maanantai 26. huhtikuuta 2021

26.04.2021 PERUSTOIMEENTULOTUKIPÄÄTÖS TOUKOKUU 2021

 KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                   Sivu  1/ 4     


        PL 10                                                        Hakemus         

        00056  KELA                          Annettu     Postitettu  saapunut        

                                             20.4.2021   21.4.2021   9.4.2021        

        Peltola,  Susanna                                                                            

        Päätös perustoimeentulotuesta                                                


                 Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle                           

                 1.5.2021 - 31.5.2021.                                               

                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            

                 1.5.2021 - 31.5.2021.                                               

                 Etuus on myönnetty odotettavissa olevaa tuloa vastaan.              

                 Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen      

                 voimassaoloajan loppuun asti. Lisätietoa on liitteessä.             


                 Jos haet jatkoa perustoimeentulotukeen, lue tarkemmat ohjeet        

                 päätöksen lopusta kohdasta Miten toimit jatkossa.                   


        Perustoimeentulotuen määrä                                                   

                 1.5.2021 - 31.5.2021    perustoimeentulotuki    707,38 e            

        Maksu                                                                        

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                  

                 3.5.2021        707,38 e    1.5.2021   - 31.5.2021                  

                 Tilinumero     XXXXXX

        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                          

                 Peltola  Susanna                                          

        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                          

                 Perustoimeentulotuen määrä on toimeentulotukilaissa                 

                 määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja         

                 varojen erotus. Tulot huomioidaan verojen jälkeen                   

                 nettomääräisinä.                                                    


                 Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus. Sinun                  

                 pitää selvittää oikeus sairauspäivärahaan.                          

                 Olet hakenut toimeentulotukea kotivakuutus- ja sähkömenoihin.       

                 Näitä menoja ei voida huomioida ilman lisäselvitystä.               

                 Käsittelemme menot, jos toimitat Kelaan menoja koskevat laskut.     

                 Olet hakenut perustoimeentulotukea aurinkolaseihin.                 

                 Aurinkolaseihin ei ole voitu myöntää toimeentulotukea, koska        

                 emme ole saaneet sellaista lääkärinlausuntoa, jonka mukaan          

                 aurinkolasit ovat tarpeelliset silmäsairauden takia.                

                 Lisätietoja on kohdassa Miten perustoimeentulotuki on laskettu.     

                 Perustoimeentulotuen kuittaus Kelalle                               

                 Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle                            

                 1.5.2021 - 31.5.2021 ennakkona odotettavissa olevaa etuutta         

                 vastaan. Kela käyttää samalle ajalle mahdollisesti myönnettävän     

                 etuuden perustoimeentulotuen kuittaukseen.                          

                 Etuus, josta kuitataan: Sairauspäivärahaetuudet                     

                 Etuudesta kuitataan enintään myönnetyn perustoimeentulotuen         

                 määrä.                                                              

        Lainkohdat                                                                   

                 Laki toimeentulotuesta 1 §, 2 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §,            

                 7 c §, 11 §, 12 §, 14 §, 14 a §, 15 §, 16 §, 20 §, 23 § ja          

                 24 §                                                                

                 Kelassa asiasi käsitteli                                            

                 Tuukka Määttänen                                                    

        Päätöksestä valittaminen                                                     

                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                    

                 oikaisuvaatimuksen Kelan Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje           

                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                         


        Miten perustoimeentulotuki on laskettu                                       


        Laskelma ajalle 1.5.2021 - 31.5.2021                                         

        Tulot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

        Peltola Susanna                                                   

         Yleinen asumistuki                    319,20 e        319,20 e              


        Tulot yhteensä                                         319,20 e              


        Menot                                Ilmoitettu       Huomioitu              

        Peltola  Susanna                                                   

         Perusosa: Yksin asuva                                 504,06 e              

         Asunnonvuokra                         511,12 e        511,12 e              

          Eräpäivä 1.5.                                                              

         Terveyskeskusmaksu                     11,40 e         11,40 e              

          Käyntipäivä 31.3. eräpäivä 7.5.                                            

          Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky                                         

          21039997                                                                   


        Menot yhteensä                                       1 026,58 e              


        Maksettava perustoimeentulotuki                                              

        1 026,58 e - 319,20 e                                  707,38 e              


        Miten toimit jatkossa                                                        

                 Seuraavan hakemuksen liitteeksi sinun tulee:                        


                 - Hakea sairauspäivärahaa Kelasta                                   


                 - Toimittaa tiliote 1.4.2021 alkaen                                 


                 Tiliote tulee toimittaa toimeentulotukiperheenjäsentesi             

                 kaikista suomalaisista sekä ulkomaisista pankkitileistä.            

                 Tiliotteesta tulee käydä ilmi tilinomistaja, tilinumero sekä        

                 alku- ja loppusaldo.                                                


                 Jos emme saa liitteitä, hakemus voidaan hylätä tai sen              

                 käsittely voi viivästyä.                                            


                 Toimita kopiot laskuista Kelaan, jos sinulla on tämän päätöksen     

                 voimassaoloaikana seuraavia menoja:                                 

                 - välttämättömät asumiseen liittyvät kustannukset                   

                 - kohtuulliset taloussähköstä, kotivakuutuksesta, vähäistä          

                   suuremmista terveydenhoitomenoista aiheutuneet kustannukset       

                 - välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai         

                   matkustusasiakirjan hankintamenot                                 

                 Mahdollisia perintä- ja viivästyskuluja ei huomioida menoina        

                 perustoimeentulotuessa.                                             


                 Suosittelemme toimittamaan jatkohakemuksen Kelaan 2 viikkoa         

                 ennen tämän päätöksen voimassaoloajan päättymistä. Hakemuksen       

                 ja liitteet voi lähettää verkkopalvelussa www.kela.fi/asiointi.     


                 Ilmoita olosuhteissasi ja tulo- ja menotiedoissasi tapahtuvista     

                 muutoksista Kelaan. Ilmoita muutoksista ajoissa, jotta tuki         

                 maksetaan oikeansuuruisena. Virheellisten tietojen perusteella      

                 myönnetty perustoimeentulotuki voidaan periä takaisin.              


                 Kela saa perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi tarvittavia           

                 tietoja suoraan muilta viranomaisilta, kuten kunnan                 

                 sosiaalihuollon viranomaiselta, verottajalta, sekä                  

                 työeläkelaitoksilta ja työttömyyskassoilta. Lisäksi Kela            

                 käyttää ratkaisuja tehdessään tulorekisteritietoja sekä saa                                                      

                yritysten tietoja luottotietorekisteristä. Jos tarvittavia          

                 tietoja ei ole Kelassa, niitä pyydetään erikseen.                   

                 Perustoimeentulotuki voidaan myös tarkistaa viran puolesta          

                 Kelan myöntämän muun etuuden, siihen toimitetun tulotiedon tai      

                 muun viranomaisen toimittaman tiedon perusteella. Tarvittaessa      

                 pyydämme sinulta lisätietoja.                                       


                 Kelalla on oikeus saada perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi        

                 välttämättömät vuokrasuhteeseen ja asumiseen liittyvät tiedot       

                 vuokranantajalta ja asunto-osake- tai kiinteistöosakeyhtiöltä.      


                 Perustoimeentulotukea myönnetään terveydenhuollon kustannuksiin     

                 ennakkona odotettavissa olevaa sairausvakuutuslain mukaista         

                 korvausta vastaan. Jos saat tämän päätöksen ajalle                  

                 kohdistuvista terveydenhuollon kustannuksista                       

                 sairausvakuutuslain mukaista korvausta, Kela voi                    

                 käyttää korvauksen myönnetyn perustoimeentulotuen kuittaukseen.     


                 Jos saat suuren kertaluonteisen tulon, varaudu kattamaan sillä      

                 elinkustannuksesi niin, ettet tarvitse lähikuukausina               

                 perustoimeentulotukea, jos taloudellinen tilanteesi pysyy           

                 muuten ennallaan. Suuri kertaluonteinen tulo voi olla               

                 esimerkiksi poikkeuksellisen suuri ansiotulo, veronpalautus tai     

                 takautuvasti maksettu etuustulo. Kertaluonteinen tulo voidaan       

                 jakaa eriin ja huomioida useampana toimeentulotukikuukautena,       

                 jos sitä voidaan pitää kohtuullisena. Jos Kelalla ei ole ollut      

                 tietoa ansiotuloistasi tehdessään päätöstä, ne voidaan ottaa        

                 jälkikäteen tulona huomioon, jos haet perustoimeentulotukea         

                 kahden seuraavan kalenterikuukauden aikana.                         


                 Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää             

                 kotikuntasi sosiaalitoimi. Lisätietoja saat tarvittaessa            

                 kotikunnastasi.                                                     


        Liitteet                                                                     

                 Oikaisuvaatimus Kelaan                                              

                 Apteekin sähköisen maksusitoumuksen ohje                            


keskiviikko 14. huhtikuuta 2021

14.04.2021 ULOSOTOSSA OLEVAT VELAT, EI KAIKKI, VIREILLÄ OLEVAT

 OK Perintä Oy

Korkosaatava 47,93 Korkosaatava 5,70 Korko 30.08.2013-26.04.2021 3,13 Korkosaatava 16,39 Pääoma 401,76 Korko 30.08.2013-26.04.2021 221,08 Kulut 107,49 Korko 02.04.2013-26.04.2021 62,60 Kulut 169,00 Korko 05.09.2013-26.04.2021 92,82 Oikeudenkäyntikulut 140,00 Korko 26.10.2013-26.04.2021 75,41 Ulosottomaksu 84,00 Yhteensä eräpäivänä 1 427,31

Korkosaatava 166,27 Korko 20.07.2013-26.04.2021 92,88 Korkosaatava 5,35 Korkosaatava 74,01 Korkosaatava 77,58 Pääoma 2 409,30 Korko 20.07.2013-26.04.2021 1 345,83 Korkosaatava 0,62 Kulut 10,00 Korko 20.07.2013-26.04.2021 5,59 Kulut 50,00 Korko 18.06.2013-26.04.2021 28,27 Oikeudenkäyntikulut 170,00 Korko 19.08.2013-26.04.2021 93,93 Ulosottomaksu 134,00 Yhteensä eräpäivänä 4 663,63

Korkosaatava 13,19 Korkosaatava 0,94 Pääoma 99,00 Korko 03.03.2013-26.04.2021 58,30 Kulut 26,00 Korko 22.02.2013-26.04.2021 15,38 Oikeudenkäyntikulut 110,00 Korko 11.04.2013-26.04.2021 63,84 Ulosottomaksu 56,00 Yhteensä eräpäivänä 442,65

Korkosaatava 11,93 Korkosaatava 13,52 Pääoma 496,31 Korko 12.03.2014-26.04.2021 253,25 Kulut 24,00 Korko 13.02.2014-26.04.2021 12,39 Oikeudenkäyntikulut 145,00 Korko 11.04.2014-26.04.2021 73,12 Ulosottomaksu 84,00 Yhteensä eräpäivänä 1 113,52

Korkosaatava 35,94 Pääoma 249,00 Korko 14.03.2013-26.04.2021 146,00 Kulut 47,00 Korko 20.03.2013-26.04.2021 27,51 Oikeudenkäyntikulut 110,00 Korko 09.05.2013-26.04.2021 63,15 Ulosottomaksu 84,00 Yhteensä eräpäivänä 762,60

Korkosaatava 12,10 Korko 22.03.2014-26.04.2021 6,15 Korkosaatava 101,93 Korkosaatava 14,34 Pääoma 474,84 Korko 22.03.2014-26.04.2021 241,31 Kulut 115,98 Korko 31.03.2014-26.04.2021 58,75 Kulut 188,00 Korko 31.03.2014-26.04.2021 95,22 Oikeudenkäyntikulut 145,00 Korko 22.05.2014-26.04.2021 71,88 Ulosottomaksu 84,00 Yhteensä eräpäivänä 1 609,50

Korkosaatava 92,46 Pääoma 1 004,00 Korko 06.08.2019-26.04.2021 121,23 Kulut 88,00 Korko 27.11.2012-26.04.2021 53,70 Kulut 50,00 Korko 02.01.2013-26.04.2021 30,12 Oikeudenkäyntikulut 170,00 Korko 18.02.2013-26.04.2021 100,65 Ulosottomaksu 134,00 Yhteensä eräpäivänä 1 844,16

 

Lowell Suomi Oy

Korkosaatava 0,79 Korkosaatava 3,15 Korko 23.04.2014-26.04.2021 1,58 Korkosaatava 0,13 Korkosaatava 0,02 Korkosaatava 0,05 Korkosaatava 4,69 Pääoma 117,16 Korko 23.04.2014-26.04.2021 58,78 Kulut 10,00 Kulut 10,50 Korko 25.11.2013-26.04.2021 5,59 Kulut 24,00 Korko 22.05.2014-26.04.2021 11,90 Oikeudenkäyntikulut 65,00 Korko 22.05.2014-26.04.2021 32,22 Oikeudenkäyntikulut 50,00 Korko 22.05.2014-26.04.2021 24,79 Ulosottomaksu 56,00 Yhteensä eräpäivänä 476,35

Korkosaatava 301,04 Pääoma 1 744,34 Korko 06.12.2017-26.04.2021 414,14 Kulut 19,00 Korko 19.06.2013-26.04.2021 10,74 Kulut 15,00 Korko 19.06.2013-26.04.2021 8,48 Kulut 5,00 Korko 19.06.2013-26.04.2021 2,83 Kulut 45,00 Korko 13.09.2013-26.04.2021 24,64 Oikeudenkäyntikulut 60,00 Korko 13.09.2013-26.04.2021 32,85 Oikeudenkäyntikulut 110,00 Korko 13.09.2013-26.04.2021 60,23 Ulosottomaksu 134,00 Yhteensä eräpäivänä 2 987,29


 

 Intrum Debt Finance AG

Pääoma 259,50 Korko 13.09.2012-26.04.2021 162,60 Kulut 5,00 Korko 04.02.2013-26.04.2021 2,98 Kulut 83,00 Korko 04.02.2013-26.04.2021 49,41 Oikeudenkäyntikulut 110,00 Korko 04.02.2013-26.04.2021 65,47 Ulosottomaksu 84,00 Yhteensä eräpäivänä 821,96

Pääoma 3 377,34 Korko 06.05.2015-26.04.2021 1 432,04 Kulut 147,96 Korko 12.06.2014-26.04.2021 72,73 Kulut 5,00 Oikeudenkäyntikulut 196,00 Korko 27.07.2014-26.04.2021 94,50 Ulosottomaksu 134,00 Yhteensä eräpäivänä 5 459,57

Pääoma 689,27 Korko 20.11.2013-26.04.2021 367,80 Kulut 5,00 Korko 27.03.2013-26.04.2021 2,92 Kulut 45,00 Korko 27.03.2013-26.04.2021 26,26 Kulut 10,00 Korko 27.03.2013-26.04.2021 5,84 Oikeudenkäyntikulut 140,00 Korko 27.03.2013-26.04.2021 81,68 Ulosottomaksu 84,00 Yhteensä eräpäivänä 1 457,77

 

perjantai 9. huhtikuuta 2021

09.04.2021 Takuueläke on hakematta noin 9 500:lla eläkeläisellä

 Takuueläke on hakematta noin 9 500:lla eläkeläisellä

Kela selvitti jälleen, kuinka monella pienituloisella eläkeläisellä voisi olla oikeus saada takuueläkettä. Kelan rekisteritietojen mukaan 9 542 eläkeläistä voisi saada takuueläkettä.


Kela selvittää tarkemmin rekisteritiedoista löytyneiden asiakkaiden oikeuden takuueläkkeeseen ja ottaa tarvittaessa heihin yhteyttä. Asiakkaan ei siis tarvitse itse tehdä mitään, vaan hän voi odottaa Kelan yhteydenottoa.


Edellisen kerran rekisteripoiminta tehtiin vuonna 2019. Poiminnan perusteella takuueläkkeitä myönnettiin noin 7 700 henkilölle ja myönnetty takuueläke oli keskimäärin 45,10 €/kk. Vuonna 2020 takuueläkkeeseen tehtiin tasokorotus, ja sen vuoksi hieman aikaisempaa suurempia eläketuloja saava voi olla oikeutettu takuueläkkeeseen. 


Selvityksellä Kela haluaa tarjota lisäpalvelua asiakkailleen. Pienikin lisätulo voi olla merkittävä pienituloisen eläkeläisen taloudessa.


Takuueläke on pienituloisen eläkeläisen turva

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen 837,59 e/kk (vuonna 2021), jos hänellä ei ole muita eläketuloja tai niiden määrä on enintään 830,82 e/kk (vuonna 2021). Takuueläkkeen määrä on pienempi silloin, kun henkilö saa takuueläkkeen alkaessa varhennettua vanhuuseläkettä. Takuueläkkeen hakijan on haettava Suomesta ja muista maista kaikki eläkkeet, joihin hänellä on oikeus. Täyteen takuueläkkeeseen on oikeus henkilöllä, joka ei saa mitään muita eläkkeitä.


Takuueläkettä voi hakea verkkoasiointipalvelussa, suullisesti tai paperilomakkeella, ja siinä on 6 kuukauden takautuva hakuaika.


Joulukuun lopussa 2020 takuueläkettä sai hieman alle 114 000 henkilöä. Heistä noin 110 000 sai myös kansaneläkettä. Keskimääräinen takuueläke oli 188,61 e/kk.

09.04.2021 OMA PÄIVITYS

 On tämä elämä jotenkin niin vaikeata välillä. Vaikka pieniähän nämä murheet on, hukkuuhan niitä laivojakin, ja niistäkin on selvitty. 

Kun saat yhden asian hoidettua, tipahtaa toinen tilalle. 

Olisihan tuolle takaisin saadulle rahalle ollut muuta käyttöä.

Eli sain sen 150 € takaisin perusturvasta vihdoin viimein, kun kysyin päätöksestä. Olivat unohtaneet  pöydälle kesken.

No, raha meni samantein aurinkolaseihin, ei ollut mitään tarjouksia.

150 € +100 € = 250 €, elämä on.

Mutta, uskon että elämä kantaa. Ja tähänkin asiaan löytyy hyvä ratkaisu.

Pienellähän tulin toimeen ennenkin ja nyt mennään taas. 

Helpottaa paljon, kun tietää mitä tuloina ja menoina, niin osaa elää niin että pärjää niillä mitä on. 

Oli juttu lehdessä, jossa nainen pärjäsi 2,50 € per päivä, olisi itsekin kiva koittaa tuollaista ruokajuttua, mutta kun minun syöminen muutenkin mitä sattuu, niin menisi välillä varmaan jäisi alle 2,50 € per päivä. Kunnioitettavaa toimintaa. Ruokahysteria välillä liiankin suurta. 

 

Haaveena Moccamaster, mutta tällä hetkellä tärkeämmät oli  aurinkolasit, koska silmät tulleet tosi valoherkiksi. Ikä ja terveys. 

Puhelinlaskut saan ajatasalle ensi kuussa. 

Toimeentulotuki hakemus toukokuulle tehty. 

Kiitos sinulle Pääsiäiskortista 💗