torstai 7. maaliskuuta 2019

06.03.2019 Tulorekisteri tuo muutoksia etuuksien hakemiseen

 Tulorekisteri tuo muutoksia etuuksien hakemiseen


Uusi tulorekisteri helpottaa vähitellen Kelan etuuksien hakemista. Esimerkiksi työttömyysturva- ja toimeentulotukihakemuksen liitteeksi ei enää tarvita palkkakuittia 18.3. alkaen. Tieto työnteosta pitää kuitenkin aina merkitä hakemukseen.

Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden alussa. Tulorekisteriin kertyy tiedot 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista.

Kela alkaa hyödyntää tulorekisterin tietoja vaiheittain etuushakemusten käsittelyssä.  Tulorekisteritietojen hyödyntämisen laajuus ja aikataulu vaihtelee etuuksittain.

Ensimmäiseksi tulorekisteri helpottaa etenkin työttömyysturvan ja toimeentulotuen hakemista. Kela ei enää pyydä asiakkailta palkkaselvityksiä hakemuksen liitteeksi. Hakemuslomakkeisiin lisätään tieto siitä, että "Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä".

Muutokset asiakkaiden ohjaukseen toteutetaan sekä verkkoasiointiin että hakemuslomakkeisiin 18.3. alkaen.

– Hakemus kannattaa jättää verkossa asiointipalvelun kautta aina kun mahdollista, koska siellä palvelu kertoo asiakkaalle selkeästi, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan, muistuttaa etuusjohtaja Anne Neimala.

Etuushakemuksessa asiakkaan pitää edelleen ilmoittaa, jos hän on ollut töissä. Kela tarkistaa tulorekisteristä työstä maksetun palkan määrän. Jos tulorekisteristä ei löydy riittävää tietoa maksetusta palkasta, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää toimittamaan tositteen maksetusta palkasta.

Esimerkiksi työttömyysajan ilmoituksessa työmarkkinatuen hakija ilmoittaa, mitkä päivät hän on ollut töissä. Työssäoloaika pitää aina ilmoittaa, vaikka maksettu palkka jäisi alle työttömyysturvan suojaosan (300 e/kk).

Etuuksien myöntämiseen voivat vaikuttaa myös sellaiset tulot, joita Kela ei saa tulorekisteristä. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi pääomatulot (vuokratulot, korkotulot, osinkotulot), yritystulot ja ulkomailla ansaitut tulot. Näistä tuloista asiakkaiden pitää jatkossakin toimittaa tarvittavat liitteet.

Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin. Kaikki työnantajat eivät ole vielä ilmoittaneet tietoja. Se saattaa näkyä myös Kelassa niin, että asiakkailta joudutaan aluksi pyytämään myös sellaisia palkkatietoja, jotka pitäisi saada tulorekisteristä

Asiakas voi myös itse voi tarkistaa, onko työnantaja ilmoittanut maksamansa palkan tulorekisteriin (www.tulorekisteri.fi). Tulorekisteriin kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Lue lisää
www.kela.fi/tulorekisteri