sunnuntai 2. elokuuta 2020

02.08.2020 Hallitus esittää väliaikaista epidemiakorvausta perustoimeentulotuen asiakkaille

Hallitus esittää väliaikaista epidemiakorvausta perustoimeentulotuen asiakkaille

Sosiaali- ja terveysministeriö  17.6.2020 14.17
TIEDOTE 161/2020

Väliaikaisen korvauksen tarkoituksena on tukea heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä, joille koronavirusepidemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisesta epidemiakorvauksesta.

Tuen piiriin kuuluisivat henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana, jos he edelleen ovat perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä 2020.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia väliaikaisesti siten, että toimeentulotukea myönnettäessä ei otettaisi huomioon epidemiakorvausta.

Tuen määrä olisi 75 euroa kuukaudessa henkilöä kohden. Etuutta ei tarvitsisi hakea erikseen. Etuutta maksettaisiin ensimmäisen kerran syyskuussa ja viimeisen kerran joulukuussa 2020.

Eduskunta käsittelee hallituksen esityksen kesätauon jälkeen syyskuussa yhdessä lisätalousarvioesityksen kanssa.

Lait tulisivat takautuvasti voimaan 1.8.2020 ja olisivat voimassa 31.12.2020 saakka.