torstai 24. marraskuuta 2022

24.11.2022 UUSIA LAKEJA KÄSITTELYSSÄ; SUOJAOSUUDEN NOSTO JA VAPAAKUUKAUSIUUDISTUS


Hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (suojaosuuden korotusta koskeva määräaikainen kokeilu)

Ehdotettavalla väliaikaisella lailla nostetaan ulosoton suojaosuutta määräajaksi. Kyseessä on vuoden 2023 kestävä määräaikainen kokeilu, jossa tavoitteena on korottaa ulosoton suojaosuus takuueläkkeen tasolle.

855,48 e/kk ajalla 1.1.–31.7.2022

885,63 e/kk ajalla 1.8.–31.12.2022

Lähtökohdat

Hallitus päätti syksyn 2022 budjettiriihessä käynnistää ulosoton suojaosuutta koskevan vuoden kestävän kokeilun, jossa tavoitteena on korottaa ulosoton suojaosuutta takuueläkkeen tasolle. Ulosoton suojaosuuden määräaikainen korotus on yksi hallituksen esittämistä, kansalaisten ostovoimaa tukevista toimenpiteistä.
Hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (vapaakuukausiuudistus)

Hankkeen tavoitteena on säätää laki ulosottokaaren muuttamisesta. Lainmuutoksella on tarkoitus helpottaa pienituloisten ulosottovelallisten asemaa lisäämällä tulojen ulosmittauksessa velalliselle annettavia vapaakuukausia.


Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren muuttamisesta. Tarkoituksena on lisätä tulojen ulosmittauksessa velalliselle annettavia vapaakuukausia. Hankkeella toimeenpannaan hallitusohjelman kirjaus tarvittavien ulosottokaaren muutosten toteuttamisesta.