tiistai 20. syyskuuta 2022

20.09.2022 LOKAKUU PERUSTOIMEENTULOTUKI

 Päätös
Perustoimeentulotuki lokakuu 

Annettu: 19.9.2022

Lähetetty: 20.9.2022


Miksi lähetämme tämän päätöksen

Olet hakenut perustoimeentulotukea ajalle 1.10.2022 - 31.10.2022.

Perustoimeentulotuki on ratkaistu ajalta 1.10.2022 - 31.10.2022.

Miten asia on ratkaistu

Perustoimeentulotuki on myönnetty

1.10.2022 - 31.10.2022 873,43 e

Perustoimeentulotuki on myönnetty odotettavissa olevaa tuloa vastaan.

Perustoimeentulotuen määrään sisältyvät sekä hakijalle maksettava että mahdollisille laskuttajille ja vuokranantajalle maksettavat osuudet. Tarkemmat tiedot maksun jakautumisesta on kohdassa Maksut.


Maksut

Maksupäivä Määrä Ajalta

3.10.2022 729,15 e 1.10.2022 - 31.10.2022

Tilinumero  S-Pankki Oyj


Laskuttajalle maksetaan:


Maksupäivä Määrä Laskun numero Laskuttaja

3.10.2022 30,30 e 6322431196 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY

3.10.2022 72,18 e 11014162002 FORTUM ASIAKASPALVELU OY

12.10.2022 41,80 e 22096008 KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY

Miten toimit jatkossa

Toimita seuraavan hakemuksen liitteenä

tiliote jokaisen toimeentulotukiperheeseen kuuluvan henkilön kaikista kotimaisista ja ulkomaisista tileistä 1.9.2022 alkaen siihen asti, johon se on mahdollista saada jatkohakemuksen jättämiseen mennessä. Tiliotteesta pitää näkyä tilin omistaja, tilinumero sekä alku- ja loppusaldo.

Maksusitoumukset

Sähköinen maksusitoumus apteekkiin on voimassa tämän päätöksen voimassaoloajan loppuun asti. Lisätietoa on liitteessä.

Päätös koskee seuraavia henkilöitä

Peltola Susanna

Millä perusteilla asia on ratkaistu

Perustoimeentulotuen määrä saadaan, kun käytettävissä olevista toimeentulotukilaissa määritellyistä tuloista ja varoista vähennetään toimeentulotukilaissa määritellyt menot. Lisätietoja on kohdassa Laskelma.

Kun työkyvyttömyyseläke- tai kuntoutustukihakemuksesi on vireillä, voit hakea työttömyysetuutta. Näin voit tehdä, vaikka lääkärinlausuntojen mukaan olet työkyvytön. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet ilmoittautunut TE-palveluihin työnhakijaksi ja hakenut työttömyysetuutta joko Kelasta tai työttömyyskassasta.

Tulot

Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus. Sinun pitää selvittää oikeus työttömyysetuuteen eläkkeen käsittelyn odotusajalle.

Tulona otetaan huomioon yleensä kaikki hakijan ja toimeentulotukiperheen tulot. Tulot huomioidaan nettona eli verojen jälkeen sen kuukauden tulona, jona niiden voidaan katsoa olevan käytettävissä.

Menot

Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravinto-, vaate- ja vähäiset terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Näistä menoista ei tarvitse esittää kuitteja tai laskuja.


Menona on otettu huomioon julkisen terveydenhuollon asiakasmaksu. Kehotamme sinua selvittämään kunnasta, voitko jatkossa saada alennusta terveydenhuollon asiakasmaksusta tai voidaanko sinut vapauttaa sen maksamisesta.

Sähkölaskusta ei ole otettu huomioon lisäpalveluista aiheutuvia kustannuksia, koska ne eivät ole perustoimeentulotuessa huomioitavia menoja.

Asuminen

Asumismenot otetaan huomioon tarpeellisen suuruisena.

Ensisijaisen etuuden kuittaus Kelalle

Perustoimeentulotuki on myönnetty ajalle 1.10.2022 - 31.10.2022 ennakkona odotettavissa olevia etuuksia vastaan. Kela käyttää seuraavat samalle ajalle mahdollisesti myönnettävät etuudet perustoimeentulotuen kuittaukseen:

Kansaneläke, takuueläke,

työttömyysturva

Etuuksista kuitataan enintään myönnetyn perustoimeentulotuen määrä.


OMAT MENOT  : 

Elisa   97,79 € 

Elisa   24,80 €

Elisa   11,03 €

Vuokra  297 € 

Velat   60 €