torstai 28. joulukuuta 2017

28.12.2017 Kumotaan HE 124/2017 vp , KANNATIN KANSALAISALOITETTA !

Kumotaan HE 124/2017 vp
20.12.2017
Aloitteen vireillepano Kannatusilmoitusten keräys Kannatusilmoitusten tarkastus Lähetys eduskuntaan
44 105  kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 44 105  kokonaiskertymäpäivätasolla

Olet kannattanut tätä aloitetta 28.12.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko
Kumotaan HE 124/2017 vp
Aloitteen päiväys
20.12.2017
Aloitteen muoto
Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä
Oikeusministeriön asianumero
OM 120/52/2017
Aloitteen sisältö
Täten kansalaiset vaativat, että eduskunnan 19.12.2017 hyväksymä HE 124/2017 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta) kumotaan välittömästi.

Perustelut
HE 124/2017 vp:n nojalla maksettavaa työttömyysturvaa leikataan aina kun työnhakijan ponnistukset oman työllisyytensä edistämiseksi eivät ole tuottaneet tuloksia.

Työnhakija ei kuitenkaan päätä rekrytointiprosessin tuloksista, vaan työnantaja niistä päättää, joten on kohtuutonta rangaista työnhakijaa siitä, että työnantajan rekrytointivalinta ei ole osunut häneen.

Työnhakija ei myöskään päätä siitä, onko omalla kotiseudullaan hänen urasuunnitelmiaan tukevia työllisyyspalveluita edes tarjolla, saatikka siitä, tuleeko hän valituksi hänen hakemiinsa palveluihin, vaan TE-toimisto päättää molemmista, joten on kohtuutonta rangaista työnhakijaa siitä, että hän ei ole saanut TE-toimistoltaan hänen tarvitsemiaan palveluita.

Samoin muissakin työllisyysasioissa; päätös tuloksista ei juurikaan ole työnhakijan käsissä.

Eduskunnan 19.12.2017 hyväksymä HE 124/2017 vp on laki joka rankaisee kansalaista asioista jotka eivät ole hänen päätettävissään. Sellainen laki on absurdia, minkä takia se ei ole täytäntöönpanokelpoinen, joten HE 124/2017 vp:n tulee kumota välittömästi.

Aloitteen taloudellinen tuki
Ei ole
Kannatusilmoitusten keräystavat
Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt
Vireillepanijat
Martin-Éric Racine Helsinki

Edustajat
Martin-Éric Racine Helsinki
martin-eric.racine@iki.fi
+358407262737

Varaedustajat
Mika Antero Luoma Pori
mika.luoma@saunalahti.fi
0443076656

Olet kannattanut tätä aloitetta 28.12.2017.
 Tilaa sähköpostitiedotteet