torstai 26. heinäkuuta 2018

26.07.2018 KANSANELÄKELAITOKSEN PÄÄTÖS


        KANSANELÄKELAITOS                    PÄÄTÖS                   Sivu  1/ 3   

        PL 10                                                        Hakemus       
        00056  KELA                          Annettu     Postitettu  saapunut       
                                             25.7.2018   26.7.2018   16.7.2018     


        Peltola,  Susanna                                                 

                                                   
                                             Syntymäaika:    XXXXXX                       
                                             

Päätös perustoimeentulotuesta                                               

                 Olet hakenut perustoimeentulotukea  xxxxx seudun tk ky:n       
                 laskuihin 12,00e ja 50,80e sekä Fortumin laskuun 62,66e.           

                 Perustoimeentulotukena huomioitavat menot on                       
                 myönnetty osittain.                                               

                 Sähkölasku ja terveyskeskuslasku on huomioitu ja ne maksetaan     
                 laskuttajalle.                                                     

                 Peruuttamattomasta poisjäännistä aiheutunutta laskua ei ole       
                 huomioitu. Se ei ole perustoimeentulotuessa huomioitava meno.     
                 Tämä lasku on siirretty pyynnöstäsi kuntasi sosiaalitoimeen.       

        Perustoimeentulotuen määrä                                                 
                 1.8.2018 - 31.8.2018    perustoimeentulotuki     74,66 e           

                 Perustoimeentulotuen määrään sisältyvät hakijalle maksettava       
                 sekä mahdollisille laskuttajille ja vuokranantajalle               
                 maksettavat osuudet. Tarkemmat tiedot maksun jakautumisesta on     
                 kohdassa Maksu.                                                   

        Maksu                                                                       
                 Perustoimeentulotukea maksetaan ilmoituksesi perusteella           
                 vuokranantajalle:                                                 
                                                           

                 Maksupäivä      Määrä       Ajalta                                 
                 1.8.2018        170,21 e    1.8.2018   - 31.8.2018                 

                 Perustoimeentulotukea maksetaan laskuttajille:                     

                 Maksupäivä      Määrä       Laskuttaja                             
                 1.8.2018         62,66 e    FORTUM ASIAKASPALVELU OY               
                 6.8.2018         12,00 e     XXX  SEUDUN TK KY                 

        Päätös koskee seuraavia henkilöitä:                                         
                 Peltola Susanna                                         

        Millä perusteilla perustoimeentulotuki on ratkaistu                         
                 Olet hakenut perustoimeentulotukea peruuttamattomasta             
                 poisjäännistä aiheutuneeseen hammashoidon laskuun. Sitä ei         
                 hyväksytä perustoimeentulotuen menoksi. Tältä osin                 
                 hakemus on siirretty kunnan sosiaalitoimen käsiteltäväksi.         


                                                                         Sivu  2/ 3 
       Peltola,  Susanna                                                 


Lainkohdat                                                                 
                 Laki toimeentulotuesta 3 §, 6 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 14 §,       
                 15 §, 16 § ja 24 §   
                                            
               Kelassa asiasi käsitteli                                           
                 Susanna Korkki   
                                                
   Päätöksestä valittaminen                                                   
                 Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit tehdä                   
                 oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuskeskukselle. Ohje               
                 oikaisuvaatimuksen tekemiseen on liitteenä.                       
                                                                         Sivu  3/ 3 
        Peltola, Susanna                                                 
 Miten toimit jatkossa                                                       
                 Tarvittaessa voit hakea täydentävää tai ehkäisevää                 
                 toimeentulotukea, jonka myöntämisestä päättää kotikuntasi         
                 sosiaalitoimi.                                                     

        Liitteet                                                                   
                 Oikaisuvaatimus Kelaan