin on kesän osalta, sillä silloin matkustellaan paljon. Sen sijaan mitkään juhlapyhät eivät juurikaan näy erikoisempana kasvuna asiakasmäärissä.

Suomen Arvopantin liiketilaan ei kuitenkaan enää nykyisin ole mahdollista tulla ilman oven sähkölukituksen avaamista. Tähän järjestelyyn päädyttiin vuosina 2015 ja 2016 tapahtuneiden ryöstöjen jälkeen.

Ollila oli ensimmäisen ryöstön aikaan itse paikalla.

- Sisälle tuli moottoripyöräkypärää päässään pitänyt aseistettu henkilö. Aseella henkilökuntaa uhannut ryöstäjä ei kuitenkaan onneksi ampunut, vaikkakin hän löi minua aseen perällä päähän. Hän sai saalikseen pienen määrän rahaa.

- Painoimme hälytyspainiketta alle kymmenen sekunnin päästä tapahtumaketjun alkamisesta. Poliisilta kesti kuitenkin yli viisitoista minuuttia saapua paikalle, eli tuokaan puoli ei mennyt oikein kohdalleen. Toisella ryöstökerralla tämäkin asia sujui kuitenkin asianmukaisesti.

Tapahtuma jätti jälkensä Ollilaan. Hän kertoo seuraavansa ihmisiä entistäkin tarkemmin.

- Tarkkaavaisuuteni on lisääntynyt. Huomaan arvioivani ihmisiä etukäteen selvästi aiempaa enemmän.

- Liikkeemme turvallisuustaso nousi tapahtuminen jälkeen uudelle tasolle, enää vastaava ei ole mahdollista, hän vakuuttaa.

Hankalat väärennökset
Kulta- ja hopeakorut, panttilainaamon klassikot.

Kulta- ja hopeakorut, panttilainaamon klassikot. TOMI OLLI

Ollilan kertomat tapahtumat ovat onneksi erittäin harvinaisia. Normaali päivä panttilainaamossa sujuu rauhallisesti.

Ei liene yllätys, että eniten pantataan jalometallia.

- Tilanne on ollut viimeiset kymmenen vuotta melko samanlainen. Pantatusta tavarasta noin 80 prosenttia on kultaa tai hopeaa, eli koruja sekä kelloja.

Toimitusjohtaja kertoo pantiksi tarjottavan ajoittain myös varsin outoja ehdotuksia. Yksi näistä on toisinaan ehdotettu vaimon panttaus.

- Kerromme kuitenkin aina vaimon olevan liian arvokasta omaisuutta jäädäkseen haltuumme, Ollila toteaa.

- Oudommista tarjouksista muistuu menneiltä vuosilta mieleen myös tiekarhu. Kysyessäni, olisiko se kenties silloin tienhoidosta vastanneen yhtiön omaisuutta, loppui puhelu lyhyeen.

Myös väärennöksiä tulee ajoittain tarjolle. Taulujen osalta Suomen Arvopantti asioi esimerkiksi Kansallisgallerian kanssa varmistaakseen teoksen aitouden.

- Taide on ollut viime vuosina kovasti tapetilla, ja aitouden varmistaminen on toisinaan erittäin hankalaa. Olemmekin törmänneet ajan saatossa myös ammattilaisten aitoustodistuksiin, vaikka teos on ollut lopulta väärennös, Ollila kertoo.

Arvokkaimpia vuosien saatossa pantattuja kohteita ovat Suomen Arvopantissa olleet asunto-osakkeet sekä autot.

- Emme kuitenkaan enää juurikaan koskaan panttaa autoja, sillä niiden säilytys vaatii paljon tilaa, Ollila sanoo.

Musiikki näkyy

Suomen Arvopantilla on toimitilat Tampereen lisäksi Kuopiossa. Hämeessä on havaittavissa selkeä erä Savoon nähden.

- Tampereella näkyy Manserockin vahva vaikutus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että nytkin pantattuna on lähes 400 kitaraa, vahvistimia, kaiuttimia sekä muita muusikoiden tavaroita.

Muusikoissa on Ollilan mukaan paljon panttilainaamon vakioasiakkaita.

- On varsin tavallista, että muusikko lunastaa soittimensa maksamalla panttilainansa, soittaa muutaman keikan ja panttaa soitimensa uudelleen.

- Muusikot elävät edelleen varsin paljon kädestä suuhun. Eräs muusikko pohti, etteivät keikkahinnat ole kohdallaan, kun huoltoasemaruokailun jälkeen palkkiosta jäi käteen vain kaksikymppinen, Ollila kertoo.

Loppusyksystä Suomen Arvopantti myös myi erään tunnetun bändin arvolevykokoelman.

- Mukana oli erilaisia albumeiden myynnistä tulleita arvolevyjä. Vaikka tämä onkin palveluammatti, ovat tuollaiset hetket ovat hieman ikäviä.

 Tamperelaisen panttilainaamon lunastamattomia esineitä, jotka ovat kaupan.
Tamperelaisen panttilainaamon lunastamattomia esineitä, jotka ovat kaupan. TOMI OLLI

Iloja ja suruja

Panttilainaamon tiskillä koetaan suuria tunteita, onhan taustalla usein taloudellinen ahdinko. Tässä työssä yhteiskunnan synkempi puoli nousee esiin.

- Emme todellakaan ole aina tekemisissä iloisten asioiden kanssa. Vaikka alaamme pidetään usein viimeisenä vaihtoehtona, en aivan allekirjoita sitä, sillä pikavipit ovat tuoneet ihmisille erittäin surullisia tilanteita.

- Asiakaskunnassamme näkyy myös peliongelma. Varsinkin yksinäiset naiset kertovat joskus avoimesti panttaavansa tavaraa päästäkseen pelaamaan.

Panttilainaamossa pyritään auttamaan entuudestaan tuttuja ihmisiä, jotka ovat hoitaneet asiansa.

- On paljon ihmisiä, joille olemme jääkiekkotermein luottopakki. He ovat vastaavasti hoitaneet asiansa aina säntillisesti meidän suuntaamme, eli homma toimii kumpaankin suuntaan.

- Tämä tarkoittaa sitä, että he saavat lainan vaikkapa avaamattomasta laukusta. Tässä kaikki perustuu luottamukseen, sillä tiedämme heidän hoitavan maksuvelvoitteensa säädetyssä kolmen kuukauden ajassa mahdollistaakseen vastaavan jatkossa.

Toimitusjohtaja myöntää ansaintalogiikan jäävän joskus taka-alalle, jos ihmisen hätä on suuri.

- Tällaisia tapauksia on tullut esimerkiksi työttömyyden ja sairauden vuoksi. Kun tällaiset henkilöt tulevat myöhemmin kiittämään saamastaan avusta, tuntuu se hyvältä.

- Emme toki voi mittaamattomasti olla auttajan roolissa, sillä kyseessä on liikeyritys. Jokainen tapaus ja päivä onkin hyvin erilainen, samoin kuin tunneskaala. Teemme työtä inhimillisyyden ja kovan talouden välimaastossa, Ollila pohtii.

Vaikka vastaan tulee rankkojakin paikkoja, hän sanoo nauttivansa työstään.

- Tässä ollaan tekemisissä ihmisten parissa, mikä on tärkeää. On merkittävää kyetä tarjoamaan heille apua elämän mukanaan tuomiin asioihin.

TOMI OLLI

sunnuntai 3. maaliskuuta 2019

03.03.2019 Sosiaalityöntekijät kertoivat 16 tarinaa köyhyydestä Suomessa: ”Itse en kyllä selviäisi, jos pitäisi tuilla elää”

Sosiaalityöntekijät kertoivat 16 tarinaa köyhyydestä Suomessa: ”Itse en kyllä selviäisi, jos pitäisi tuilla elää”  


Julkaistu: 3.3. 8:10

 Sosiaalityöntekijät näkevät aitiopaikalta, mitä on suomalainen köyhyys. Vähävaraisten perheiden lapset voivat kokea häpeää, joka jättää syvät jäljet elämään.

Sosiaalityöntekijöillä on työnsä puolesta suora näkymä siihen, millaista suomalainen köyhyys on. IS kysyi Helsingissä ja Tampereella työskenteleviltä sosiaalityöntekijöiltä, millä tavalla suomalainen köyhyys näkyy heidän työssään. Osa halusi esiintyä jutussa nimettömänä.

Yleensä sosiaalitoimessa kohdatun köyhyyden taustalla on pitkään jatkuneita vaikeuksia etuuksien hakemisessa ja saamisessa tai elämäntilanteessa yleensä. Näihin tilanteisiin on voinut johtaa oma tai läheisen sairastuminen, velkaantuminen, mielenterveys- tai päihdeongelmat tai esimerkiksi pitkittynyt työttömyys.

TAMPEREELLA alle 30-vuotiaiden aikuisten sosiaalityössä toimiva sosiaalityöntekijä kertoo, että suurin osa asiakkaista on perustoimeentulon varassa. Heissä on muun muassa pitkäaikaissairaita ja -työttömiä.

Sosiaalityöntekijän mukaan toimeentulotuki riittää välttämättömään lyhytaikaisesti. Jos tilanne pitkittyy, eikä asiakas pysty palaamaan töihin sairauden vuoksi tai ei työllisty, ongelmat alkavat kasautua.

– Asiakkaan täytyy pärjätäkseen olla todella suunnitelmallinen, osata itse tehdä edullista ruokaa ja harkita tarkkaan menojaan. Kelan työttömyysetuus, toimeentulotuki ja asumistuki saattavat tulla eri päivinä. Silloin pitää miettiä, minkä verran kustakin summasta voi ottaa ruokaan ja minkä verran pitää laittaa vuokraan.

Korttitalo voi romahtaa yllättävien menojen vuoksi, eivätkä rahat aina riitä välttämättömäänkään. Moni joutuukin lainaamaan rahaa kavereilta tai sukulaisilta – jos se on mahdollista.

– Monen asiakkaan elämä on epävarmaa. Kun joutuu koko ajan sinnittelemään ja miettimään rahojen riittämistä, se vie voimavaroja tulevaisuuden järjestämiseltä.Ruokakassit tulevat monille vähävaraisille perheille todelliseen tarpeeseen. (KUVA: Emmi Korhonen)

LAPSIPERHEIDEN köyhyys näkyy Tampereen kaupungin perhepalveluissa työskentelevän palveluohjaaja Tarja Laukkasen työssä päivittäin.

– Asumiskustannukset ovat suuret. Jos perhe joutuu elämään työttömyyskorvauksilla ja erilaisilla tuilla, rahat eivät riitä. Moni käykin hakemassa ruoka-apua. Se on sellaista selviytymistaistelua rahapäivästä toiseen, Laukkanen kuvailee.

On tavallista, että lapsille ei pystytä hankkimaan uusia vaatteita, vaan ne haetaan esimerkiksi Hope-järjestön kautta. Hopen kautta on myös mahdollista saada lapsille leluja.

– Enemmän ja enemmän järjestöt, seurat ja kunnat pyrkivät järjestämään lapsille ilmaisia harrastuksia, Laukkanen kiittelee.

Vaikka perhe saisi hankittua kaiken välttämättömän, lapset eivät välttämättä säästy eriarvoisuuden kokemukselta.


Nykyisin eletään tällaisessa kilpavarusteluyhteiskunnassa, joka ulottuu kouluihin ja jopa päiväkoteihin.

– Nykyisin eletään tällaisessa kilpavarusteluyhteiskunnassa, joka ulottuu kouluihin ja jopa päiväkoteihin. Pitää olla älypuhelimia, padeja ja tietokoneita, mutta osalla ei ole varaa niihin, Laukkanen toteaa.

Vähävarainen lapsi joutuu helposti kiusaamisen kohteeksi, jos ei pysy kilpavarustelussa mukana.

– Eriarvoistuminen kyllä näkyy, ja se on aika jäätävää. Lasten köyhyyskokemustutkimusten mukaan kokemus, johon liittyy häpeän tunteita, saattaa vaikuttaa elämässä pitkään ja raskaasti, Laukkanen kertoo.

Hänen mukaansa sekin voi jättää jälkensä, jos lapsi joutuu kulkemaan aina jonkun toisen vanhoissa vaatteissa tai näpyttelemään vanhaa Nokian kapulaa, kun kavereilla on älypuhelimet.

– Saa olla aika vahva lapsi tai nuori, että siitä selviää ”ei tällä niin väliä” -hengessä.


Siitä voi jäädä sellaiset arvet, että toiselle asteelle opiskelemaan siirtyminen ihan hirvittää.

MYÖS nuorten kanssa työskennellyt Laukkanen kertoo, että koulukiusaaminen voi vammauttaa nuoria pitkälle elämään.

– Siitä voi jäädä sellaiset arvet, että toiselle asteelle opiskelemaan siirtyminen ihan hirvittää. Osa on selviytyjäluonteita, mutta osalle se jättää tosi pitkät jäljet. Peruskoulu on tärkeä vaihe lasten elämässä, ja olisi hyvä, että lapsi hyväksyttäisiin porukkaan, vaikka hänen vanhemmillaan ei olisikaan varaa ostaa trendivaatteita.

Lapsiperheiden köyhyyden taustalla on Laukkasen kokemuksen mukaan se, että vanhemmat ovat jääneet yhteiskunnan ulkopuolelle syystä tai toisesta.

– Mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet. Jos ei ole nuorempana pystynyt opiskelemaan ikätoverien kanssa samaan tahtiin, ei pysty työllistymäänkään samalla tavalla. Se on aika iso syy.

Lapsiperheköyhyydessä näkyy myös ylisukupolvisuus. Nykyisten köyhien lapsiperheiden vanhemmat ovat usein 1990-luvun laman lapsia, jotka ovat kokeneet köyhyyttä jo lapsuudenperheessään. Monella on myös päihdeongelmia.

– Ihan varmasti järjestelmän hyväksikäyttäjiäkin on jonkin verran, mutta kyllä avun hakeminen on silti monille häpeän paikka ja nöyryyttävä kokemus. Ja silti tietää, että vaikka apua saisikin, rahat eivät riitä. Itse en kyllä selviäisi, jos pitäisi tuilla elää, Laukkanen tunnustaa.

16 tarinaa sosiaalityöntekijöiden arjesta

Perheenäiti otti työttömänä ollessaan vastaan lyhytaikaisen työn kaupan kassalla. Perheen talous meni melkoiseen sotkuun, koska Kela vaati palkkatodistusta ennen kuin suostui maksamaan perheen äidille työttömyyskorvausta työttömyyspäiviltä. Tiliotteessa ollut tieto maksetusta palkasta ei riittänyt. Tämän seurauksena perhe ei pystynyt maksamaan laskujaan ajallaan. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi asuminen vaarantuu.

●●●

Perhe asui vuokralla asunnossa, jonka vuokra meni tukien kannalta 200 euroa yli hyväksyttävän vuokrasumman. Ylijäävää osuutta ei korvata, ja siten se oli pois perheen perustulosta, joka tuilla elettäessä on muutenkin pieni. Jatkuva patistaminen halvemman asunnon etsimiseen ahdistaa. Halvempia asuntoja ei yksinkertaisesti ole suuressa kaupungissa saatavilla, niihin on paljon tulijoita, ja paine muuttaa pois vaikeuttaa perheen asettumista kodiksi.

●●●

Kolmen lapsen yksinhuoltajaäiti ei ollut ostanut kahteen vuoteen itselleen uusia vaatteita tai käynyt kampaajalla. Lasten vaatteet haettiin Hopesta, josta on mahdollista saada myös leluja ja satunnaista tukea harrastuksiin. Hiusten leikkaus ilmaiseksi ammattilaisten tai alan opiskelijoiden voimin onnistui kerran vuodessa seurakunnan järjestämissä Diakonia-päivässä.


●●●

Vähävaraisen perheen tytär joutui koulussa kaveriporukan ulkopuolelle, koska hänen vanhemmillaan ei ollut varaa ostaa hänelle uutta puhelinta. Se oli tytölle todella raskasta, ja hän kärsi yksinäisyydestä ja siitä, että joutui viettämään välituntinsa yksin ja kuuntelemaan muiden naljailua. Vähävaraisten perheiden lapset kokevat usein eriarvoisuutta muiden koulutovereiden rinnalla. Vaikka vanhemmat kuinka yrittäisivät salata taloudellisen tilanteen, lapset silti aistivat ilmapiirin ja kärsivät myös häpeän ja avuttomuuden tunteesta.

●●●

Eräässä lapsiperheessä turvauduttiin tiukassa paikassa pikavippeihin, ja perhe sotki niillä koko taloutensa. Takaisinmaksu tiukassa taloudellisessa tilanteessa vei viisi vuotta. Kun velat saatiin viimein hoidetuksi ja sovituksi, oli ihana nähdä, mikä helpotus se oli vanhemmille.

●●●

Moni toimeentulotuen asiakas tinkii ruuasta, jos tulee yllättäviä menoja. Eräs velkaantunut nainen maksoi kuukausittain velkojaan toimeentulotuesta ja nipisti lyhennykset ruokarahasta. Kun syöminen oli huonoa pitkään, se alkoi vaikuttaa mielialaan ja fyysiseenkin jaksamiseen.

●●●

Toimeentulotuki ei aina riitä kaikkeen, mihin pitäisi. Erään kerran kävi niin, ettei nuori miesasiakas päässyt tulemaan varatulle ajalle sosiaalitoimeen, sillä hänellä ei ollut jäänyt rahaa bussikorttiin edellisen kuukauden toimeentulotuesta.


●●●

Kun asiakkaan kissa sairastui, eläinlääkärireissu maksoi kolmesataa euroa. Nainen joutui maksamaan laskun alle viidensadan euron perustoimeentulotuesta, eikä hänelle jäänyt siksi kuukaudeksi paljon rahaa ruokaan ja muihin menoihin. Voisi ajatella, että lemmikki ei ole mikään perusoikeus, mutta monelle lemmikki on hyvinkin tärkeä ja osallistava osa elämää.

●●●

Toimeentulotukiasiakkaaksi tuli aiemmin pitkään työelämässä ollut mies, joka oli nyt jäänyt työttömäksi. Hän halusi pitää autonsa, jotta voisi parantaa työllistymismahdollisuuksiaan. Toimeentulotuesta ei kuitenkaan korvata auton kuluja. Mies joutui valitsemaan, myykö auton pois vai yrittäisikö maksaa auton kulut etuuksista, jolloin taas elämiseen jää vähemmän rahaa.

●●●

Velkakierre voi alkaa pienestä. Eräs festareille menevä nuori rahoitti reissunsa 100 euron pikavipillä ja ajatteli, että voi maksaa vipin takaisin myöhemmin. Niin ei kuitenkaan käynyt, sillä rahaa tuli vain toimeentulotuesta, eikä hänellä ollut maksukykyä. Pikavippien todellinen vuosikorko on suuri, ja vähitellen nuori ajautuikin velkakierteeseen kun pyrki maksamaan velkoja uusilla luotoilla.

●●●

Raha ei välttämättä riitä kaikkeen välttämättömäänkään. Vähävaraisissa perheissä joudutaan miettimään, mitkä laskut on aivan pakko maksaa eräpäivänä ja mitkä voi siirtää siihen hetkeen, että on enemmän rahaa. Perheen vanhemmille on äärimmäisen stressaavaa miettiä, miten selvitään rahapäivästä toiseen.

●●●

Eräässä vähävaraisessa perheessä lapset eivät ole koskaan harrastaneet mitään sellaista, joka maksaa jotain. Jopa bussilippu harrastukseen menemiseksi voi olla liian kallis hankinta, harrastusvälineiden ostamisesta puhumattakaan.

●●●

Köyhyys aiheuttaa yksinäisyyttä. Moni eristäytyy, ja usein köyhyyttä hävetäänkin. Köyhyys vaikuttaa myös yleisolemukseen, kun ei ole varaa hoitaa itseään, käydä kampaajalla tai hammaslääkärissä. Hampaat voivat olla hoitamatta kymmenien vuosien ajan.

●●●

Pitkään jatkuneesta taloudellisesta ahdingosta ja toimeentulotuen varassa elämisestä seuraa monia käytännön ongelmia: vaatteet kuluvat, ja uusia on vaikea hankkia – ostoperusteeksi ei riitä talven tuleminen. Harrastuksiin ei ole rahaa ja niihin on vaikea lähteä, jos ei ole esimerkiksi rahaa bussimatkoihin.


●●●

Toimeentulotukiasiakkaalle jopa postimaksun maksaminen etuushakemuksen saamiseksi perille voi tuottaa ongelmia, kun kaupan kassalla myydäänkin postimerkkejä enää 10 kappaleen arkkeina.

●●●

Työllistyminen on tavattoman vaikeaa. Jos otat lyhytaikaisen työn vastaan, siihen tulee hirveä byrokraattinen sotku. Ei näytä siltä, että byrokratia olisi purettu. Monesta asiasta on tehty paljon vaikeampaa kuin takavuosina. Nykyisin yhteiskunnasta puuttuvat hanttihommat, työt, joita voisi tehdä ilman erikoista koulutusta.

Tapaukset on kerätty kuuden sosiaalityöntekijän kertomuksista.


Nykyisin köyhyys usein pitkittyy
Tampereen kaupungin psykososiaalisen tuen palvelulinjan palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi on itse työskennellyt sosiaalityöntekijänä viimeksi 15 vuotta sitten.

– Kun vertaan nykyisten sosiaalityöntekijöiden kertomia kokemuksia omiin kokemuksiini, näyttäisi, että köyhyys ei ole juuri muuttunut 15 vuoden aikana. Siitä on nykyisin kuitenkin entistä vaikeampi päästä irti ja tilanne usein pitkittyy, Närhi näkee.

Köyhyyteen on tullut parinkymmenen vuoden aikana uusia elementtejä, kuten pikavipit. Yksikin vippi voi johtaa maksukyvyttömän menettämään luottotietonsa.

– Luottotietojen menettäminen on iso asia, joka vaikeuttaa kaikkea: luottotiedoton ei voi saada asuntoa eikä hän voi ostaa osamaksulla mitään. Se kaventaa valinnanvapautta entisestään ja aiheuttaa haittaa pitkän aikaa, Närhi toteaa.

Nykyisin tarvitaan kännykkää ja tietokonetta. Ilman niitä on vaikea pysyä kartalla yhteiskunnassa ja esimerkiksi uusia työnhakua.

– Sosiaalityöntekijänä ollessani eräällä asiakkaalla ei ollut televisiota. Minä mietin, että millä tavalla hän pysyy tässä yhteiskunnassa mukana. Nykyisin älypuhelin taitaa hoitaa sitä virkaa.

Vaikka Tampereella asunnottomuusongelma ei ole suuri, se on Närhin mukaan lisääntyvä ilmiö.

Myös ruokajonot ovat yksi tämän hetken köyhyyteen liittyvistä ilmiöistä.

Närhi nimeää huonon työllisyystilanteen yhdeksi tavallisimmista köyhyyden taustalla olevista syistä.

– Myös matala koulutustaso on yksi syy siihen, että työllistyminen on vaikeaa ja köyhyyteen jää helpommin kiinni. Nykyisin on vähemmän avustavia tehtäviä, joihin ei tarvita koulutusta.