07.11.2023 TYÖTTÖMÄKSI TYÖNHAKIJAKSI

  TYÖTTÖMÄKSI TYÖNHAKIJAKSI05 = työvoiman ulkopuolella oleva

Työnhakijan katsotaan olevan työvoiman ulkopuolella, jos hän täyttää työttömän määritelmän, mutta työllisyyskoodi 02 ei ole henkilön tilanteen perusteella arvioituna

tarkoituksenmukainen. Tällaisia voivat olla esim. vankeusrangaistusta suorittavat, pitkään laitoshoidossa olevat ja asevelvollisuuttaan suorittavat, jotka ilmoittautuvat

työnhakijoiksi, mutta voivat ottaa työtä vastaan tai osallistua palveluihin vasta määräajan kuluttua.

Työvoiman ulkopuolella oleviksi merkitään myös henkilöt, jotka ovat pitkään pois työpaikastaan esim. vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla olevat


Ahdistaa ihan järjettömästi. Mutta, ei tässä muu auta, kuin yrittää vaan järkeillä ja olla vaan. 

Joulukuussa on se palaveri, jossa kartoitetaan tilannettani.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

08.04.2019 Luottotiedoton voi saada vuokra-asunnon, mutta vuokranantajien käytännöt vaihtelevat – Eniten vaikeuksia on hakijalla, jolla on vuokravelkaa

08.09.2023 SOITTO KELASTA

14.11.2023 PETTYMYS JA SIITÄ YLI, PÄÄSTÄ IRTI